“Các ngài” hãy mở to mắt mà nhìn sự thành công của bầu cử Quốc hội Việt Nam

Phải nói ngay rằng, các ngài càng “cố đấm ăn xôi”, càng giở trò bỉ ổi, hại người thì chính các ngài càng bị bẽ mặt, bị đau và bị tổn thương nặng. Bởi lẽ, những điều các ngài đã nói, đang nói đều sai toét, chẳng đúng tý nào, đến trẻ thơ, người chưa nhiều chữ cũng hiểu được dã tâm độc ác của các ngài, ý muốn của các ngài là gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các ngài rằng: Hãy chống to mắt lên là nhìn, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở Việt Nam đã diễn ra trong hòa bình, đúng kế hoạch và thành công rất Tốt Đẹp. Read more

Tôi sẽ đi bầu cử quốc hội thay cho đồng đội đã hy sinh

Đồng đội, đồng hương,và cô bác, bà con ơi! Tôi và hàng chục triệu người dân Việt Nam yêu Tổ quốc không bao giờ quên công ơn, sự hy sinh xương máu, tuổi xuân, tình yêu, sinh mệnh của mọi người đâu. Tôi sẽ trân trọng cầm là phiếu, thay mặt cho các đồng chí, và bà con, cô bác, chọn lọc chính xác những người có đầy đủ đức, tài, phẩm chất, năng lực tiêu biểu vào các bộ máy của Quốc hội, chính quyền các cấp. Đó là việc làm thiết thực nhất, là sự đền ơn, đáp nghĩa chân chính nhất đối với sự hy sinh cao cả của các đồng chí, anh hùng liệt sỹ và đồng bào. Read more

Tôi và gia đình tôi thật là hạnh phúc được đi bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

Tôi trào nước mắt sung sướng và rất tin tưởng vào con trai tôi. Chắc chắn thế hệ trẻ sẽ noi gương thế hệ cha anh phấn đấu tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, và Nhân dân giao phó. Không ai, thế lực nào có thể ngăn cản, chống phá cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta vì chúng ta làm theo lẽ phải, nhân đạo, nhân văn, tất cả vì con người, vì tương lai tươi sáng của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Read more

Chống phá bầu cử Quốc hội, Hoàng Tư Duy và đồng bọn trong đảng Việt Tân gây thêm nhiều tội ác

Hành động thiết thực nhất để góp phần đập tan âm mưu, thủ đoạn thâm độc của Hoàng Tứ Duy và lãnh tụ của Đảng Việt Tân là mỗi người dân Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu đất nước cần chủ động, tích cực tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2016, làm cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thắng lợi, chọn được những người có đủ đức, đủ tài để đại diện cho nhân dân cả nước, tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra. Read more

Quân đội với việc thực thi, bảo vệ Hiến pháp năm 2013

Là công cụ bạo lực sắc bén của Nhà nước, là chỗ dựa tin cậy của chế độ, là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, quân đội phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực thi và bảo vệ Hiến pháp nói chung, pháp luật nhà nước có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, kỷ luật quân đội nói riêng. Read more

Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật

Quân đội nhân dân Việt Nam kiên quyết chống chiến tranh, cực lực phản đối xâm lược và không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào can thiệp vào công việc nội bộ của mình hoặc có hành vi xâm lược độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia dân tộc Việt Nam, đe dọa nền hòa bình thế giới. Read more

Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Kể từ khi ra đời cho đến nay, hơn 70 năm xây dựng và phát triển, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Read more