Sự lầm lạc không thể tha thứ

Gần đây, trên trang mạng có bài viết với tiêu đề: “42 năm: giá trị của một “chiến thắng” và những vết thương chưa thể lành” của Song Chi. Với những lập luận sai trái, tác giả bài viết đã thể hiện cái nhìn thiếu khách quan, không trung thực và mang tư tưởng thù địch với lịch sử và truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Read more

Không thể lợi dụng vấn đề môi trường để biện minh cho sự sai trái

Các bài báo như bài viết của David Hutt vừa qua là một chiêu trò không mới nhưng hết sức nguy hiểm vì nó lợi dụng những sự việc diễn ra trong thực tiễn ở nước ta, sau đó thêu dệt, xuyên tạc sai sự thật, hướng lái dư luận và người dân theo chiều tiêu cực. Vì vậy, người đọc cần hết sức cảnh giác trước những bài báo kiểu này để tránh rơi vào “cái bẫy” của họ.

Read more

Đồ Hiếm – kẻ bất nhân, bất nghĩa

Kẻ nào dám xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam là kẻ đó có tội với tổ tiên, ông cha và mắc tội bất nhân, bất nghĩa. Kẻ đó đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tất cả những người dân Việt Nam chân chính, yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý giành cho Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Read more

Cần hiểu đúng bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Bản chất của Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam khác với những gì mà Nguyễn Tiến Trung đã xuyên tạc khi cho rằng bản chất nhà nước pháp quyền không phát huy được dân chủ mà chỉ là chuyên quyền. Luận điệu đó mang đầy tính hằn học, phản động của Nguyễn Tiến Trung, chúng ta cần bác bỏ.

Read more

Đã hiểu lầm, sai trái lại còn to mồm

Chiêu trò tuyên truyền những luận điệu phản động, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, cho dù có mưu mô, xảo trá, quỷ quyệt đến đâu, cũng sẽ bị lật tẩy. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ta luôn tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Read more

Nguyễn Đình Cống tự chọn lối sống “ruồi nhặng, mọt, sâu”

Những chiêu trò, luận điệu đầy tính chất hằn học, phản động của Nguyễn Đình Cống, các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội khác dù có xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hãy cảnh giác, không bị chúng lừa bịp; tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Read more

Xuyên tạc, vu khống – Tội ác của lũ “chuột cống” thời nay

Những luận điệu suy diễn rằng, Đảng ta mất đoàn kết và thanh trừng nội bộ trong Đảng trên các trang mạng xã hội là sự bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn, là thủ đoạn xấu xa của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm chống phá Đảng, chống phá sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay

Read more

Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Đại hội XII của Đảng đã tiếp thu những giá trị tinh hoa của nhân loại và có sự phát triển mới về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là, những bước tiến khẳng định bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa của chế độ ta trên cả pháp lý và nhân văn.

Read more

Đa nguyên, đa đảng mới mở ra kỷ nguyên dân chủ – Một sự mơ hồ của Bùi Tín

Rõ ràng đòi “đa nguyên, đa đảng” là thủ đoạn thâm độc, là âm mưu chống phá chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Bùi Tín và đồng bọn. Bùi Tín đã phản bội Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục làm những điều ác, tuyên truyền kích động nhân dân và xúi giục những người nhẹ dạ, cả tin chống Đảng, chống Nhà nước, vì vậy chúng ta phải hết sức cảnh giác

Read more

Tiếng gầm rú của ác quỷ đội lốt người

Bà Đầm Xòe Phạm Thành đã vu khống trắng trợn, bôi nhọ, làm tổn hại thanh danh, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm nhân dân ta đã dành cho Người. Với luận điệu hết sức độc địa, kẻ này đích thực là kẻ phản động, đang tiếp tay cho các thế lực thù địch điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam

Read more
error: Content is protected !!