CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ CỦA TRẦN NGUYÊN THAO

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã “đồng loạt” tán phát bài viết Quốc Doanh phá sản, Hà Nội chọn “sân sau” của Trần Nguyên Thao với luận điệu xuyên tạc tình hình kinh tế, bôi đen hình ảnh của đất nước Việt Nam; hòng gây nhiễu loạn dư luận xã hội để “hậu thuẫn” cho những mưu đồ chính trị đen tối của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị trước thềm Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Những luận điệu xuyên tạc xưa cũ Xuyên suốt bài viết của mình, với góc nhìn lệch lạc, thiển cận và đầy ác ý Trần Nguyên Thao đã vẽ ra một bức tranh kinh tế “u ám” của đất nước. Theo

Read more

Phía sau “lời kêu gọi” trưng cầu dân ý của Đặng Đình Mạnh là bánh vẽ không nhân

“Chiến dịch trưng cầu dân ý năm 2020” của các nhà “dân chủ” đã bộc lộ rõ những âm mưu chính trị đen tối, ẩn sau cái gọi là “vì quyền tự quyết của công dân”. Theo đuổi “chiến dịch” này, nhất định bè lũ “dân chủ” như Đặng Đình Mạnh sẽ phải nhận sự trừng trị thích đáng. Bởi, khi “ý Đảng” đã “hợp lòng dân”, không thế lực nào có thể cản trở con đường đi tới tương lai “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của dân tộc Việt Nam.

Read more

Để khoa học công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu

Những quan điểm mới về phát triển khoa học và công nghệ được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định, đã thể hiện sự trung thành và vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của đất nước. Đồng thời, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nhạy bén, tự chủ, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những quan điểm trên là một hệ thống đồng bộ, vừa “nâng tầm” của khoa học và công nghệ, vừa đề ra những giải pháp đột phá, cơ bản, lâu dài thúc đẩy khoa học và công nghệ phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững trong giai đoạn mới.

Read more

Đừng lợi dụng dân chủ để kích động, gây rối xã hội

Hơn bao giờ hết, mỗi người dân Việt Nam cần bình tĩnh, tỉnh táo, đặt niềm tin vững chắc vào nỗ lực của Chính phủ, các cơ quan chức năng và các nhà khoa học, chung tay khắc phục thảm họa môi trường. Đồng thời, cảnh giác cao độ, đấu tranh không khoan những trước những âm mưu, hành động “đục nước béo cò”, nhằm kéo lùi sự phát triển đất nước của các thế lực thù địch.

Read more