PHẠM TRẦN – KẺ CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Gần đây, tác giả Phạm Trần có bài viết: “Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu hay ở lại”. Trước hết, phải khẳng định rằng đây là bài viết nhằm xuyên tạc, bịa đặt, vu khống chế độ dân chủ ở Việt Nam, nói xấu để nhằm hạ thấp uy tín của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, bình luận, bàn bạc công tác nhân sự tại Đại hội XIII của Đảng một cách thiếu căn cứ và cơ sở khoa học.

Thứ nhất, Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác nhân sự được tiến hành theo 5 bước công khai, chặt chẽ, nghiêm túc bảo đảm đúng số lượng và cơ cấu với chất lượng tốt theo quy định của Đảng.…

Read more

NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Vừa qua trên trang mạng xã hội, tác giả VietTuSaiGon có bài viết: “Hứa Mãi Rồi Tâm Thần, Ung Thư”. Trước hết, phải khẳng định rằng đây là bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ta, nhằm hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Điều này, không bao giờ có thể đạt được. Bởi vì:

Thứ nhất, ai cũng biết cố Tổng bí thư Lê Duẩn, cố Thủ tướng Phạm văn Đồng là lãnh tụ xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cả hai đồng chí lãnh đạo đều có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp của cách mạng Việt Nam được lịch sử và nhân dân Việt Nam ghi nhận.…

Read more