HÃY CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA THU PHƯƠNG

Thu Phương đăng trên “Thoibao. de” bài viết có tiêu đề: “Tham nhũng được mùa thì chống tham nhũng cũng bội thu”. Bài viết đưa ra dẫn chứng không có cơ sở khoa học và mang tính quy chụp để bôi xấu đánh lừa người đọc, làm cho người đọc mất niềm tin vào chế độ và sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong công cuộc phòng, chống tham nhũng. Thu phương cho rằng: “…Chưa có một chế độ nào trong lịch sử, mà tình trạng tham ô trở quy mô như thời Cộng Sản. Mức độ tổ chức và cấu kết nhau dạng tầng tầng lớp lớp…”; “…với việc bắt tham nhũng quẳng vào lò, các quan chức không ở trong vùng cấm mới sợ, còn những ai thuộc vùng cấm thì vẫn cứ bòn rút, vẫn cứ làm tiền mà chẳng sợ gì…”.…

Read more

HÃY CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA TRẦN TRUNG ĐẠO

Trần Trung Đạo đăng trên “Vietnamthoibao” bài viết có tiêu đề: “Tham nhũng dưới chế độ CS”. Bài viết của Trần Trung Đạo đã lấy một số hạn chế trong hoạt động phòng, chống tham nhũng ở một số nước xã hội chủ nghĩa là Liên Xô (trước đây), Trung Quốc và Việt Nam để xuyên tạc đánh lừa người đọc hiểu nhầm nguyên nhân dẫn đến tham nhũng ở các nước xã hội chủ nghĩa và ở Việt Nam là do Đảng cộng sản lãnh đạo, do thể chế chính trị. Y đưa ra quan điểm hết sức sai trái rằng: “tham nhũng thối nát không thể nào bị ngăn chặn hay xóa bỏ khi nào tính độc tài chuyên chính còn tồn tại…”. Song, thực tiễn lại hoàn toàn bác bỏ luận điệu xuyên tạc, sai trái của Trần Trung Đạo, bởi lẽ:

Thứ nhất, Trần Trung Đạo phải hiểu rằng: Tham nhũng là một hiện tượng tồn tại tất yếu khách quan trong xã hội có phân chia giai cấp, không riêng gì ở Việt Nam mà bất cứ một quốc gia nào, hay chế độ chính trị nào trên thế giới cũng đều có vấn nạn này.…

Read more