Nhận diện hoạt động chống phá trận địa tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay

Phá hoại trận địa tư tưởng, lý luận là một hoạt động do các thế lực thù địch tiến hành nhằm vào các quốc gia xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng, hòng làm tan rã về tư tưởng, lý luận ở ngay tại trung tâm đầu não của hệ thống chính trị Việt Nam, từ đó sẽ lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng lái đường lối, chính sách xây dựng, phát triển đất nước phụ thuộc vào các nước lớn và phục vụ cho lợi ích của các nước lớn. Hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang tập trung tuyên truyền, phá hoại hoại trận địa tư tưởng của Đảng trên các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.Đọc tiếp

Read more

Cảnh giác với những chiêu trò thâm độc của nhóm “Mạng lưới Blogger” Việt Nam

Thời gian qua, lực lượng phản động trong và ngoài nước núp dưới danh nghĩa “phong trào xã hội dân sự”, bằng nhiều hình thức khác nhau, vận động quốc tế can thiệp vào vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam, hình thành phong trào chính trị đối lập chống Đảng, Nhà nước. Tháng 7/2013 số cầm đầu tổ chức phản động lưu vong “Dân làm báo”, “VOICE” đã chỉ đạo lực lượng phản động trong nước khởi xướng cuộc vận động ký tên vào “Tuyên bố 258”, hình thành nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam”; nhằm phản đối việc bắt, xử lý số đối tượng chống đối chính trị, theo Điều 258 Bộ luật hình sự. Đồng thời, chúng kêu gọi 7 sứ quán nước ngoài tại Hà Nội và 17 tổ chức nhân quyền quốc tế tại Thái Lan, vận động quốc tế can thiệp, gây sức ép đối với Việt Nam đòi xóa bỏ Điều 258 Bộ luật hình sự.… Đọc tiếp

Read more

Sự mê muội của các phần tử “trôi sông, lạc chợ”

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, trên trang mạng “Danlambao” đăng bài viết Cuộc chiến mới: Một khi mấy chú Khỉ Trường Sơn đấu tranh trên “mạn”, tác giả bài viết tự nhận mình là “Trôi sông, lạc chợ”. Đọc nội dung bài viết và giọng điệu của kẻ “Trôi sông, lạc chợ” bản thân tôi thấy với loại phần tử này đáng ra mình không cần phải bàn, phải nói, phải viết; nhưng suy đi nghĩ lại tôi phải nói, phải viết, phải chỉ cho cái loại “Trôi sông, lạc chợ” này thấy nó mê muội như thế nào?

Thứ nhất, ngay tên tiêu đề bài viết đã sai lỗi chính tả, và nếu không phải sai chính tả thì đúng là quá mê muội thật. Nếu là sai chính tả thật (vì từ “Mạn” ở đây theo từ điển Tiếng việt trong câu này không có nghĩa) thì phần tử “Trôi sông, lạc chợ” này do chẳng hiểu nổi tiếng mẹ đẻ huống gì lại còn đi giải thích nội dung.… Đọc tiếp

Read more

Nhận diện hoạt động phá hoại tư tưởng, lý luận của các tổ chức phản động ở nước ta hiện nay

Thứ nhất, phủ nhận vai trò của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bản chất của hoạt động phá hoại hoại tư tưởng, lý luận là tiến tới xóa bỏ vai trò của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị, tinh thần của cán bộ, đảng viên. Chúng tập trung tuyên truyền, phổ biến luận điểm “04 phi” (bao gồm “phi giai cấp”, “phi chính trị”, “phi ý thức hệ”, “lực lượng vũ trang phi chính trị”); tiến hành “cuộc chiến tranh chính trị” để tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng; nhằm tác động, chuyển hóa về mặt tư tưởng đối với đảng viên và quần chúng.… Đọc tiếp

Read more

Những chiêu trò mới của các thế lực thù địch

Với mục tiêu thành lập bằng được các tổ chức chống đối chính trị công khai ở trong nước để tập hợp lực lượng, tiến tới lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong thời gian qua, một số đối tượng phản động nội địa được sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Chúng tập trung sử dụng các phương thức gồm: tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động tụ tập biểu tình gây rối an ninh trật tự; củng cố, phát triển lực lượng, thành lập tổ chức phản động núp dưới danh nghĩa “xã hội dân sự” và tranh thủ sự hậu thuẫn của bên ngoài cả về tinh thần lẫn vật chất.… Đọc tiếp

Read more

Nhận diện các hoạt động xảo trá của các thế lực thù địch trên mạng

Thời gian qua, bên cạnh việc móc nối, đưa người ra nước ngoài tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, số đối tượng phản động nội địa đã triệt để lợi dụng các tiện ích của mạng Internet, nhất là các ứng dụng OTT có tính bảo mật cao (như Facebook, Skype, Viber, Gotomeeting, Whats app…) để tuyên truyền, phát triển lực lượng, kích động biểu tình, tụ tập đông người…, đặc biệt chúng tăng cường hoạt động hội họp, huấn luyên trực tuyến trên mạng Internet ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia.

Từ đầu năm 2016 đến nay, số đối tượng phản động nội địa đã sử dụng các ứng dụng OTT để tổ chức được 84 buổi hội họp trực tuyến với số lượng từ 15 đến 35 đối tượng tham gia, nội dung chính là bàn thảo về hoạt động chống đối, về “dân chủ, nhân quyền”, “cách thức bảo mật”, “cách đối phó với Công an, chính quyền”, kỹ năng hoạt động nhóm… .… Đọc tiếp

Read more

Bùi Thanh Hiếu đừng làm “thánh phán”

Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII của Đảng đã thành công tốt đẹp; ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành đều là những vấn đề cốt yếu để thúc đẩy kinh tế phát triển; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thi hành kỷ luật cán bộ được Trung ương đồng thuận cao. Lợi dụng sự kiện này Bùi Thanh Hiếu lại có bài viết “Bóng ma đấu tố của cộng sản nguyên thủy đã trở lại”. Đây là những nhận định, đánh giá mang tính cá nhân, nhằm đánh tráo sự thật, kích động nhân dân, bôi nhọ danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bao biện cho các hoạt động sai trái của Linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục.… Đọc tiếp

Read more

Nhận diện chiêu trò cũ của lũ hề trên mạng

Mấy ngày gần đây, blogger “nguoiduatin” và “Viêt tân” lại ra rả chiêu trò cũ rích xuyên tạc, bóp méo sự thật; chúng rêu rao, xuyên tạc về Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 tại Biên Hòa, Đồng Nai, xuyên tạc một cách trắng trợn về thân phận, cuộc đời hoạt động cách mạng của các anh hùng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như Anh hùng: Nguyễn Văn Trỗi, phi công Nguyễn Thành Trung, chị Võ Thị Sáu… Những người anh hùng dân tộc đã được lịch sử dân tộc ghi danh, thân phận và cuộc đời hoạt động của họ đã rõ ràng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi công.

Vậy mà dưới bàn phím của những người cực đoan, chúng vẫn xuyên tạc một cách trắng trợn, bịa đặt, sai sự thật.… Đọc tiếp

Read more

Dân tộc độc lập thì tôn giáo mới có tự do

Những năm qua, nhất là trong 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đa số chức sắc tôn giáo, đồng bào tín đồ giáo dân ở nước ta đều phấn khởi tin tưởng, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện lòng tin với Đảng, Nhà nước và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, trong đời sống tôn giáo đã xuất hiện những “hiện tượng tôn giáo mới” mà theo các nhà nghiên cứu và chức sắc tôn giáo đánh giá “lành ít, dữ nhiều”. Với diễn biến phức tạp của tình hình tôn giáo hiện nay, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và vận dụng linh hoạt những phương pháp giải quyết tốt vấn đề tôn giáo:

Thứ nhất, giải quyết vấn đề tôn giáo gắn với độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa.Đọc tiếp

Read more

Lại chiêu trò “mượn gió bẻ măng”

Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng vấn đề tôn giáo làm “ngòi nổ”, tạo nguyên cớ, để chống phá cách mạng nước ta.

Một là, lợi dụng niềm tin tôn giáo để hướng tín đồ vào các hoạt động chống đối cách mạng. Chúng dùng các chiêu bài “tự do tôn giáo”, “vì lợi ích của giáo hội”, “bảo vệ đạo pháp”, “bảo vệ chức sắc” để lôi kéo tín đồ tham gia trực tiếp vào các hoạt động chống đối cách mạng như biểu tình, gây rối, tham gia bạo động chính trị. Đồng thời, biến họ thành những tấm lá chắn để bảo vệ chúng trước sự đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng thực thi pháp luật. Mặt khác, chúng tăng cường sinh hoạt tôn giáo, nắm quần chúng tín đồ, tách họ ra khỏi ảnh hưởng của Đảng, chính quyền địa phương và dần dần làm cho họ trở thành lực lượng chính trị đối lập.… Đọc tiếp

Read more
1944870total sites visits.