“Chúng nhất định thất bại”

Không thể có sự “nhầm lẫn” giữa các quốc gia dân tộc và bạn bè, đối tác của Việt Nam với các thế lực thù địch đang thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Những thế lực đó nhất định “phải thua”; âm mưu, thủ đoạn chống phá và các ngòn đòn, chiêu thức chống phá của chúng nhất định bị phá sản. Read more

Luận điệu “chủ thuyết khô cằn” không lừa được ai

Cái “khuynh hướng chính trị” nào khác mà các thế lực thu địch vẽ lên chỉ vẫn luẩn quẩn theo kiểu “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, thực chất, đó là khuynh hướng chính trị tư sản. Đó là khuynh hướng mà lịch sử Việt Nam đã loại bỏ từ lâu, nó càng không thể “phù hợp và bảo vệ Tổ quốc” Việt Nam hiện nay. Đó chỉ là “mong ước” của những kẻ chống lại Tổ quốc, chống nhân dân, chứ chẳng phải là “ý nguyện” của nhân dân ta hiện nay như chúng cố tình bịa đặt. Read more

Mọi ý đồ hạ thấp tầm vóc Đại hội XII của Đảng nhất định bị phá sản

Đại hội XII thực sự là đại hội của “ý Đảng lòng dân”. Đó không phải là công việc của riêng Đảng, mà thực sự đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Luận điệu hạ thấp ý nghĩa và tầm vóc Đại hội XII của Đảng nhất định bị phá sản bởi chính sự quan tâm, chờ đón và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và bởi sự thành công của Đại hội./. Read more

Lại một chiêu trò mới về dân chủ

Cần khẳng định rõ, chế độ cộng hòa dân chủ ở nước ta là chế độ do dân, của dân, vì dân và nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên tất cả các lĩnh vực của xã hội, được pháp luật bảo đảm. Dù còn có những hạn chế nhất định trên con đường phát triển, nhưng bản chất chế độ xã hội ở nước ta là tốt đẹp, ưu việt, những thành tựu dân chủ của chúng ta là đáng tự hào. Read more

Thế nào là sự thật?

Đảng ta không né tránh, đã “nhìn thẳng vào sự thật”, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân, đặc biệt nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan. Sự thật này đã hoàn toàn bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc: “Đảng đã đánh sập mọi cánh cửa dẫn tới sự thật”, “Đảng sợ sự thật, giấu giếm sự thật và cấm đoán dân chủ tìm sự thật” của các thế lực thù địch Read more

Chiêu trò “tự do báo chí” – Sự nhảm nhí của bọn cơ hội

Tự do báo chí không có nghĩa là vô tổ chức, là tự do thay trắng đổi đen, tự do "làm báo" trái pháp luật. Âm mưu lợi dụng tự do báo chí, tự do ngôn luận để gây mất ổn định, chống lại Tổ quốc, nhân dân và dân tộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tất yếu bị phá sản Read more

Lại một chiêu trò xằng bậy

Nguyễn Mạnh Nhằm chống phá Đại hội XII của Đảng, các thế lực thù địch đã và đang lan phát, tung các trang mạng xã hội với thái độ hằn học, với giọng điệu thù địch chống Tổ quốc, chống Đảng, chống chế độ xã hội của nhân dân ta. Chúng kêu gọi nhân dân ta phải thiết lập một “chế độ dân chủ đa nguyên”, coi đó là “mệnh lệnh của đất nước cũng là lợi ích cốt lõi của quốc gia”. Chúng còn lớn tiếng xằng bậy rằng, “đất nước sẽ tàn tạ đến nỗi tàn tật”, nếu dân tộc Việt Nam vẫn chấp nhận “chế độ cộng sản độc tài”! Read more

Xuyên tạc bản chất hiện đại hóa quân đội để lừa gạt người

Nguyễn Mạnh Hiện đại hoá là một nội dung quan trọng trong chiến lược xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các thế lực thù địch cũng hiểu rất rõ điều này. Chúng tìm mọi cách khoét sâu và “kích thích” nhu cầu bức thiết ấy của quân đội ta, để có thể ra tay “giúp” ta hiện đại hoá quân đội. Khi Đảng, Nhà nước và quân đội ta đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa quân đội, chúng lại tìm mọi cách chống phá, cho rằng chúng ta “chạy đua vũ trang”, lại vừa ra vẻ chê bai vừa ra vẻ “khuyên nhủ” chúng ta phải làm thế này, thế nọ, nếu không thì quân đội sẽ “suy yếu” Read more