Đấu tranh để không mắc mưu “tự diễn biến”

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam đã và đang diễn ra khá phức tạp trong các tổ chức, các lĩnh vực của xã hội và chiều hướng ngày càng gia tăng. Vì vậy, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam là yêu cầu khách quan, đồng thời là vấn đề cực kỳ cấp bách hiện nay.

Nguồn gốc, nguyên nhân của tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, song phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam  hiện nay không phải là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh địch, ta, một mất, một còn, mà là cuộc đấu tranh trong nội bộ tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, trong các tầng lớp nhân dân, diễn ra trên các lĩnh vực của xã hội.… Đọc tiếp

Read more

QPVN – Những chiêu trò dẫn dụ thanh niên vi phạm pháp luật trong thế giới ảo

Trong thời gian qua, một số thanh niên, sinh viên chỉ vì nghe những lời hứa hão, lừa phỉnh trên mạng mà đã tình nguyện gia nhập các tổ chức phản động để rồi phải lâm vào vòng lao lý. Ngày 25/10/2017, tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Phan Kim Khánh về tội Tuyên truyền, chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2015 khi đang là sinh viên khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên), Phan Kim Khánh đã móc nối với một số đối tượng phản động ở hải ngoại lập tài khoản trên mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết có nội dung vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và Nhà nước.… Đọc tiếp

Read more

QPVN – Đằng sau luận điệu đòi xây dựng quân đội chuyên nghiệp

Thời gian gần đây, trên một số trang báo điện tử của một số tổ chức phản động, thù địch xuất hiện nhiều bài viết hô hào về xây dựng quân đội chuyên nghiệp ở Việt Nam. Quan điểm các bài viết cho rằng Việt Nam nên bỏ lực lượng dân quân tự vệ, giảm quân số chính quy, chỉ tập trung xây dựng chuyên nghiệp hóa quân đội. Đây thực sự là một quan điểm đi ngược với đường lối xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ta.… Đọc tiếp

Read more

QPVN – Vì sao họ cố tình xuyên tạc, phủ nhận quyết tâm phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ của Đảng?

Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên thì một trong những biện pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng ta đang quyết liệt thực hiện đó là đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Quyết tâm của Đảng đã nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân. Vậy mà trên một số trang mạng xã hội vẫn có những tiếng nói lạc lõng, cố tình xuyên tạc, phủ nhận quyết tâm phòng chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ của Đảng ta.… Đọc tiếp

Read more

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên: Nhận diện và phòng, chống

“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là một vấn đề hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để nhận diện và phòng, chống thì việc tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những giải pháp cơ bản giúp khắc phục vấn đề trên trong thực tiễn là cần thiết.

Nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng

Có thể nói, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện, cơ hội cho chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.… Đọc tiếp

Read more

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch

Xuyên tạc lý tưởng cách mạng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp cách mạng là các vấn đề nổi lên hàng đầu trong hoạt động chống phá do các thế lực thù địch cùng một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí tiến hành. Vì thế, chúng ta cần luôn khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong cuộc đấu tranh với các luận điệu sai trái thù địch để bảo vệ sự nghiệp chính nghĩa của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta.

 Thời gian qua, trên một số trang mạng phản động, các phần tử cơ hội cấu kết với những thế lực thù địch đã đăng tải nhiều tin, bài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam (ÐCS Việt Nam) nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cố tác động tạo ra xung đột trong đời sống xã hội, làm tổn hại mối quan hệ giữa ý Ðảng, lòng dân.… Đọc tiếp

Read more

Những thiên kiến lệch lạc, xuyên tạc, ngộ nhận của Phạm Trần

Trong những ngày Tháng Tám lịch sử, khi nhân dân cả nước được sống trong không khí sôi động, hào hùng kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017) – mốc son trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc thì trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của Phạm Trần trên báo “Tiếng Dân” đã đưa ra luận điệu hết sức phản động, bài viết cho rằng, Việt Minh đã cướp chính quyền của Chính phủ Trần Trọng Kim, bởi Việt Nam đã độc lập từ ngày 11-3-1945, ngày mà vua Bảo Đại ký đạo dụ tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Giáp Thân (Hòa ước Patenôtre) năm 1884. Như vậy, bài viết Phạm Trần đã cố tình xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của dân tộc ta.… Đọc tiếp

Read more

QPVN – Đằng sau sự phủ nhận chức năng lao động sản xuất, phát triển kinh tế của quân đội

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải những bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc phủ nhận vai trò của quân đội khi tham gia hoạt động kinh tế với những nhận xét mơ hồ, phi lý như quân đội làm kinh tế sẽ rất khó kiểm soát hay các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đang được hưởng nhiều đặc quyền và ưu thế về đất đai, phương tiện nên hiệu quả không cao, rồi đưa ra những kiến nghị như quân đội chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu. Vậy đằng sau những luận điệu đấy là gì?… Đọc tiếp

Read more

Đừng mượn danh Bác để nói xấu chế độ

(Gửi tác giả bài thơ Bác ơi, phát mạng ngày 2/9/2017)

 

Lấy cái cớ thắp hương ngày giỗ Bác.

Kẻ mượn thơ nói nhảm nhí, điên khùng.

Chỉ nhìn cây mà không thấy cả rừng.

Nói lếu láo, rất chủ quan, áp đặt.

Đừng sang mồm vu oan cho dân tộc.

Chớ lấy que chọc gậy bánh xe.

 

Bao khó khăn, chúng ta đã vượt qua.

Để đất nước có hòa bình, thống nhất.

Bao máu xương, mồ hôi, nước mắt.

Giặc Bắc, giặc Nam hung hãn phải lui.

Đã hết rồi kiếp ngựa trâu, nô lệ.

Dân làm chủ, đồng tâm xây đời mới.

Đã hết thời cháo rau, rách đói.

Chưa thật giầu sang nhưng đã giảm đói nghèo.

Lạc hậu qua đi, cũ nát mất theo.

 

Sự thật ấy sao không nhìn rõ.

Mở mắt to mà nhìn vào lịch sử.Đọc tiếp

Read more
1944762total sites visits.