“Chúng nhất định thất bại”

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường; nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế; sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam ngày càng quyết liệt. Chúng trắng trợn xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta “đi ngược lại văn minh nhân loại và xu thế của thế giới hiện nay”. Chúng lập luận rằng, nhân loại văn minh quý trọng tinh thần “các bên cùng thắng”; nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ muốn thắng và “chúng nó phải thua”!

Hẳn mọi người đã rõ, xu thế tất yếu của tiến trình phát triển quan hệ quốc tế hiện nay là hội nhập, hợp tác trên cơ sở các bên cùng có lợi.… Đọc tiếp

Read more

Luận điệu “chủ thuyết khô cằn” không lừa được ai

Chế độ xã hội ở nước ta – chế độ được xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là chế độ mà trong đó “nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”, “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”[1]; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần trong một đất nước độc lập, tự do. Mọi công dân đều có quyền tham gia quản lý xã hội một cách trực tiếp, hoặc thông qua người đại diện do mình lựa chọn.

Một chủ thuyết như thế, một chế độ như thế là do con người và vì con người, là chủ thuyết sống động, sinh động, là chủ thuyết nhân văn, nhân đạo, sao lại cố tình quy kết là “khô cằn”, “bắt con người phục vụ chủ thuyết” như sự xuyên tạc trắng trợn của một số người.… Đọc tiếp

Read more

Mọi ý đồ hạ thấp tầm vóc Đại hội XII của Đảng nhất định bị phá sản

Hiện nay, trong khi nhân dân ta đang có những hoạt động sôi nổi tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, thì sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta càng trở nên ráo riết hơn. Chúng trực tiếp tập trung công phá vào Đại hội XII của Đảng một cách toàn diện, từ những vấn đề chính trị, tư tưởng đến vấn đề tổ chức, từ những vấn đề cơ bản trong Báo cáo chính trị đến những vấn đề nhân sự…Những luận điệu công kích, chống phá được chúng liên tục tung lên trên internet, trên các trang mạng xã hội. Chúng dẫn ra những thể chế cộng hòa trên thế giới, rồi ra vẻ khách quan khi cho rằng “một đảng chính trị mở một cuộc hội nghị định kỳ nội bộ của đảng mình thì không phải là chuyện “đại sự” của quốc gia”!… Đọc tiếp

Read more

Lại một chiêu trò mới về dân chủ

Kể từ khi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính thức đứng lên làm chủ, tự mình tổ chức, cai quản, xây dựng xã hội mới và không ngừng củng cố, phát triển quyền làm chủ ấy. Và cũng kể từ đó, mệnh đề quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”[1] mới trở thành thực tế, ngày càng được hiện thực hóa và phát huy trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Người dân Việt Nam ngày càng cảm nhận sâu sắc và thấm thía giá trị thực sự của độc lập, tự do trong thể chế cộng hòa, dân chủ xã hội chủ nghĩa, niềm hạnh phúc lớn lao khi được làm chủ, khi được thụ hưởng những thành quả của chế độ cộng hòa, dân chủ mà chính nhân dân ta đã giành được, bảo vệ, giữ gìn và không ngừng củng cố, đắp xây, tăng cường với biết bao công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam suốt hơn bảy thập kỷ qua.… Đọc tiếp

Read more

Thế nào là sự thật?

Như một quy luật, cứ đến những ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thì các thế lực thù địch lại càng ráo riết, quyết liệt hơn trong thực hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Ngón đòn “sự thật”, “đi tìm sự thật” lại được chúng sử dụng như là một ngón đòn lợi hại để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trước thềm Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Lợi dụng Đảng ta chủ trương “nhìn thẳng vào sự thật”, các thế lực thù địch lớn tiếng rằng: “chưa thấy Đảng chủ trương nhìn thẳng vào sự thật”; rằng, “Đảng đã đánh sập mọi cánh cửa dẫn tới sự thật”. “Không có tự do ngôn luận.… Đọc tiếp

Read more

Chiêu trò “tự do báo chí” – Sự nhảm nhí của bọn cơ hội

Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, các thế lực thù địch thường sử dụng chiêu bài “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí” như là một “mũi” tiến công hiệu quả, một phương tiện công kích lợi hại chống phá Đảng và Nhà nước ta, nhằm làm cho các nhà báo mất phương hướng, mất sức chiến đấu trong hoạt động báo chí; gây mất ổn định và rối loạn tư tưởng xã hội. Trong điều kiện hệ thống báo chí, các phương tiện truyền thông, thông tin hiện đại, đặc biệt là mạng internet phát triển mạnh mẽ, thì sự chống phá của chúng càng trở nên phức tạp và nguy hiểm.

Trước thềm Đại hội XII của Đảng, chiêu trò “tự do báo chí” lại được các thế lực thù địch trong nước và ở ngoài nước tiếp tục thực hiện với những “thủ pháp” mới.… Đọc tiếp

Read more

Lại một chiêu trò xằng bậy

Nguyễn Mạnh

Nhằm chống phá Đại hội XII của Đảng, các thế lực thù địch đã và đang lan phát, tung các trang mạng xã hội với thái độ hằn học, với giọng điệu thù địch chống Tổ quốc, chống Đảng, chống chế độ xã hội của nhân dân ta. Chúng kêu gọi nhân dân ta phải thiết lập một “chế độ dân chủ đa nguyên”, coi đó là “mệnh lệnh của đất nước cũng là lợi ích cốt lõi của quốc gia”. Chúng còn lớn tiếng xằng bậy rằng, “đất nước sẽ tàn tạ đến nỗi tàn tật”, nếu dân tộc Việt Nam vẫn chấp nhận “chế độ cộng sản độc tài”!
Những người đưa ra luận điệu trên xem ra cũng chẳng hiểu gì về lịch sử Việt Nam và cũng không hiểu hay cố tính làm sai lệch nội dung bản chất lợi ích quốc gia dân tộc Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Xuyên tạc bản chất hiện đại hóa quân đội để lừa gạt người

Nguyễn Mạnh

Hiện đại hoá là một nội dung quan trọng trong chiến lược xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong tình hình mới, với nhiều lý do, vấn đề hiện đại hoá càng trở nên quan trọng và bức thiết đối với quân đội ta. Các thế lực thù địch cũng hiểu rất rõ điều này. Chúng tìm mọi cách khoét sâu và “kích thích” nhu cầu bức thiết ấy của quân đội ta, để có thể ra tay “giúp” ta hiện đại hoá quân đội. Khi Đảng, Nhà nước và quân đội ta đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa quân đội, chúng lại tìm mọi cách chống phá, cho rằng chúng ta “chạy đua vũ trang”, lại vừa ra vẻ chê bai vừa ra vẻ “khuyên nhủ” chúng ta phải làm thế này, thế nọ, nếu không thì quân đội sẽ “suy yếu”.… Đọc tiếp

Read more
1944906total sites visits.