Phạm Trần kẻ xuyên tạc công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian qua, trên trang “Baoquocdan”, Phạm Trần một kẻ phản động đã thông tin, tuyên truyền và xuyên tạc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng tình trạng tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam có xu hướng gia tăng và sẽ gây khó khăn, trở ngại cho công tác “xây dựng, chỉnh đốn đảng”. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động, bởi vì:

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm cần thiết, tất yếu khách quan nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước, để phát triển đất nước. Vì vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.…

Read more

Jackhammer Nguyễn kẻ xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian qua, trên mạng xã hội có bài viết “Dù không muốn gọi đúng tên, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam rất ranh mãnh” của Jackhammer. Nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, khi cho rằng các đảng viên cộng sản được bóc lột người khác. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phản động vì:

Một là, lợi ích của Đảng luôn gắn liền với lợi ích của quốc gia, dân tộc và của nhân dân

Trong chiều dài lịch sử Việt Nam, khi Tổ quốc đối mặt với thách thức to lớn, yếu tố quyết định cho thắng lợi cuối cùng chính là sự hội tụ về lợi ích của lực lượng lãnh đạo với lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3/2/1930 đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân, lợi ích của Đảng đã hoà quyện, thống nhất với lợi ích của dân tộc và của nhân dân, trở thành sức mạnh to lớn để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.…

Read more

Lại thêm luận điệu xuyên tạc về Internet ở Việt Nam

Gần đây trên mạng xã hội có bài viết: “Việt Nam vẫn không có tự do Internet” với những nhận định, đánh giá vô căn cứ, không có cơ sở, vu cáo “Tự do Internet ở Việt Nam tiếp tục ở trong tình trạng tồi tệ và gây thất vọng”. Sự thật không phải như vậy:

Một là, Internet phát triển đã trở thành một phần cuộc sống của người dân Việt Nam.

Ngày 19/11/1997 Internet chính thức được cung cấp cho người dân Việt Nam, kể từ đó độ bao phủ của Internet đã không ngừng mở rộng cả diện lẫn chất lượng, trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của người dân Việt Nam. Theo báo cáo hiện nay, Việt Nam là 1 trong 20 nước có tỉ lệ sử dụng Internet nhiều nhất thế giới với 68,17 triệu người dùng (chiếm 70% dân số).…

Read more

Không thể xuyên tạc bản Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam

Thời gian gần đây, trên trang Baotiengdan có đăng bài viết “Hiến pháp năm 1992 trong mắt tôi” của Nguyễn Duy Vinh; nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc, phản động, phủ nhận những giá trị và ý nghĩa to lớn Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam. Duy Vinh cho rằng, đọc bản Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam thấy rất khập khiễng và lủng củng. Nhưng chính Duy Vĩnh lại thể hiện lối tư duy khập khiễng và lủng củng.

 Một là, Duy Vinh khập khiễng giữa lời nói và thực tế.

Thực tiễn lịch sử khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; trải qua những giai đoạn, thời điểm lịch sử khác nhau, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục được giữ vững, củng cố và nâng cao.…

Read more

Không thể xuyên tạc tính ưu việt của Hiến pháp Việt Nam

Thời gian gần đây, trên Baotiengdan, Ngô Huy Cương đăng tải bài viết “Hiến pháp 2013 là đạo luật của Nhân dân hay của Nhà nước”. Nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc, phản động nhằm phủ nhận bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của Hiến pháp 2013, ví như: “Hiến pháp 2013 là của Nhà nước và thông qua đó, Nhà nước ban phát cho dân chúng đủ thứ trên đời”… Thực tiễn đã cho thấy, tính ưu việt của Hiến pháp Việt Nam được thể hiện trên những vấn đề sau:

Một là, Hiến pháp năm 2013 là sự kết tinh của “ý Đảng với lòng dân” về tinh thần pháp lý ở Việt Nam, mang bản chất giai cấp công nhân và có tính nhân dân sâu sắc

Dù có thể chế chính trị khác nhau, nhưng bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều có bản Hiến pháp nhằm thể hiện sức mạnh, ý chí và lợi ích của giai cấp cầm quyền để duy trì trật tự, ổn định và phát triển xã hội.…

Read more

NGÀN HƯƠNG – KẺ XUYÊN TẠC NỀN GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM

Gần đây, trên trang mạng xã hội đăng tải bài viết “Điều mơ ước “xa vời” của một cô giáo là gì” của Ngàn Hương. Nội dung bài viết là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách về chăm lo, phát triển giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước ta. Tác giả bài viết cho rằng, hệ thống cơ sở vật chất, đời sống của giáo viên, học sinh ở nhiều nơi không được quan tâm, đầu tư đúng mức mà chỉ chú trọng vào xây dựng tượng đài, quảng trường, cổng chào hàng mấy trăm ngàn tỷ… Sự thật là không phải như vậy, bởi vì:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, vào cuộc quyết liệt của cơ quan, ban, ngành liên quan, nền giáo dục của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đánh dấu bước phát triển quan trọng về chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian vừa qua ở mọi phương diện.…

Read more

ÂU DƯƠNG THỆ – KẺ XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC

Với đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế – xã hội đất nước, kể từ sau Đại hội VI (12/1986) đến nay, nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào trên tất cả các mặt, lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số phần tử cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ đã phủ nhận điều đó. Bài viết “không thể trông chờ hay van xin những kẻ độc tài và luôn cúi đế quốc ban phát dân chủ” của Âu Dương Thệ đã hầm hồ cho rằng: “tình hình mọi mặt của Việt Nam chúng ta sau hơn 9 năm ra đời các đề nghị trong Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước đã cho thấy càng xấu, càng tồi tệ và cực kỳ nguy hiểm”.…

Read more

XỬ ÁN VỤ ĐỒNG TÂM LÀ ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG TỘI

Sáng ngày 14/9/2020, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án 29 bị cáo về các tội danh “giết người”, “chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 9/1/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi bản án được công bố đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân; với mức hình phạt đúng người, đúng tội; các bị cáo cũng “tâm phục, khẩu phục”, thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ rõ sự ăn năn hối cải của mình. Tuy nhiên, trên một số trang mạng xã hội vẫn có kẻ cố tình xuyên tạc bản chất của vụ án. Tác giả bài viết “Hậu vụ án Đồng Tâm” cho rằng: vụ án Đồng Tâm đã vi phạm nghiêm trọng trình tự, thủ tục tố tụng. Sự thật là không phải như vậy, bởi vì:

Trước khi đưa vụ án ra xét xử các cơ quan chức năng, ban, ngành, lực lượng có liên quan đã tiến hành điều tra, nghiên cứu, kỹ lưỡng từng chi tiết, tình huống của sự việc một cách thận trọng, khách quan, công tâm, đúng quy định của pháp luật.…

Read more

Kẻ xuyên tạc lịch sử dân tộc

Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2020), thì một số kẻ lại cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các sự kiện lịch sử cách mạng Việt Nam. Điển hình là Nguyễn Dân, với bài viết “lịch sử tái diễn – Mỹ 2 lần giúp cộng sản Việt Nam, và sẽ… lần 3”. Nội dung bài viết là những thông tin, sự kiện hoàn toàn sai trái, phản động, bịa đặt không đúng về thắng lợi vĩ đại của nhân ta trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Đại thắng mùa Xuân 1975.

 Trong bài viết của mình, Nguyễn Dân cho rằng: Lần thứ nhất, được sự giúp đỡ của Mỹ, cộng sản Việt Minh mới cướp được chính quyền 19/8/1945, thành công.…

Read more

Vũ Đông Hà – kẻ xuyên tạc chuyện đời tư các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Gần đây, trên trang danlambao Vũ Đông Hà lại xuyên tạc chuyện đời tư các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Với bài viết “Bà chủ tịch ăn dày” Vũ Đông Hà đã cho rằng, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lợi dụng chức vụ để mua chiếc đồng hồ đắt đỏ đeo trên tay hiệu Thuỵ Sĩ với giá hơn 4000USD, hơn 300 bộ áo dài để phục vụ cho nhu cầu cá nhân riêng mình. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái,  xuyên tạc, phản động, không đúng với thực tế, bởi vì:

Một là, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là những người có năng lực, phẩm chất về đạo đức, lối sống, được Nhân dân tin yêu, kính trọng.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Bến Tre, quê hương của phong trào Đồng Khởi nổi tiếng trong những ngày đánh Mỹ sục xôi.…

Read more