Đấu tranh với luận điệu tính “chính danh” của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Mới đây, trên trang mạng “Rfavietnam” đăng bài viết: Có bao giờ ĐCSVN tự đặt cho mình câu hỏi: “Tính chính danh” bắt đầu từ đâu?. Với luận điệu hết sức phản động, chứa đựng nhiều mẫu thuẫn đánh giá, nhận xét mang tính hồ đồ, chủ quan, áp đặt, khi cho rằng: “Với não trạng độc tài – toàn trị, bất cứ ai dám nêu vấn đề ấy ra, dù bất kể ở đâu, trong tổ chức Đảng hay ngoài xã hội dân sự, thay vì tìm hiểu căn nguyên vấn đề…”

1. “Chính danh là một khái niệm chính trị – đạo đức, có nghĩa là làm cho đúng danh xưng, danh phận, khiến cho danh và thực phù hợp với nhau. Khái niệm chính danh xuất hiện trong thiên “Tử Lộ”, sách “Luận Ngữ”, với lời của Khổng Tử chủ trương về công việc chính trị “tất phải chính danh trước”, nghĩa là “vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con.…

Read more

Project88 xuyên tạc, bịa đặt tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Một trong những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch, phản động, và những đối tượng cơ hội chính trị triệt để lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Bằng chứng là, gần đây trên trang mạng xã hội của Đài VOA đã phát tán bài viết có tựa đề: “Project88 tố cáo Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị Việt Nam vi phạm nhân quyền”. Bài viết cho rằng: Chỉ thị 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về “đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thương mại” là: mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và đưa ra kế hoạch đối phó với những mối đe dọa ấy bằng cách vi phạm một cách hệ thống các quyền của 100 triệu người dân trong nước;… và “các lãnh đạo Việt Nam tuyên chiến với nhân quyền”… Đây là những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.…

Read more

Đấu tranh, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

Trên trang mạng “Vietnamthoibao”, Cảnh Chân đã đăng bài viết “ Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa mà không cần nhân quyền”. Nội dung bài viết mang tính quy chụp, thiếu khách quan, với ý đồ đen tối chống phá quan điểm, đường lối của Đảng về nhân quyền ở Việt Nam. Phải khẳng định, đây là những luận điệu hết sức phản động, mang tính áp đặt không có cơ sở lý luận và thực tiễn.

Trước hết, cần nhận rõ “dân chủ”, “nhân quyền” là mũi tấn công chủ yếu của các thế lực thù địch. Sau thành công của những xung đột chính trị nhằm lật đổ chế độ chính trị ở một số quốc gia Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi bằng các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng cam”, “cách mạng đường phố”,… các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, trong đó có chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”.…

Read more

Những luận điệu phi khoa học, vô căn cứ

Trên trang mạng “Danchimviet”, Trần Gia Phụng đăng bài viết “Đảng Cộng sản không có trái tim Việt Nam”. Với luận điệu phản động, phi khoa học, vô căn cứ, mang tính áp đặt, không có cơ sở lý luận và thực tiễn, Y cho rằng: “Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng CSVN chỉ làm lợi cho Đảng CSVN, làm lợi cho đảng viên CS và QTCS, cho Liên Xô, cho Trung Cộng, chứ chẳng làm gì có lợi cho đất nước, mà chỉ phá hoại đất nước về tất cả các mặt và điều nguy hiểm nhất là đảng nầy hiện nay đang âm mưu từ từ bán nước cho những kẻ bành trướng phương Bắc… “Đảng Cộng sản Nga chiếm được chính quyền ngày 7-11-1917. Sau ba năm tiêu diệt các thành phần đối lập và nhóm Bạch Nga, ổn định nội bộ, đảng CS Nga nghĩ đến việc bành trướng chủ nghĩa cộng sản ra nước ngoài và cạnh tranh với các nước Âu Mỹ, vì trước đây, vào thế kỷ 19, nước Nga chậm hơn các nước Âu Mỹ, kể những nước nhỏ như Netherlands (Hà Lan), Belgium (Bỉ), Portugal (Bồ Đào Nha)… trong việc tiến chiếm thuộc địa trên thế giới.

Read more

Cảnh giác với luận điệu phi khoa học, vô căn cứ của Phạm Trần

Mới đây, trên trang mạng “Quyenduocbiet”, Phạm Trần đã đăng bài viết “ Tại sao phải Xã Hội Chủ Nghĩa”. Với luận điệu hết sức phản động, phi khoa học, mang tính áp đặt không có cơ sở lý luận và thực tiễn, y cho rằng: “tại sao? Đảng Cộng sản Việt Nam phải “kiên định Chủ nghĩa xã hội” trên nền tảng Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mới xây dựng được đất nước phồn vinh”; hay “nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam theo các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình của xã hội Việt Nam, xu hướng của thời đại”. Y còn quy chụp rằng “Đảng có nhiều sai lầm trong quá khứ, và dù quá khứ có làm được một số việc thì bây giờ chuyển sang thời kỳ mới, Đảng “đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để lãnh đạo khiến đất nước ngày càng yếu thế và lạc hậu so với các nước trên thế giới”.

Read more

Tiếp tục tái diễn luận điệu chống phá Công đoàn Việt Nam

Trên trang mạng “Bbctiengviet”, T.K.TRAN đã đăng bài viết “Công nhân và sự ngộ nhận về quyền lập công đoàn độc lập”. Với luận điệu phản động, phi khoa học, mang tính áp đặt, không có cơ sở lý luận và thực tiễn, Y cho rằng: Người lao động Việt Nam đang ở trong một hoàn cảnh đáng thương; “Bao giờ thì tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được thành lập?”, “Nhà nước định trì hoãn hoãn việc cho phép này tới bao giờ?” Y còn “ngớ ngẩn” hơn cho rằng “Luật Lao động, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 cho phép thành lập (tổ chức người lao động tại cơ sở) với những giới hạn của nó. Việc thành lập đòi hỏi một số quy trình nhất định: đăng ký ở đâu? Bộ Công An hay bộ Xã Hội?,

Read more

HRW TÁI DIỄN LUẬN ĐIỆU CŨ MÈM

Lẽ ra tôi không viết bài với tựa đề này, vì theo Sách trắng về “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam” năm 2018 khẳng định, quyền con người có cội rễ sâu xa từ truyền thống và lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, một dân tộc coi trọng tinh thần hòa hiếu, khoan dung, nhân đạo, yêu chuộng hòa bình và các giá trị nhân văn. Những giá trị tạo nên nguồn cội và cơ sở để quyền con người được phát triển ở Việt Nam được kết tinh, hun đúc trong đời sống lao động, phát triển quan hệ với quốc gia khác cũng như từ quá trình đấu tranh bất khuất của nhân dân Việt Nam nhằm chống ngoại xâm, giành lại cho mình những quyền và tự do cơ bản của con người. Tuy nhiên, tình cờ tôi đọc được một bài báo trên “Voatiengviet” (VOA) viết về nội dung phỏng vấn của ông PhiI Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của HRW cho rằng “Việt nam rõ ràng đang vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tràn lan hơn”; tôi thấy ông ta “hồ đồ, nhai đi, nhai lại với những luận điệu cũ mèm sai sự thật về tình hình nhân quyền của Việt Nam” bởi:

Thứ nhất, xin được nói với ông PhiI Robertson thế này: Lâu nay, tổ chức theo dõi Nhân quyền (HRW) đã nhiều lần đưa ra những thông tin sai trái, bịa đặt nhằm phủ nhận thành quả, bôi nhọ bức tranh nhân quyền ở Việt Nam.…

Read more