CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG ĐỪNG

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn mong muốn một môi trường hòa bình để xây dựng một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc nhưng các thế lực thù địch không để chúng ta yên. Trong từng giai đoạn lịch sử nhất định, trước những sự kiện, những diễn biến phức tạp của tình hình, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước đều bày ra những chiêu trò chống đối. Mới đây, ngày 11.9 trên trang mạng danlambao.blogspot.com, Nguyên Thạch có bài viết: “Hiện tượng các tay nổi tiếng nổi lên dưới danh nghĩa chống cộng!”. Bằng những lời lẽ hết sức bỉ ổi, vô liêm sỉ, Y đã trắng trợn xuyên tạc Nghị quyết 36 của Bộ Chính

Read more

PHẠM TRẦN – KẺ DỐI TRÁ, LỪA LỌC

Lợi dụng những “sự kiện” hay vấn đề “nhạy cảm” để xuyên tạc, bóp méo, hô hào, kích động nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa  là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Không ngoài mục đích trên, gần đây khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2019), trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết nhằm thực hiện âm mưu, thủ đoạn trên. Điển hình là, ngày 15.8.2019 trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, phần tử phản động Phạm Trần có bài viết “Nói dóc vượt chỉ tiêu”. Nội dung bài viết mang đầy tính quy

Read more

MƯU ĐỒ HÈN HẠ CỦA PHẠM VĂN

Tiếp tục chiêu bài lợi dụng những “sự kiện” hay vấn đề “nhạy cảm” để hô hào, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Gần đây, nhân sự kiện người dân ở Hồng Kông biểu tình đòi xóa dự luật dẫn độ, ngày 26.06.2019 trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, phần tử phản động Phạm Văn có bài viết “Nhân văn – Cội nguồn cảm xúc và suy tư mới”. Nội dung bài viết mang đầy tính quy chụp, thiếu khách quan, phản động với mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; xuyên tạc mối quan hệ nhân dân với Đảng khi cho rằng: “Hiện nay chế độ cộng sản độc tài toàn trị vẫn

Read more