Hệ lụy của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Cần hiểu rằng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là một cơ thể mang mầm bệnh ghép gồm ba chứng bệnh: suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, suy thoái về lối sống; cả ba căn bệnh ấy đều bám kéo nhau, dính chặt trên một cơ thể người bị “lệch chuẩn”; rất khó phân biệt một cách rạch ròi bản chất, nguyên nhân từng loại bệnh. Ai đó chỉ cần mắc một chứng bệnh là lập tức bị lây nhiễm, mắc các chứng bệnh khác. Đương nhiên, ổ bệnh gây mầm vẫn là suy thoái về tư tưởng chính trị xét một cách toàn cục mà nói. Read more

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – vấn đề nói và cần làm ngay

Tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân suy giảm niềm tin đối với Đảng, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay là vấn đề rất đáng quan tâm, cần phải có giải pháp khắc phục; đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Đây là vấn đề đã và đang nói, nói khá nhiều nhưng quan trọng hơn là làm, làm tốt hơn nữa. Phải coi đó là mệnh lệnh của cuộc sống! Read more