PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN VĂN TUẤN

Vừa qua, trên mạng internet, Nguyễn Văn Tuấn đã đăng tải bài viết với tựa đề “Tại sao khó có thể  tự hào là người Việt Nam” với những luận điệu xuyên tạc mang tính chủ quan, phiến diện. Hắn đưa ra những nhận định cảm tính, thiếu khách quan rằng Việt Nam có “Truyền thống và văn hóa nghèo nàn & thiếu bản sắc tích cực” và “thất bại về kinh tế”. Thực chất đây là những luận điệu xiên xẹo, phiến diện với âm mưu phủ nhận nền văn hóa, thành quả nền kinh tế sau gần 40 năm đổi mới, từ đó làm suy giảm niềm tự hào dân tộc của mỗi người Việt Nam. Do đó, cần phải nhận thức đúng về bản sắc nền văn hóa mới và những thành quả đáng tự hào của nền kinh tế Việt Nam; là cơ sở để vạch trần những luận điệu sai trái của những phân tử phản động như Nguyễn Văn Tuấn.…

Read more

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM CỦA TRÀ MY

Vừa qua, trên mạng internet, Trà My đã đăng tải bài viết với tựa đề “Chiêu bài Nhà nước Mông – Sự ngụy tạo để đàn áp tự do tôn giáo của người H’mong”. Nội dung bài viết xuyên tạc chính sách tôn giáo, dân tộc của Việt nam. Hắn suy diễn, vu cáo Nhà nước Việt Nam đã đàn áp tự do, tôn giáo của dân tộc H’mông, rằng, “câu chuyện Nhà nước Mông về thực chất chỉ là sự ngụy tạo để cáo buộc các đòi hỏi tự do tôn giáo của người sắc tộc H’mong, sống trên lãnh thổ Việt Nam”. Thực chất đây là luận điệu xuyên tạc trắng trợn chính sách tự do, tôn giáo của Việt Nam và Trà My đang lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, truyền bá tư tưởng ly khai, tự trị trong đồng bào các dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa các tỉnh biên giới phía Bắc.…

Read more

VẠCH TRẦN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM CỦA HOÀNG LAN MỘC CHÂU

Vừa qua, trên mạng internet, Hoàng Lan Mộc Châu đã đăng tải bài viết với tựa đề “Việt Nam loạn lạc vì không có nhân quyền, tôn giáo bị tha hóa, và quan lại hủ bại” với những luận điệu xuyên tạc tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam. Y vu cáo chính sách của Nhà nước Việt Nam là “triệt hạ, chia rẽ và phá hoại tôn giáo từ ngay nội bộ”. Đặc biệt, y bịa đặt “từ khi nắm quyền, các tôn giáo là đối tượng hàng đầu để Đảng Cộng sản triệt hạ. Hàng loạt cơ sở tôn giáo bị phá hủy, tịch thu, hàng loạt tu sĩ bị cầm tù, bị giết hại”. Theo đó, thực hiện âm mưu kích động, chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, cần nhận thức đúng về nhân quyền, chính sách tự do tôn giáo của Việt Nam là cơ sở để vạch trần những luận điệu sai trái của những phân tử phản động như Hoàng Lan Mộc Châu.…

Read more

Phản bác những luận điệu xuyên tạc của Âu Dương Thệ

Lợi dụng chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua, trên mạng internet, Âu Dương Thệ đã đăng tải bài viết với tựa đề “Tương lai lại tự chui vào rọ! Nguyễn Phú Trọng hớn hở nhất trí với Tập Cận Bình “xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc”!”. Nội dung bài viết xuyên tạc mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Hắn tự cho mình là một “nhà phân tích tài ba” để đánh giá việc “xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc” với những lời lẽ xuyên tạc, thô thiển, tráo trở nhằm tô vẻ, tạo dựng nên bức tranh ảm đảm về tương lai Việt Nam. Thực chất, đằng sau những luận điệu xuyên tạc này là âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, gây ra sự hoài nghi, hoang mang trong xã hội về sự lãnh đạo của Đảng và tương lai đất nước.…

Read more

Phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Mười trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay

Cách mạng Tháng Mười năm 1917 là chiến thắng vĩ đại của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, đánh dấu sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý tưởng trở thành hiện thực, đồng thời mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại – thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng CNXH. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH, trong đó có  bài học về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Âu Dương Thệ lại giở trò cũ xuyên tạc chính sách ngoại giao của Việt Nam

Nhân sự kiện Tổng thống Mỹ Biden thăm chính thức Việt Nam, trên mạng internet, một số phần tử thiếu thiện chí với Việt Nam như Âu Dương Thệ đã đăng tải bài viết với tựa đề “Tại sao Nguyễn Phú Trọng lại phải giở trò cũ trong dịp đóng Tổng thống Biden”. Nội dung bài viết xuyên tạc chính sách ngoại giao của Việt nam. Chúng suy diễn Việt Nam “từ bế tắc về kinh tế tới lại kẹt với hai bạn vàng nên phải chạy sang giả thân với Tư bản”, “ngả sang Đông nhưng lại bị gió độc, nay phải vội vã mặc áo cà sa hướng sang phương Tây giả vờ sám hối”. Thực chất đây là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn về chính sách ngoại giao của Việt Nam. Do đó, cần nhận thức đúng về chính sách ngoại giao của Việt Nam là cơ sở để vạch trần những luận điệu sai trái của những phân tử thiếu thiện chí như Âu Dương Thệ.…

Read more

Sự xuyên tạc trắng trợn về tình hình nhân quyền ở Việt Nam của Quốc Phượng

Nhân sự kiện Tổng thống Mỹ Biden thăm chính thức Việt Nam, trên mạng internet, một số phần tử thiếu thiện chí với Việt Nam như Quốc Phượng đã đăng tải bài viết với tựa đề “Hoa Kỳ cần lưu ý gì để tiếp tục hỗ trợ dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam”. Nội dung bài viết vu cáo trắng trợn tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Hắn vu cáo Việt Nam “đán áp trên diện rộng các hoạt động, bất đồng chính kiến, xã hội dân sự và tự do tôn giáo”, “đáp áp những nhà hoạt động này đi ngược lại thỏa thuận của Việt Nam với Liên minh Châu Âu”. Từ đó, hắn kêu gọi Việt Nam “Chấm dứt bắt bớ tù nhân lương tâm và ưu tiên trao trả tự do”, đòi hỏi phải trao trả tự do cho những kẻ mà hắn gọi là “nhà hoạt động” và “tù nhân lương tâm”, những người đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật.…

Read more

Bác bỏ quan điểm sai trái của Nguyễn Đình Cống

Trên trang Doithoaionline Nguyễn Đình Cống có bài viết “Lòng yêu nước thời kỳ cộng sản” nội dung kích động chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết chống phá Đảng, xuyên tạc bản chất của đảng cho rằng đảng: “như một cành tầm gửi”; “sống bám vào cây chủ, là nhân dân”…. Đây là thủ đoạn thâm độc thường thấy của các thế lực thù địch, đăc biệt là kẻ có tâm địa chống Đảng như Nguyễn Đình Cống bằng các lời phán xét tưởng chừng vu vơ nhưng đầy chủ đích tiến công vào nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng nên cần được vạch trần và bác bỏ.

Để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và dân tộc Việt Nam, cần khẳng định rõ, cả lý luận và thực tiễn hiện nay đều cho thấy, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội luôn là mục tiêu nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán thực hiện đoàn kết lương – giáo, đoàn kết giữa những người theo các tôn giáo khác nhau. Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết tôn giáo góp phần tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước có vai trò đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, sau khi nước nhà độc lập, trong Phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (03-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào Giáo và đồng bào Lương, để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: Tín ngưỡng tự do và Lương Giáo đoàn kết. Theo Người, đoàn kết tôn giáo trước hết, phải lấy mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội làm điểm tương đồng, dùng cái tương đồng để khắc phục sự dị biệt.…

Read more

Không thể xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam

Trên mạng “rfavietnam”, Nguyễn Hữu Vinh đã đăng tải bài viết với tựa đề “Câu chuyện Hồ Chí Minh: Hư cấu huyền thoại”. Nội dung bài viết với những lời lẽ xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm hạ bệ uy tín, phẩm chất, đạo đức nhân cách của Người. Tuy nhiên, sự thực hiển nhiên lại khẳng định rằng: Không ai có thể phủ nhận được tư tưởng, đạo đức, nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam

Để hạ bệ uy tín và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng mỗi người dân Việt Nam, Nguyễn Hữu Vinh đưa ra luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, cắt ghép có chủ ý nhằm tạo dựng ra những vấn đề “tranh cãi” về con người Chủ tịch Hồ Chí Minh.…

Read more