KHÔNG THỂ CHE ĐẬY SỰ XẢO TRÁ CỦA PHẠM PHÚ THỌ

Mới đây, Đài Á Châu tự do có đưa ra cái gọi là Đảng quyết không để nền kinh tế lặp lại chu kỳ “thập kỷ mất mát” của Phạm Phú Thọ.

Trong đó, Phạm Phú Thọ đã “lượm lặt” một số vụ án tham nhũng của cán bộ do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo khởi tố, xét xử (đã được công bố công khai) và y đã “chọn đúng” những nhân vật “nổi tiếng” một thời nhưng bị tha hóa dẫn đến suy thoái, bị cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố, “làm bằng chứng” cho “độc quyền” của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhìn bề ngoài có thể dễ tin, song đằng sau những lời bình luận lại trở nên cực kỳ thiên cưỡng là sự xảo trá của y.

Thực chất mà Phạm Phú Thọ đưa ra nhằm đánh lừa dư luận, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái” nền dân chủ nước ta sang dân chủ khác – dân chủ phi xã hội chủ nghĩa.…

Read more

LẠI CHIÊU TRÒ “LẬT SỬ”

Mới đây, trên trang mạng xã hội, Baotiengdan giật tít “Việt Nam giành độc lập dân tộc vào ngày 11/3/1945 hay 2/9/1945?” vẫn cái tên cũ – Đỗ Kim Thêm.

Trong đó, Đỗ Kim Thêm muốn “truyền tải” một thông tin “nóng hổi” đến mọi người về ngày giành độc lập dân tộc của Việt Nam – thông tin không đúng với thực tế – đây vẫn là thủ đoạn xuyên tạc lịch sử ở Việt Nam hiện nay của các thế lực thù địch với chiêu trò “lật sử” mà Đỗ Kim Thêm là đại diện điển hình.

Đỗ Kim Thêm đã gượng gạo đưa ra những “bằng chứng” trong lịch sử để xuyên tạc, “vẽ lại lịch sử” nhằm chạy tội cho một chính quyền bù nhìn do Bảo Đại đứng đầu mà cả thế giới đều thừa nhận không còn bàn cãi. Y đã ngấm ngầm hướng mọi người, nhất là giới trẻ nhằm xóa nhòa thật, giả, không thể phân biệt đúng, sai, mơ hồ về lịch sử, ngộ nhận về những thông tin được tiếp nhận đã chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội gây nên hiểu lầm cho nhiều người về lịch sử của dân tộc.…

Read more

THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC THỰC TIỄN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Mới đây, trên trang mạng xã hội Baotiengdan giật tít “Bàn về khái niệm “Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”” của Đỗ Kim Thêm để câu viu, lòe, bịp thiên hạ. Nội dung Đỗ Kim Thêm muốn gửi đến mọi người lại không đúng với thực tế ở Việt Nam – Đây là thủ đoạn xuyên tạc thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cần nói rõ việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để y và những ai thiếu thông tin như kiểu Đỗ Kim Thêm rõ:

1. Nhận thức lý luận của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa luôn phát triển, hoàn thiện

Yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền lần đầu tiên được Đảng ta chính thức đưa vào văn kiện Đại hội VII của Đảng, trong đó nêu rõ: Quốc hội cần hướng vào việc thực hiện hai yêu cầu cơ bản: Một là, xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước có năng lực định ra một hệ thống luật pháp đồng bộ đáp ứng được yêu cầu mới của sự phát triển kinh tế – xã hội và quản lý mọi mặt xã hội văn minh, tiến bộ; hệ thống pháp luật đó là cơ sở bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực thi có hiệu quả, là một nhân tố trọng yếu làm cho các quan hệ xã hội của chúng ta trở nên lành mạnh hơn.…

Read more

LẠI CHIÊU TRÒ CẮT XÉN THÔNG TIN

Mới đây, trên trang mạng xã hội (Viettan.org), Ban Biên tập Việt Tân đưa ra cái gọi là “10 tin Việt Nam đáng chú ý trong năm 2021” để lòe, bịp thiên hạ.

Cứ như cách viện dẫn và “diễn” của họ, nếu ai đang bị thiếu thông tin sẽ bị lừa phỉnh và có thể dễ tin đó là sự thật.

Như chúng ta đã biết, mọi xã hội, mọi thời đại, mọi tổ chức luôn tồn tại các mặt đối lập, không chỉ những điểm mạnh mà còn có cả những hạn chế trong quá trình phát triển. Song, muốn phát triển và “mạnh khỏe”, đều phải phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu đó là quy luật tồn tại của mọi sự vật, hiện tượng cả trong tư duy và tồn tại, càng thể hiện rõ trong đời sống xã hội của mọi quốc gia, dân tộc.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Trên trang mạng Baotiengdan có giật tít “Phản biện học thuyết của Mác” do Nguyễn Đình Cống đăng đàn. Nội dung “phản biện” của Nguyễn Đình Cống thực chất nhằm phê phán và từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin với mục tiêu là xóa nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cần khẳng định dứt khoát rằng, những tác phẩm của C.Mác nói riêng, chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung là một học thuyết cách mạng và khoa học không chỉ giải thích chính xác quy luật của sự vận động, phát triển thế giới khách quan, mà quan trọng hơn còn cải tạo thế giới hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tự nhiên, xã hội và con người. Điều đó không cần phải tranh cãi.

Có thể thấy những sai lầm mà Nguyễn Đình Cống “phản biện học thuyết của Mác” ở mấy điểm sau đây:

Trước hết, về nội dung và phương pháp tiếp cận vấn đề của Nguyễn Đình Cống là hoàn toàn thiếu khoa học, không toàn diện, cắt xén thông tin nên dẫn đến kết luận sai trái.…

Read more

PHÊ PHÁN CŨNG PHẢI CHO ĐÚNG!

Mới đây, trên trang mạng boxitvn, Nguyễn Đình Cống đã đăng tải bài viết “Từ “Đổi mới” bị lạm dụng quá mức” với nội dung chẳng tương xứng với trình độ, hiểu biết của ông ấy chút nào.

Với cách tiếp cận và lập luận hết sức cơ học, siêu hình có phần thô thiển, Nguyễn Đình Cống lại bàn về “chữ nghĩa”, ông ta rất sai lầm khi cố tình ngụy biện và đánh tráo khái niệm về vấn đề này – “đổi mới sáng tạo”.

Ai cũng hiểu rằng, một sự vật, hiện tượng vận động bao giờ cũng phải trải qua quá trình “tích lũy dần về lượng” đến “độ” mới “nhảy vọt về chất”- quá trình “đổi mới sáng tạo” ở nước ta không phải là ngoại lệ.

Chúng ta tiếp cận vấn đề “đổi mới sáng tạo” theo nhiều cách khác nhau, nhưng dù ở cách nào, góc độ nào cũng cho thấy sự vận động của quá trình “đổi mới sáng tạo” ở nước ta cũng đều phải tuân theo quy luật đó.…

Read more

VẪN LÀ NHỮNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA NHỮNG KẺ BẤT NHÂN

Mới đây, trên mạng xã hội (Danlambao) có đưa ra cái gọi là Việt Nam hôm nay: Nhà nước bất nhân, đảng bất nghĩa, lãnh đạo bất tài” của Nguyễn Dân với thủ đoạn xảo quyệt, vẫn chiêu trò cũ, y đưa ra một số “dẫn chứng” với luận điệu đầy vu khống và xuyên tạc. Bằng giọng lưỡi vô nhân đạo, cắt xén thông tin y đã phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.

 Không cần dẫn nhiều hơn những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta, mà chỉ một minh chứng dưới đây đã cho thấy không chỉ nhân dân ta, mà cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều hiểu, đánh giá cao và ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ ưu việt của Nhà nước ta.…

Read more

VẠCH TRẦN SỰ XUYÊN TẠC CỦA NGUYÊN ANH

Trên trang mạng xã hội “quyenduocbiet”, Nguyên Anh có “giật tít” “vaccine tq: sự tồi bại của Đảng đã hiện rõ” với những lời bình luận cực kỳ gượng gạo, thiên cưỡng để câu khách.

Nguyên nhân dịch bệnh Covid – 19 bùng phát là do biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm gấp nhiều lần chủng cũ đang làm đảo lộn kết quả phòng, chống dịch bệnh của các nước trên thế giới. Đối với Việt Nam, kế thừa kết quả và kinh nghiệm phòng, chống dịch 3 đợt trước đây, trong đợt bùng phát thứ tư này, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid – 19 đã chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị, huy động mọi người dân với phương châm xuyên suốt là “chống dịch như chống giặc”.…

Read more

KIỂU “GIẬT TÍT” MỴ DÂN

Trên trang mạng xã hội (rfavietnam), Gió Bấc có “giật tít” Công bằng và nhân ái XHCN trong cuộc chiến vaccine COVID-19 ở Việt Nam để câu khách.

Gió Bấc đã “giật tít” với những lời bình luận cực kỳ gượng gạo, khiên cưỡng. Trong khi một chân lý hiển nhiên đó là Sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản là tất yếu như nhau đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ. Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhấn mạnh điều đó trong bài viết của mình cũng là điều bình thường. Tính cách mạng, khoa học của bài viết đó đã được tuyệt đại đa số các nhà khoa học trong, ngoài nước và nhân dân ta khẳng định và hồ hởi đón nhận – chúng tôi không bàn thêm ở bài viết này.…

Read more

TIẾNG NÓI LẠC LÕNG

Đang trong “mùa” Covid, cả nước “chống dịch như chống giặc” thì một vài cơ sở tôn giáo vẫn tổ chức sinh hoạt, không thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo các cấp về phòng chống dịch. Trong đó, có Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng ở Thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ.

Được biết, để góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành tổ chức thực hiện một số biện pháp chống dịch Covid -19 cho tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người theo tín ngưỡng, tôn giáo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid -19 và Bộ Nội vụ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo, thông tin về việc này trước cửa cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.…

Read more