Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bác bỏ hoàn toàn các quan điểm xuyên tạc

Thời gian qua, một số người bất đồng về chính kiến đã có quan điểm không đúng và cho rằng: “đã có pháp quyền, tại sao phải xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, hay “trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì Đảng, nhà nước, cán bộ, công chức của Đảng, nhà nước đứng ngoài pháp luật”… Mục đích của các quan điểm này nhằm phủ nhận các giá trị của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ca ngợi nhà nước pháp quyền của các nước phương Tây.

Read more

Hoàng Đức Bình bị bắt là thích đáng

Mong rằng mọi người dân Việt Nam, đồng bào có đạo cũng như không có đạo cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước những thủ đoạn lôi kéo, kích động của các phần tử xấu, kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, gây mất đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt phương châm: sống tốt đời, đẹp đạo, kính chúa, yêu nước. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các phần tử kích động nhân dân vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Read more

Hãy cảnh giác trước thủ đoạn kích động biểu tình, đình công

Mỗi người dân Việt Nam, nhất là người lao động cần có nhận thức đúng đắn về vai trò của công đoàn đối với việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân và người lao động, không mơ hồ, mắc mưu của các thế lực thù địch, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, quy định của tổ chức công đoàn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Read more

Không để mắc mưu những kẻ hại dân, hại nước

Có thể thấy, việc lợi dụng những vấn đề về biến đổi khí hậu, môi trường để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước của các thế lực thù địch phản động không gì khác hơn là để kích động người dân biểu tình, gây rối. Trước mắt là nhằm phá hoại bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và xa hơn nữa là gây mất ổn định chính trị, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Với lẽ đó, mỗi người dân cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo, không để mắc mưu những kẻ hại dân, hại nước

Read more

Cơ sở khoa học phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Trải qua 30 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới, với đường lối hợp quy luật, hợp lòng dân, đầy tính sáng tạo, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, làm cho công cuộc đổi mới vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn.

Read more

Đại thắng mùa Xuân 1975 là sự thật, tại sao bà Nguyễn Thu Trâm lại lừa dối lòng mình

Với những suy nghĩ và hành động hòng chống phá quốc gia, dân tộc, quay lưng lại lịch sử, với quê hương đất nước, có khi nào Nguyễn Thu Trâm sờ tay lên trán, tự vấn lương tâm, liệu có còn xứng đáng là một con người chứ đừng nói gì là con dân đất Việt?

Read more

Nguyên Thạch – kẻ “tiên tri” phản động

Tự nhận mình là người có nhiều năm tháng suy nghĩ, lẽ ra Nguyên Thạch phải biết câu các cụ ngày xưa đã dạy: “trẻ trồng na, già trồng chuối”, sống thì phải tu thân, tích đức để lại phúc phần cho con cháu đời sau. Vậy mà khi đã gần đất, xa trời rồi Nguyên Thạch vẫn còn mộng mị, không biết quay đâu là bờ.

Read more