Vạch trần luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Hữu Vĩnh quanh việc làm căn cước công dân gắn chíp điện tử

Căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ tùy thân của công dân, có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm, đem lại tính linh hoạt khi cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin. Dữ liệu ở căn cước công dân gắn chip có thể được truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chíp và xác thực danh tính được thực hiện ngay.

Tuy nhiên, trên trang Bureau CTM Media- Á Châu J.B Nguyễn Hữu Vĩnh đã hướng lái, “bẻ cong” vấn đề bảo đảm an ninh con người mà Đảng, Nhà nước ta đang tập trung triển khai và thực hiện. Bằng những ngôn từ cực đoan, chống đối, cố tình tung ra thông tin tiêu cực như:

Thứ nhất, “thuận tiện ở đâu chưa biết, chỉ khổ người dân lại đôn đóa xin Công an xác nhận rằng “tôi là tôi” khi đi làm thủ tục liên quan đến nhân thân của mình, vì loại mới không xác định có đúng người cũ đã liên hệ trước đây hay không”.…

Read more

Sự phi lý, trơ trẽn và vô căn cứ của Trần Hùng

Tham nhũng là một vấn nạn ở nhiều quốc gia và nền kinh tế trên thế giới. Khi nói về tham nhũng, V.I. Lênin từng khẳng định: “tham nhũng gắn bó hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực công…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu là “giặc ngoại xâm” bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, không thể lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đi ngược con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ, và dân tộc Việt Nam ta đã lựa chọn như bài viết trên thongluan-rdp.org của Trần Hùng cho rằng:

Thứ nhất, Trần Hùng đã thể hiện rõ sự thân thù, chống phá Đảng khi đưa ra nhận định “Văn hóa Đảng Cộng sản là văn hóa tham nhũng”.…

Read more