ÂM MƯU TRONG BÀI VIẾT “VIỆT NAM NGÀY MAI ĐI VỀ ĐÂU” CỦA BẢO GIANG

Mới đây, ngày 31/12/2019 trên mạng xã hội danlambaovn.blogspot.com có bài viết “Việt Nam ngày mai: Đi về đâu”? của bút danh Bảo Giang. Thoảng qua, nghe tít bài có vẻ hấp dẫn, gây sự hiếu kỳ cho người đọc, nhưng đọc xong mới thấy âm mưu thủ đoạn rất bỉ ổi của Bảo Giang là lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của một số cá nhân, đảng viên để rồi nói xấu, vu cáo, chia rẽ Đảng với nhân dân và cuối cùng là hô hào tập hợp lực lượng chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy?

1. Lịch sử dân tộc Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã chứng minh, dưới chế độ thuộc địa nửa phong kiến nhân dân ta lầm than vì mất nước. Đã có nhiều nông dân, sĩ phu yêu nước đứng lên tập hợp nhân dân khởi nghĩa để giành lại độc lập cho dân tộc nhưng đều bị thất bại, nhân dân ta bị dìm trong các bể máu của kẻ thù cướp nước vì chưa có đường lối cách mạng đúng đắn.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Sử dụng các phần tử cơ hội chính trị thông qua một số trang mạng xã hội đưa ra những luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Thực hiện âm mưu này, ngày 2.12.2019, trên blog danlambaovn.blogspot.com, có đăng tải bài viết của Nguyễn Ngọc Già với tiêu đề “Điều 117 của Bộ luật Hình sự – Một tội danh không có hậu quả”. Trong bài viết này, Nguyễn Ngọc Già đưa ra một mớ luận điệu vô căn cứ, để quy chụp, xuyên tạc Điều 117 của Bộ luật Hình sự của Việt Nam với âm mưu sâu xa là ủng hộ cho những kẻ, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đây là âm mưu hết sức thâm độc của Nguyễn Ngọc Già bởi:

Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 (gọi tắt là BLHS) đã quy định như sau:

“1.…

Read more

SỰ THẬT VỀ NHỮNG LỜI BỊA ĐẶT CỦA VŨ ĐÔNG HÀ

Hiện nay các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị thường xuyên lợi dụng ưu thế lan tỏa nhanh trên quy mô lớn của mạng xã hội để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, gây nên sự xáo trộn tư tưởng, tâm lý của nhân dân. Không ngoài mục đích trên, ngày 07/11/2019, trên trang mạng Danlambaovn.blogspost, Vũ Đông Hà đăng tải bài viết: “Bao nhiêu đảng viên CSVN được Tàu cộng đào tạo thành cán bộ? Và làm gì khi về nước”, y đã trắng trợn bịa đặt khi cho rằng: “Khi Bắc Kinh ngang nhiên xâm lược bãi Tư Chính thì toàn bộ các lãnh đạo cao cấp của Ba Đình im lặng hoặc né tránh. Điều đó có thể bị coi là “chỉ hèn nhát với giặc”“Trở thành cán bộ phải qua Tàu để được đào tạo.

Read more

CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG ĐỪNG

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn mong muốn một môi trường hòa bình để xây dựng một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc nhưng các thế lực thù địch không để chúng ta yên. Trong từng giai đoạn lịch sử nhất định, trước những sự kiện, những diễn biến phức tạp của tình hình, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước đều bày ra những chiêu trò chống đối. Mới đây, ngày 11.9 trên trang mạng danlambao.blogspot.com, Nguyên Thạch có bài viết: “Hiện tượng các tay nổi tiếng nổi lên dưới danh nghĩa chống cộng!”. Bằng những lời lẽ hết sức bỉ ổi, vô liêm sỉ, Y đã trắng trợn xuyên tạc Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị – Nghị quyết về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khi cho rằng: “Nghị quyết 36 – BCT nhằm siết cổ ngay cả khối những người đã trốn chạy những cánh tay đao phủ hung tàn CSVN” hay “Nghị quyết 36 – BCT đã thành công để từ đó chúng sẽ còn ngồi trên đầu, trên cổ người dân Việt dù quốc nội hay hải ngoại lâu hơn?”

Read more

PHẠM TRẦN – KẺ DỐI TRÁ, LỪA LỌC

Lợi dụng những “sự kiện” hay vấn đề “nhạy cảm” để xuyên tạc, bóp méo, hô hào, kích động nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa  là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Không ngoài mục đích trên, gần đây khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2019), trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết nhằm thực hiện âm mưu, thủ đoạn trên. Điển hình là, ngày 15.8.2019 trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, phần tử phản động Phạm Trần có bài viết Nói dóc vượt chỉ tiêu”. Nội dung bài viết mang đầy tính quy chụp, thiếu khách quan, ngụy biện, xuyên tạc, phản động khi cho rằng: “không thể có chuyện “cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám”.

Read more

MƯU ĐỒ HÈN HẠ CỦA PHẠM VĂN

Tiếp tục chiêu bài lợi dụng những “sự kiện” hay vấn đề “nhạy cảm” để hô hào, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Gần đây, nhân sự kiện người dân ở Hồng Kông biểu tình đòi xóa dự luật dẫn độ, ngày 26.06.2019 trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, phần tử phản động Phạm Văn có bài viết “Nhân văn – Cội nguồn cảm xúc và suy tư mới”. Nội dung bài viết mang đầy tính quy chụp, thiếu khách quan, phản động với mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; xuyên tạc mối quan hệ nhân dân với Đảng khi cho rằng: “Hiện nay chế độ cộng sản độc tài toàn trị vẫn đang thực hiện sự cai trị nhân dân, là sự tiếp tục của chế độ quân chủ xưa kia” hay “Thực ra, chế độ cộng sản, nhất là cộng sản giả hiệu hiện nay rất coi thường, thậm chí khinh bỉ người dân”.…

Read more