LUẬN ĐIỆU “ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN” CỦA PHƯƠNG NGUYỄN

Trên trang mạng “danlambao”, Phương Nguyễn viết bài “To mồm bốc phét là năng lực phòng, chống dịch thật sự của cộng sản Việt Nam”. Nội dung của bài viết tiếp tục là những “chiêu trò” xuyên tạc, bịa đặt của Y nhằm phủ nhận thành quả, nỗ lực phòng, chống dịch Covid – 19 của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; tạo sự hoài nghi, tâm lý hoang mang trong dư luận. Y đã “đổi trắng thay đen”, với luận điệu cho rằng, hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam là “chỉ bằng tay bắt Covid, bằng mồm hô khẩu hiệu”.

Thực tế, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch, coi đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, quan trọng hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.…

Read more

Chiêu bài của Nguyên Anh về “tự do, dân chủ, nhân quyền”

Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường chống phá ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và nham hiểm hơn; cùng với các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Chúng triệt để lợi dụng chiêu bài “tự do, dân chủ, nhân quyền” để chống phá ta nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trên trang mạng xã hội Quyenduocviet có bài viết: “Hãnh diện trong hàng ngũ phản động” của Nguyên Anh. Với những lời lẽ xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn, Y cho rằng người dân “không bao giờ được hỏi ý kiến về Luật Đặc khu, An ninh mạng, Vaccine,…”, và rằng “người dân tự ứng cử ĐBQH thì đảng bỏ tù”, “hàng ngàn nười đang đói khổ trên đường vượt thoát đại dịch mà bị đảng làm lơ, làm tiền”…

Để xem những nội dung mà Nguyễn Anh đưa ra trong bài viết là đúng hay sai, xin nêu ra một vài minh chứng để mọi người có thể thấy rõ “tâm địa đen tối” của Nguyên Anh và hiểu rõ hơn thực chất hơn về vấn đề “tự do, dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam.

Read more