Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của cách mạng Việt Nam

Lựa chọn đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn, sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc Việt Nam; phù hợp với thực tiễn của đất nước và xu thế phát triển của thời đại. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn trong đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới. Thành tựu đó được người dân trong nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, đi ngược với xu thế đó, những kẻ có trái tim “không cùng nhịp đập” rêu rao rằng “Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, ảo tưởng”; trong bài viết “Chủ nghĩa xã hội: Lòng dân không thuận, hào kiệt tan tác” trên mạng xã hội, Phạm Đình Trọng đã cố tình phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam bằng cách xuyên tạc: đi lên chủ nghĩa xã hội là “sai lầm, ảo tưởng, phản con người, phản quy luật tự nhiên”, “người dân Việt Nam nhắc đến chủ nghĩa xã hội lại rùng mình, dựng tóc gáy”… Rõ ràng đây là những luận điệu sai trái, phản động.…

Read more

Không thể phủ nhận kết quả phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Với quan điểm kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bất chấp thực tế, các thế lực thù địch, phản động vẫn cố tình xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta trong phòng, chống tham nhũng, hòng hướng lái dư luận theo hướng khác nhằm hạ uy tín của Đảng. Trong bài “Chống tham nhũng ở Việt Nam không bao giờ tiến xa”, với những luận điệu xuyên tạc, Anh Khoa đã cho rằng “gốc rễ của tham nhũng tràn lan ở Việt Nam là một nhà nước độc đảng”, “chống tham nhũng ở Việt Nam sẽ không bao giờ tiến xa”. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn về bản chất và thực chất của tham nhũng, phủ nhận kết quả phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.…

Read more

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ

Thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã xem xét nguyện vọng và cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu đối với một số cán bộ cấp cao. Lợi dụng vấn đề này, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã đưa ra nhiều thông tin tiêu cực, lệch lạc nhằm thực hiện mục đích xấu. Trong bài, “Năm con Mèo, Việt Nam sẽ bất ổn”, Hiếu Chân đã hướng lái sự việc theo chiều hướng tiêu cực, khi cho rằng đó là “tranh giành quyền lực”, “đấu đá giành ghế”… rõ ràng đây chỉ là chiêu trò, cố tình xuyên tạc bản chất của sự việc, nhằm gây hoang mang dư luận, chia rẽ đoàn kết nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ nhất, miễn nhiệm, từ chức là việc bình thường.

Read more

Luận điệu phản động của Nguyễn Gia Kiểng

Lợi dụng một số vấn đề về tình hình người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay, Nguyễn Gia Kiểng đã đăng trên trang “Thongluan-rdp”  bài viết.“Trên thềm năm mới 2023, để đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc sự thật, hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nguyễn Gia Kiểng đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Cộng đồng người Việt hải ngoại đang mất căn cước Việt Nam một cách quá nhanh chóng. Đó chính là lý do khiến các tổ chức hải ngoại suy yếu dần vì không được hưởng ứng… Đảng Cộng sản đã có nhiều tội lớn và họ đang phạm một tội lớn khác là làm mất đi của Việt Nam một tài nguyên lớn…”. Vấn đề này Nguyễn Gia Kiểng nên hiểu rằng: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.…

Read more

Không thể phủ nhận nỗ lực trong bảo đảm nhân quyền của Việt Nam

Việc Việt Nam lần thứ hai được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao, được cộng đồng quốc tế, nhân dân trong và ngoài nước vui mừng, đồng tình; đó là sự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy, bảo vệ quyền con người suốt thời gian qua. Bất chấp thực tế đó, một số đối tượng phản động, thù địch, thiếu thiện chí lại tỏ ra cay cú, lợi dụng sự kiện này để ra sức xuyên tạc, phản đối, nhằm hạ uy tín của Việt Nam. Trong bài viết “Năm nay, dù Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên quyền con người tại Việt Nam vẫn bị chà đạp một cách tồi tệ có hệ thống”, Lam Xuan Nguyen đã cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền của Việt Nam khi cho rằng “quyền con người tại Việt Nam vẫn bị chà đạp”, “Việt Nam vẫn chưa có sự tiến bộ nào về nhân quyền”, đây là những luận điệu sai trái nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam, phủ nhận những nỗ lực và thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.…

Read more

Không thể phủ nhận sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với nhân dân

Đến thời điểm hiện nay, với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Với quan điểm nhất quán, xuyên suốt, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Kết quả đó đã được các tổ chức quốc tế và các quốc gia đánh giá cao. Bất chấp thực tế đó, các lực lượng thù địch, phản động vẫn rêu rao luận điệu “Đảng, Nhà nước làm lơ, bỏ mặc người dân”, “người dân bị bỏ rơi”… Trong bài viết “Nhân dân ta” là loại dân nào”, đăng trên trang Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, với những ngôn từ không thiện cảm Nguyên Anh đã cho rằng “nhân dân ta bị bỏ rơi, bị bỏ đói” và bị “nhà nước ta làm lơ cho chúng chết trong đại dịch Covid”.…

Read more

Đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là sai lầm

Vừa qua, trên trang “Danlambao” có đăng bài “Sai lầm chí mạng của chủ nghĩa cộng sản” của Trần Đăng. Trong bài viết, với cách nhìn lêch lạc, Trần Đăng đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và đưa ra kết luận “loài người tiến lên chế độ CS là một sai lầm”. Rõ ràng, đây là luận điệu sai trái và phản động, bởi lẽ:

Thứ nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội là sự vận động tất yếu hợp quy luật

Trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết toàn bộ lịch sử phát triển của xã hội loài người, chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ ra rằng, sự phát triển của xã hội loài người rất phong phú, đa dạng, nhưng đó là sự phát triển có quy luật. Toàn bộ dòng chảy lịch sử của nhân loại là quá trình lịch sử – tự nhiên với sự thay thế, tiếp nối các hình thái kinh tế – xã hội từ thấp lên cao (cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản).…

Read more

Cảnh giác với âm mưu lợi dụng công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ

Hiện nay, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những nguy cơ đe dọa tới sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Đảng ta xác định chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả trước mắt và lâu dài. Song, đi ngược lại với quyết tâm đó, các thế lực thù địch, phản động lại lợi dụng công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá Đảng, Nhà nước. Trong bài “Nói với người CS: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, với cái nhìn lệch lạc, Tiến Văn đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam, khi cho rằng đó “là một xu thế phát triển tất yếu không thể cưỡng lại”.…

Read more

Cần nhìn nhận và đánh giá đúng đắn về giáo dục ở Việt Nam

Những ngày vừa qua, hệ thống các nhà trường trong cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023. Tại Việt Nam, ngày khai giảng không chỉ có ý nghĩa bắt đầu năm học mới, mà còn là ngày hội của toàn dân đưa trẻ đến trường. Vậy nhưng, với những kẻ có trái tim “không cùng nhịp đập” với dân tộc, mọi điều tốt đẹp, đều bị chúng xuyên tạc, hướng lái theo chiều hướng tiêu cực; nhằm bôi nhọ, phủ nhận thành tựu của nền giáo dục Việt Nam; xuyên tạc chủ trương, đường lối và phủ nhận vai trò của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp giáo dục. Trong bài viết “Nền giáo dục”đạo tặc””, với lối suy diễn, nhìn thiển cận và ác ý, Đỗ Ngà đã quy chụp tất cả hạn chế của nền giáo dục Việt Nam là do “chi ngân sách quá thấp”, “Đảng Cộng sản xem giáo dục chẳng ra gì”.…

Read more

Việt Nam luôn quan tâm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức đúng đắn vai trò của nhân dân, xác định nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của cách mạng. Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị luôn nỗ lực bảo đảm quyền lợi chính đáng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Vì vậy, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Bất chấp thực tế đó, một số đối tượng vẫn dựng lên những chiêu trò như cắt ghép sự kiện, phỏng vấn người nọ người kia để xuyên tạc về vấn đề này. Trong bài viết “Nhà nước trước thông tin trên mạng xã hội: không thể lấp liếm mãi”, với lời lẽ khiếm nhã, Diễm Thi đã cho rằng “quyền lợi nhà nước không thống nhất với quyền lợi của nhân dân”, “nhà nước không quan tâm đến lợi ích của người dân”… Đây là những luận điệu sai trái hòng xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước.…

Read more