Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ – một nguy cơ

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng đã xác định một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là: “Nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng; nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm, chưa có cơ chế để bảo vệ người đấu tranh phê bình”.

Read more

Donald Trump đảo lộn thế giới

Dưới chính quyền mới của tổng thống Mỹ Donald Trump, với những tuyên bố về chiến lược và sách lược của ông có thể làm đảo lộn trật tự quốc tế tồn tại trong nhiều năm qua, đồng thời khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về vị thế tương lai của Mỹ trên trường quốc tế.

Read more

Vì sao Donald Trump thắng cử?

Donald Trump thắng cuộc, chưa hẳn bởi người dân Mỹ yêu quý ông ấy, mà họ hy vọng ông ấy có thể thay đổi nước Mỹ. Nói cách khác, đó là cuộc nổi dậy của cử tri Mỹ và Ông Trump là một hiện tượng. Donald Trump đã chọn đúng khâu đột phá, đánh trúng tâm lý dân tộc và chộp lấy cơ hội đó bằng “chủ nghĩa dân túy”. Sự kiện này phản ánh mức độ thoái trào của toàn cầu hóa và cao trào của chủ nghĩa dân tộc. Sự chia rẽ chính trị đó được thể hiện qua câu nói cửa miệng của Donald Trump “Chủ nghĩa vị nước Mỹ, chứ không phải chủ nghĩa toàn cầu.

Read more

Cú sốc và bước lùi của chiến lược “diễn biến hòa bình”

Tại sao “diễn biến hòa bình” đã không thành công ở Trung Quốc và Cuba? Phải chăng ở hai nước này, các Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa không mắc mưu “diễn biến hòa bình”? Có lẽ thực tiễn đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở các nước này đã trả lời, giải đáp câu hỏi đó.

Read more

Các thế lực thù địch “được đằng chân, lấn lên đầu”

Vào tháng 8-1991, Mỹ và phương Tây đã tích cực hỗ trợ những kẻ phản bội trong Đảng Cộng sản Liên Xô lật đổ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, thay vào đó là thiết lập hệ thống chính trị mới theo đường lối tư bản chủ nghĩa, thân phương Tây. Liên bang tan vỡ, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ hoàn toàn, các nước cộng hòa vốn là anh em trong đại gia đình Xôviết đã quay lưng, thậm chí một số nước đã chĩa súng bắn vào nhau, gây nên thảm cảnh “nồi da nấu thịt”.

Read more

Vết “dầu loang” của chiến lược “diễn biến hòa bình”

Có thể thấy một trong những đòn ác hiểm nhất là Mỹ và phương Tây đã chọn và đánh trúng, đánh đúng vào điểm hiểm yếu nhất của các nước xã hội chủ nghĩa là sự non kém của bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước ở các nước vừa nêu trên. Giá như các Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu sáng suốt, tỉnh táo hơn thì họ đã không mắc mưu “diễn biến hòa bình”.

Read more

Khởi điểm của một chiến lược phi nhân tính “diễn biến hòa bình”

Có thể khẳng định rằng, mũi nhọn của chiến lược “diễn biến hòa bình” là từng bước làm xuất hiện “những nhân tố mới lạ, xa dần với các giá trị chuẩn mực của chủ nghĩa cộng sản”, tiến tới làm thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Cuối cùng sẽ đánh sập cả hệ thống chủ nghĩa xã hội thế giới. Một trong những khởi phát của chiến lược “diễn biến hòa bình” là nhằm thẳng vào mắt khâu yếu nhất của sợi dây chuyền dẫn chủ nghĩa xã hội là Hunggary (năm 1956).

Read more

Đừng a dua, hùa theo bọn bán rẻ Tổ quốc

Phương châm của các thế lực thù địch trong thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” là: Chống phá về chính trị, tư tưởng làm hàng đầu; kinh tế là mũi nhọn; ngoại giao làm hậu thuẫn và coi tôn giáo, dân tộc là ngòi nổ, kết hợp với bạo loạn lật đổ, uy hiếp, răn đe, gây sức ép về quân sự nhằm từng bước hạ bệ, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng.

Read more

Đằng sau “diễn biến hòa bình” là mưu đồ đen tối, hèn hạ

Chiến lược “diễn biến hòa bình” là một bộ phận trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của các thế lực thù địch, được hình thành trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”, nhằm chống phá, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, củng cố vai trò “xen đầm” của chủ nghĩa đế quốc…Bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” và các biện pháp đấu tranh “phi vũ trang”, các thế lực thù địch đã làm cho cho chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gặp vô vàn khó khăn; chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ

Read more

Chống “diễn biến hòa bình” – chiến đấu trong thời bình

Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã tích cực, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội. Hàng ngàn bản tin, bài báo, đề tài khoa học các cấp, hàng trăm cuốn sách chuyên khảo, tham khảo, hàng chục hội thảo, tọa đàm, sinh họat học thuật, hàng ngàn phóng sự, băng hình…, đã được thực hiện với chất lượng tốt, được phát hành và sử dụng rộng rãi trong toàn quân, toàn quốc, đã minh chứng tính chủ động, nhạy bén trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta.

Read more
error: Content is protected !!