Không thể xuyên tạc tượng đài niềm tin và Chiến thắng 30-4-1975 vĩ đại

Chiến thắng 30-4-1975 là thiên anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh,mang tầm vóc, giá trị, ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc trong thế kỷ XXlà thắng lợi của chính nghĩa trước cường quyền, bạo lực; là biểu tượng sáng ngời về ý chí chiến đấu chống quân xâm lượcthực hiện khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và mưu cầu hạnh phúc của nhân dân ta. Chiến thắng 30-4-1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm của quân và dân takhông thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, bóp méo sự thật vĩ đại này.

Thế nhưng, gần 50 năm đã trôi qua, trên đất nước ta, ở nơi này nơi khác và ở ngoài biên cương Tổ quốc vẫn còn một số thế lực phản động, thù địch đang tìm cách khuấy đảo, làm rộ lên sự thù hận dân tộc với các giọng điệu, lý lẽ vô duyên, hết sức phi lý; đáng kể làmột số ý kiến lạc lõng, cố tình phủ định sự thật lịch sử với động cơ, mục đích đen tối; những định kiến hẹp hòi, thù địch; trắng trợn xuyên tạc, đổi trắng thay đen, biến thật thành giả, đúng thành sai để bao che cho kẻ đi xâm lược, đã gây nhiều tội ác đẫm máu cho dân tộc ta.…

Read more

Tự do Internet phải đảm bảo trong khuôn khổ pháp luật

Gần đây, trên trang “Quyenduocbiet” có đăng tải bài viết của Nguyên Anh – Y cho rằng: “Việt Nam kiểm soát internet”, “người dân không có tự do internet”. Đây là những lời lẽ cố tình xuyên tạc về tự do internet tại Việt Nam, thực chất là chiêu trò đánh tráo khái niệm về tự do ngôn luận, dùng tự do internet để chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân ta, cần nhận diện và đấu tranh bác bỏ.

          Chúng ta biết rằng, tự do internet là một trong những quyền cơ bản của con người trong thời đại ngày nay. Đó là quyền được thông tin, trao đổi, giao tiếp, thể hiện ý chí và nguyện vọng của mỗi cá nhân và tổ chức qua các phương tiện kết nối internet. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều quyền cơ bản của con người, quyền tự do internet phải đặt trong khuôn khổ của pháp luật.…

Read more

Phê phán quan điểm phật giáo Việt Nam ngày càng có xu hướng mê tín

Trên trang “Luatkhoa”, Văn Tâm có bài viết “Vì sao Phật giáo Việt Nam có xu hướng ngày càng mê tín?”, trong đó, Văn Tâm cho rằng “Cuốn theo vòng xoáy ràng buộc lợi ích”, “tín ngưỡng dân gian trỗi dậy”, “Phật giáo thành công cụ chính trị”. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phi thực tế ở Việt Nam, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam.

Như chúng ta đã biết, Đạo Phật ra đời ở Ấn Độ từ thế kỷ thứ VI trước công nguyên, trong điều kiện xã hội phân chia theo chế độ đẳng cấp bất bình đẳng. Đạo Phật ra đời là sự kế thừa, tiếp nối các trào lưu tôn giáo, triết học nổi tiếng của Ấn Độ cổ đại và được coi là một trong những học thuyết xã hội chống lại sự bất công trong xã hội đương thời.…

Read more