Tình yêu thương dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hình ảnh của Người là tấm gương sáng ngời trong lòng mỗi người dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đặc biệt, Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản cao quý đó là: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người và chủ nghĩa Mác – Lênin luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tich Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho dân tộc, cho cách mạng, đến lúc từ biệt thế giới này, Người viết: “Chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa cho hạnh phúc của nhân dân và chỉ có một ham muốm tột bậc là làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, nhân dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.… Đọc tiếp

Read more

Bác bỏ quan điểm, bóp méo sự thật, phủ nhận thành quả cách mạng của Bùi Tín

Còn biết bao điều trăn trở để đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, nhưng Đảng, Nhà nước, nhân dân ta chào đón năm mới Mậu Tuất 2018 và tổ chức Kỷ niệm trọng thể 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam một cách trang nghiêm, tôn kính những thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Gần 90 năm qua, đi theo ngọn cờ quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã giành được thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc; đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ lên làm chủ, tự xây đắp cuộc sống của mình.… Đọc tiếp

Read more
1932439total sites visits.