Phản bác quan điểm sai trái của Việt Nam Thời Báo

Vừa qua, trên trang “Vietnamthoibao” đăng tải bài viết: “Vì sao quyền con người, quyền công dân tại Việt Nam là quyền treo”, cho rằng quyền con người, quyền công dân tại Việt Nam thực tế bị Hiến pháp hạn chế rất nhiều, người dân vẫn không có quyền. Thực chất đây là sự xuyên tạc quyền con người, quyền công dân của Việt Nam thời báo.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, quyền con người, quyền công dân  là mục tiêu, động lực của sự phát triển, là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa đến kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng… Bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và bảo đảm quyền lực của nhân dân.…

Read more

Phản bác quan điểm sai trái của Phạm Đình Trọng

Vừa qua, trên trang “Baotiengdan” Phạm Đình Trọng có bài viết: “Ngậm ngùi thân phận người dân mất nước”, cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam người dân mất quyền làm chủ, quyền con người và Đảng độc quyền cử người chiếm đoạt những chiếc ghế quyền lực của nhân dân. Thực tế, Phạm Đình Trọng đang cố tình xuyên tạc quan điểm về nhân quyền và vai trò lãnh đạo công tác cán bộ của Đảng.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân. Các quyền con người, quyền tự do của công dân Việt Nam do pháp luật quy định như: Quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền có nơi ở hợp pháp, quyền, tự do cư trú, tự do kinh doanh, tự do đi lại, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và báo chí, tiếp cận thông tin, v.v..…

Read more

Phản bác quan điểm sai trái của Võ Ngọc Ánh

Vừa qua, trên “Voatiengviet”, Võ Ngọc Ánh có bài viết: “Việt Nam, quốc gia tự rối trong chân mình”, cho rằng Việt Nam như đang tự làm khó mình bởi chính sách bốn không về quốc phòng và không muốn làm phật lòng ông đồng chí phương Bắc. Thực tế, Võ Ngọc Ánh đang không hiểu hoặc cố tính không hiểu đường lối đối ngoại và chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam.

Thứ nhất, Việt Nam đưa ra chính sách 4 không về quốc phòng nhằm chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đây chính là thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam về chính sách quốc phòng, đường lối đối ngoại quốc phòng trong thời bình, là tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước trên thế giới để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung; có thể đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm chủ quyền, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.…

Read more

Quan điểm sai trái của Trần Gia Phụng

Vừa qua, trên Bloger của “Baoquocdan” Trần Gia Phụng có bài viết: “Đảng cộng sản không có trái tim Việt Nam”, cho rằng từ khi thành lập ngày 1/6/1930 cho đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam chỉ làm lợi cho Đảng và đảng viên; không làm gì lợi cho đất nước, mà phá hoại đất nước, nguy hiểm nhất là Đảng đang cấu kết, âm mưu bán nước cho bành trướng phương Bắc. Thực tế Trần Gia Phụng đang cố tình xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, hạ thấp vai trò của Đảng.

Thứ nhất, ngày 1/6/1930 không phải là ngày thành lập Đảng Cộng sản việt Nam mà ngày 03/02/1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Vừa qua, trên Facebook: Đài châu Á tự do RFA có đăng tải bài viết: “Nhân quyền Việt Nam 2022”, cho rằng năm 2022 vi phạm nhân quyền tại Việt Nam đã leo thang một cách nghiêm trọng. Nổi bật là, đàn áp các hoạt động trên mạng xã hội, nghiêm cấm tự do báo chí, kiểm soát các tổ chức xã hội dân sự…Vậy, thực hư câu chuyện như thế nào?

Thứ nhất, bên cạnh mặt tích cực, mạng xã hội tồn tại không ít những yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng và an ninh trật tự. Mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành phá hoại trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam; làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước, bí mật quốc gia; tác động tiêu cực đối với sự bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đang trở thành công cụ, môi trường “màu mỡ” để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và phá hoại đời sống bình yên của nhân dân.…

Read more

Phản bác quan điểm sai trái của Gió Bấc

Vừa qua, trên trang “Rfavietnam”, Gió Bấc có bài viết: “Thời điểm nào Tổng Thống Biden đáp lời mời viếng thăm Tổng Trọng” cho rằng, trong 2 năm qua Việt Nam đã 4 lần mời Tổng Thống Biden sang thăm, song, Tổng Thống Biden vẫn không sang. Bởi vì, trong đối ngoại Việt Nam coi trọng Trung Quốc hơn Hoa Kỳ và duy trì lợi ích của Đảng cầm quyền. Thực chất, đây là luận điệu xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ nhất, Việt Nam khẳng định, nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; trong quan hệ phải nắm vững hai mặt đối tác – đối tượng, vừa hợp tác, vừa đấu tranh; kiên định nguyên tắc, mục tiêu chiến lược, nhưng linh hoạt, khôn khéo về sách lược.…

Read more

PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA NGUYỄN VĂN TRẦN

Vừa qua, trên trang “Tintuchangngayonlines. com” Nguyễn Văn Trần có bài viết: “Một nền dân chủ nào cho Việt Nam ngày mai”, cho rằng Việt Nam không có dân chủ vì Việt Nam bị duy trì bởi một chế độ cộng sản độc tài toàn trị và yêu cầu xây dựng chế độ dân chủ pháp trị ở Việt Nam. Thực chất, Nguyễn Văn Trần đang không hiểu hoặc cố tình không hiểu về dân chủ ở Việt Nam.

Thứ nhất, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây là bản chất của  chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và đặc trưng cơ bản nhất cấu thành nên mô hình phát triển xã hội ở Việt Nam. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo vệ.…

Read more

Vạch trần bộ mặt xảo trá của Việt Hoàng

Vừa qua, trên Facebook “Kỷ nguyên”, Việt Hoàng có bài viết: “Không có gì phải mặc cảm”, cho rằng Việt Nam không có dân chủ và Trí thức Việt Nam vì thiếu kiến thức chính trị, thiếu văn hoá thảo luận, thiếu văn hoá tổ chức nên mặc cảm bản thân không dám đứng lên làm cuộc cách mạng dân chủ. Tại sao Việt Hoàng lại lấy cớ dân chủ và Trí thức để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam? Thực chất, đây chính là âm mưu thủ đoạn mới của các thế lực thù địch.

Thứ nhất, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước thể hiện bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm.…

Read more

Phản bác quan điểm sai trái của Tiến Văn

Vừa qua, trên Doithoaionline. com Tiến Văn có bài viết: “Nói với Người Cộng Sản: Ngày 2 Tháng 9 Năm 1945”, cho rằng ngày 2/9/1945 đã mang lại hậu quả nhục nhã cho toàn dân tộc, Việt Nam trở thành quốc gia nghèo, hèn và bị Bộ ngoại giao Hoa Kỳ liệt vào hạng tồi tệ nhất về nạn buôn người. Tại sao Tiến Văn lại lấy cớ ngày 2/9/1945 để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam? Thực chất, đây chính là chiêu trò bình mới rượu cũ của các thế lực thù địch.

Thứ nhất, Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới.…

Read more

BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC, KÍCH ĐỘNG CỦA PHẠM PHÚ KHẢI

Vừa qua, trên “Voatiengviet” Phạm Phú Khải có bài viết: “Từ khác biệt đến đối lập”, cho rằng chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam không chấp nhận sự khác biệt dẫn đến không chấp nhận sự đối lập. Vì vậy, đất nước không thể phát triển được. Tại sao Phạm Phú Khải lại lấy cớ sự khác biệt để nói xấu chế độ chính trị Việt Nam, phải chăng đây là luận điểm bịp bợm của những kẻ theo đuôi dân chủ?

Thứ nhất, phải hiểu rằng sự khác biệt là những nét riêng, sự độc đáo được khẳng định, được đề cao gắn với đời sống của cá nhân trong xã hội. Sự khác biệt có thể được thể hiện ở suy nghĩ, quan điểm, lối sống, hành động, cách ứng xử của bản thân với người khác nó khiến con người thể hiện được bản sắc riêng, không bị hòa tan trong đám đông, trong cộng đồng.…

Read more