Cảnh giác trước cái gọi là “Công đoàn độc lập”

Ngày 03 tháng 12 năm 2023, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Lợi dụng sự kiện này, trên trang “Vietnamthowibao”, các thế lực thù địch lại tung ra nhiều bài viết, trong đó có bài “Việt Nam tiếp tục “độc quyền chính trị” về công đoàn” của Hoài Nguyễn. Bài viết cho rằng “sớm muộn gì thì Đảng cũng sẽ “vô hiệu hóa” giấc mơ về những “công đoàn độc lập” của giới dân chủ Việt nam”. Đây thực chất là luận điệu phản động, cổ súy cho âm mưu thành lập cái gọi là “Công đoàn độc lập” nhằm kích động, chia rẽ mối quan hệ giữa giai cấp công nhân với Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn.

Như chúng ta đã biết, theo quy định tại Hiến pháp 2013, Luật Công đoàn năm 2012, Điều lệ Công đoàn và một số văn bản hướng dẫn liên quan đã quy định: Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.…

Read more

Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác

Mỗi năm, đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại hân hoan, tự hào, hòa niềm vui, mừng Đảng với mừng Xuân. Song, như thường lệ, cứ vào dịp này, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị lại tiếp tục tung ra những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng ta. Mới đây, trang Thoibao đã phát tán bài viết “Công lao đảng, vỏn vẹn có mấy lời” của bút danh Lê Nguyễn.

Vẫn giọng điệu “bổn cũ soạn lại” y cho rằng “Tất cả chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đều không ngoài mục tiêu phục cho cho sự tồn vong của Đảng, cho quyền lợi của lãnh đạo đảng cộng sản”. Rõ ràng đây là sự bịa đặt trắng trợn, với ý đồ chính trị thâm hiểm, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, với dân tộc, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

Đưa Nghị quyết Hội nghị TW8 khóa XIII vào cuộc sống – Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn mới

Chính sách xã hội ở Việt Nam là hệ thống chính sách chăm lo cho con người, vì con người, nhằm mục tiêu khơi dậy và phát huy động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước. Chăm lo thực hiện tốt chính sách xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chính sách xã hội. Đại hội lần thứ VI của Đảng xác định thực hiện chính sách xã hội nhằm: “Tạo cơ sở phát triển sức sản xuất, tăng thêm thu nhập quốc dân, từng bước mở rộng quỹ tiêu dùng xã hội, làm cho nó giữ vị trí ngày càng lớn trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa và các sự nghiệp phúc lợi khác”.…

Read more

Cảnh giác với âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

Như một thông lệ, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại ra sức tung ra những điệp khúc xuyên tạc quen thuộc, hòng chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Mới đây, trên trang “Hung-viet” đã phát tán bài viết “Quân đội nhân dân Việt Nam: Hãy trở về đúng tên gọi của mình” với những luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, thúc đẩy “phi chính trị hóa” quân đội. Bởi vậy, cảnh giác, nhận rõ và chủ động đấu tranh, bác bỏ các luận điệu đó là vấn đề quan trọng, cấp thiết.

Vẫn luận điệu cũ, Nguyên Anh rêu rao rằng: “Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng đang bảo vệ đảng cầm quyền, họ hoàn toàn không bảo vệ người dân, bởi vì toàn bộ cấu trúc hệ thống đều do hệ thống đảng ủy chỉ đạo”.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc quyền tự do báo chí ở Việt Nam

Ý Nhi – cái tên không còn xa lạ trên diễn đàn “Thoibao”, mới đây lại phát tán bài viết“Các tổ chức quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt đàn áp báo chí”. Vẫn chiêu trò “bình mới, rượu cũ” lợi dụng vấn đề “tự do báo chí” để xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam.

Tự do báo chí là một trong những quyền cơ bản của người dân Việt Nam. Đó là quyền được thông tin, quyền được trao đổi, giao tiếp, thể hiện ý chí, nguyện vọng của mỗi cá nhân và tổ chức qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên quyền tự do báo chí phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật

Với việc viện dẫn trường hợp những nhà báo, những người bị xử lý do vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp để tuyên truyền rằng “chính quyền độc đảng ở Việt Nam không dung thứ bất đồng đối với những người thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí”.…

Read more

Không thể phủ nhận giá trị của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trên trang “baoquocdan”, mới đây phát tán bài viết “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh quan chức càng học càng hư, càng học càng ăn cắp” của Trà My. Nội dung bài viết vẫn là giọng điệu xuyên tạc, tuy không mới nhưng ẩn chứa nhiều ý đồ thâm độc, hòng bẻ cong mục đích, nội dung và ý nghĩa việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là sự tấn công trực diện vào những vấn đề cốt lõi thuộc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với việc mượn những sự kiện liên quan đến các vụ án trộm cắp, tham ô, tham nhũng của một phận cán bộ, đảng viên đã suy thoái, Trà My quy chụp rằng “học tập đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ càng học thì càng hư”, vì thế “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là điều hoàn toàn không có lợi cho việc xây dựng và phát triển đất nước”.…

Read more

Không thể phủ nhận thành quả công cuộc phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

Mới đây, trên trang “Thoibao. de”, đã tán phát bài viết: “Đảng và tham nhũng là hai mặt của đồng tiền” của Thu Phương. Bài viết là những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc trắng trợn nhằm phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong thời gian qua. Đây thực chất chỉ là chiêu trò chống phá kiểu “bình mới rượu cũ” của số đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Bởi vậy, chúng ta cần cảnh giác, nhận rõ và chủ động đấu tranh, bác bỏ các luận điệu đó.

Với dã tâm của kẻ cơ hội chính trị, Thu Phương cho rằng: “Công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ như giã tràng xe cát”.

Read more

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước

Vu khống, xuyên tạc và xảo trá là những gì chúng ta thấy được trong bài viết “Hơn 30 năm nhìn lại, nhân dân và đất nước Việt Nam vẫn là nạn nhân của “giải pháp tạm bợ” của Đảng Cộng sản Việt Nam” của Trương Nhân Tuấn đăng trên trang “Quyenduocbiet”. Bằng ngôn từ của những kẻ phản động “ăn cháo đá bát”, y đã xuyên tạc, bóp méo sự thật hòng phủ nhận sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta, làm cho nhân dân mất lòng tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là luận điệu hết sức nguy hiểm, chống phá trắng trợn của Trương Nhân Tuấn, chúng ta cần cảnh giác.

Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng là đúng đắn và sáng tạo.…

Read more

Đập tan luận điệu xuyên tạc “Việt Nam khó có thể đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả”

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã và đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Những thành tựu thu được tiếp tục khẳng định ý chí quyết tâm và những giải pháp tích cực, hiệu quả của chúng ta trong lĩnh vực này. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị lại cố tình dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn chống phá cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí của Việt Nam. Họ cho rằng “Việt Nam khó có thể đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả”. Tuy nhiên, luận điểm này chỉ là đơn lẻ của một số người và chỉ dựa trên mấy luận chứng chủ quan, võ đoán hòng bịa đặt và phủ nhận trắng trợn thành quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong thời gian qua.…

Read more

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng ChatGPT để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước

ChatGPT đang là hiện tượng công nghệ được nhiều người nhắc đến vì các giá trị tích cực. Tuy nhiên, ngoài những tác động tích cực mà ChatGPT mang lại, đây cũng chính là mảnh đất màu mỡ được các tổ chức, đối tượng phản động lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Đây là thủ đoạn mới rất nguy hiểm, cần sớm nhận diện và đấu tranh loại bỏ.

Mặt trái của chatGPT – mảnh đất màu mỡ để các tổ chức, cá nhân  phản động khai thác chống phá Đảng và Nhà nước

Sau hơn năm tháng vận hành, dù là một phần mềm công nghệ có nhiều ưu điểm vượt trội hơn các phần mềm trước đó song ChatGPT đã bộc lộ những hạn chế, bất cập. Có thể nói, hạn chế lớn nhất của chatGPT đó là nội dung các câu trả lời có độ chính xác không đồng đều về dữ kiện thực tế.…

Read more