Những chiêu trò mới của các thế lực thù địch

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch luôn thay đổi các cách thức, hình thức với nhiều chiêu trò tinh vi, xảo quyệt để chống phá cách mạng nước ta. Thực tế đó đòi hỏi các cấp, các ngành cần chủ động bám sát tình hình, kịp thời có các chủ trương, biện pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Read more

Nhận diện các hoạt động xảo trá của các thế lực thù địch trên mạng

Hoạt động hội họp, huấn luyện trực tuyến trên mạng Internet của các đối tượng phản động nội địa thời gian tới sẽ rất nguy hiểm, vì vậy cần phải kiên quyết, chủ động đấu tranh ngăn chặn. Do đó, toàn Đảng toàn dân, toàn quân, nhất là cơ quan an ninh các cấp phải tập trung cao, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với tinh thần chủ động, làm thất bại âm mưu, ý đồ của chúng, đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống./.

Read more

Bùi Thanh Hiếu đừng làm “thánh phán”

Đã đến lúc Bùi Thanh Hiếu nên dừng ngay những hoạt động tuyên truyền vu khống, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội, bởi có nói cũng chẳng có ai tin lời của Hiếu cả. Bùi Thanh Hiếu đừng làm “thánh phán” làm gì cho phí công.

Read more

Nhận diện chiêu trò cũ của lũ hề trên mạng

Xuyên tạc, bóp méo lịch sử dân tộc, bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả của cách mạng Việt Nam và chế độ XHCN cũng đồng nghĩa là chà đạp lên khát vọng của dân tộc, chà đạp lên xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. Những luận điệu lạc lõng đang bơi ngược dòng sự thật ấy chắc chắn sẽ bị nhấn chìm.

Read more

Dân tộc độc lập thì tôn giáo mới có tự do

Để thực hiện tốt các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, trước tiên cần phân biệt rõ hoạt động tôn giáo và những kẻ lợi dụng hoạt động tôn giáo kích động chống Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đối với tôn giáo chân chính, Đảng và Nhà nước tôn trọng niềm tin, tự do hoạt động tuân thủ pháp luật, còn đối với các hoạt động tôn giáo bất chính, phản nước, hại dân cần phải được trừng trị, những hoạt động mê tín dị đoan cần phải được loại bỏ.

Read more

Lại chiêu trò “mượn gió bẻ măng”

Âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch vô cùng thâm độc, dễ làm cho quần chúng nhân dân dao động, mất cảnh giác. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết, nâng cao tình thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, nhìn nhận rõ bản chất, nhận diện đúng sự thật của vấn đề, không để các thế lực thù địch có cơ hội tuyên truyền, xuyên tạc, lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

Read more

Trò lố của tên hề Nguyễn Quang Duy

Những kẻ đi ngược với lợi ích quốc gia, dân tộc, những kẻ đi ngược với xu thế phát triển của lịch sử sẽ bị lịch sử nhấn chìm. Những tên hề đó hãy thôi ngay những trò lố bịch, kệch cỡm để nhìn cho rõ sự thật của đất nước Việt Nam tươi đẹp hôm nay. Hãy làm người yêu nước chân chính!

Read more

Đằng sau âm mưu, thủ đoạn độc ác

Đôi điều nhắn nhủ cho những kẻ đang lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam, hãy nghiên cứu kỹ lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, sẽ thấu hiểu như thế nào là nhân quyền, là đạo lý, là lẽ phải, từ đó sống đúng với lương tâm, trách nhiệm của một công dân chân chính; nhìn nhận đúng những thành tựu to lớn mà Đảng, nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Read more
436616total sites visits.