Cần xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng tôn giáo để chống phá

Những hành vi phản quốc, ngông cuồng của linh mục Đặng Hữu Nam đã gây bức xúc lớn trong quần chúng nhân dân. Nếu Đặng Hữu Nam không sớm từ bỏ các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước chắc chắn y sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

Read more

Xuyên tạc ngày chiến thắng 30/4/1975 là có tội với lịch sử dân tộc

Chiến thắng 30/4/1975 sẽ mãi mãi tiếp thêm năng lượng, tinh thần, phát huy các giá trị sáng tạo, cổ vũ nhân dân và dân tộc ta đi tới, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa trong công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Read more

Hồ Thanh Phát tự lấy tay tét vào mặt mình

Cái nhìn méo mó về lịch sử là sự vong ơn bội nghĩa đối với sự hy sinh bằng xương máu của cả một dân tộc đã giành được độc lập, tự do cho Tổ quốc. Vậy mà Hồ Thanh Phát cố tình đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật lịch sử đó, Ông hãy sờ tay lên trán, tự vấn lương tâm, xem liệu còn xứng là con dân Đất Việt không?

Read more

Sự thật ở Việt Nam bác bỏ những lời ngụy biện, gian dối của Đào Tăng Dực

Những lời lẽ mà Đào Tăng Dục đưa ra đích thực là xuyên tạc, phản động, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; gây chia rẽ mối đoàn kết trong Đảng và làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng. Mỗi chúng ta bằng chính đôi tay và khối óc của mình hãy chung tay, chung sức, đồng lòng cùng góp sức xây dựng, phát triển nước nhà tốt đẹp, giàu mạnh và tiến bộ hơn nữa.

Read more

Ai thờ ơ về chính trị, hỡi Trần Anh Dương?

Quan điểm “đến khi nào chúng ta nên quan tâm các vấn đề chính trị” của Trần Anh Dương chỉ là lời lừa bịp, dối trá, phi khoa học, phản động về chính trị. Do đó, mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, miễn dịch trước những thông tin sai trái, vô căn cứ đó của y, bảo vệ tính đúng đắn khoa học, cách mạng của những quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Read more

Luận điệu xảo trá của Nguyên Đại

Nguyên Đại cũng chỉ là phần tử cơ hội chính trị, đang ra sức tuyên truyền, kích động để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân Việt Nam đang quyết tâm xây dựng. Chắc chắn những lời lẽ xảo trá, ngụy biện, xuyên tạc và phản động của Nguyên Đại sẽ chẳng đánh lừa được người dân Việt Nam. Thiết nghĩ nếu còn chút lương tâm, Nguyên Đại hãy từ bỏ ngay hành động, việc làm chống phá Đảng, Nhà nước, quay về với chính nghĩa, lẽ phải.

Read more
759800total sites visits.