MƯU ĐỒ XUYÊN TẠC SỰ THẬT Ở VIỆT NAM CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động, đồng loạt tán phát bài viết: Nhân quyền không thể tồn tại trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Nguyễn Ngọc Già. Xuyên suốt bài viết, bằng vốn kiến thức hạn hẹp, góc nhìn thiển cận và mưu đồ chính trị xấu xa Nguyễn Ngọc Già đã ra sức “minh chứng” cho “sự không tồn tại” của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, tạo cớ để phủ nhận những thành quả trong việc bảo đảm nhân quyền của Việt Nam trong thời gian qua.

1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình phát triển kinh tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam

Với sự ngu dốt và thói “lộng ngôn” sẵn có, Nguyễn Ngọc Già lớn tiếng khẳng định: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” không  có thực… và quy kết: ĐCSVN phản bội khoa học, khi đẻ ra “kinh tế thị trường định hướng XHCN”… Dễ dàng nhận thấy sự cuồng ngôn của Nguyễn Ngọc Già mang nhiều nét “quen quen” với những luận điệu lèo lá, muốn phủ nhận sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ CỦA TRẦN NGUYÊN THAO

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã “đồng loạt” tán phát bài viết Quốc Doanh phá sản, Hà Nội chọn “sân sau” của Trần Nguyên Thao với luận điệu xuyên tạc tình hình kinh tế, bôi đen hình ảnh của đất nước Việt Nam; hòng gây nhiễu loạn dư luận xã hội để “hậu thuẫn” cho những mưu đồ chính trị đen tối của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị trước thềm Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Những luận điệu xuyên tạc xưa cũ

Xuyên suốt bài viết của mình, với góc nhìn lệch lạc, thiển cận và đầy ác ý Trần Nguyên Thao đã vẽ ra một bức tranh kinh tế “u ám” của đất nước. Theo y, ở Việt Nam hiện đang có: một hệ thống quyền lực kinh tế đang được xây dựng thay thế khối doanh nghiệp Nhà nước bằng hệ thống các doanh nghiệp tư nhân sân sau – trá hình dưới vỏ bọc kinh tế thị trường, hoạt động theo quy luật bí ẩn mà biểu hiện bên ngoài của nó là “mạnh được yếu thua”… Và để “biện minh” cho luận điệu đó, Trần Nguyên Thao đã cố tình cắt ghép, cóp nhặt nhiều sự kiện, dẫn chứng đơn lẻ, thiếu căn cứ trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… hòng “gây niềm tin” đối với người đọc.…

Read more

Phía sau “lời kêu gọi” trưng cầu dân ý của Đặng Đình Mạnh là bánh vẽ không nhân

“Chiến dịch trưng cầu dân ý năm 2020” của các nhà “dân chủ” đã bộc lộ rõ những âm mưu chính trị đen tối, ẩn sau cái gọi là “vì quyền tự quyết của công dân”. Theo đuổi “chiến dịch” này, nhất định bè lũ “dân chủ” như Đặng Đình Mạnh sẽ phải nhận sự trừng trị thích đáng. Bởi, khi “ý Đảng” đã “hợp lòng dân”, không thế lực nào có thể cản trở con đường đi tới tương lai “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của dân tộc Việt Nam. Read more

Để khoa học công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu

Những quan điểm mới về phát triển khoa học và công nghệ được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định, đã thể hiện sự trung thành và vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của đất nước. Đồng thời, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nhạy bén, tự chủ, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những quan điểm trên là một hệ thống đồng bộ, vừa “nâng tầm” của khoa học và công nghệ, vừa đề ra những giải pháp đột phá, cơ bản, lâu dài thúc đẩy khoa học và công nghệ phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững trong giai đoạn mới. Read more

Đừng lợi dụng dân chủ để kích động, gây rối xã hội

Hơn bao giờ hết, mỗi người dân Việt Nam cần bình tĩnh, tỉnh táo, đặt niềm tin vững chắc vào nỗ lực của Chính phủ, các cơ quan chức năng và các nhà khoa học, chung tay khắc phục thảm họa môi trường. Đồng thời, cảnh giác cao độ, đấu tranh không khoan những trước những âm mưu, hành động “đục nước béo cò”, nhằm kéo lùi sự phát triển đất nước của các thế lực thù địch. Read more