Lời khuyên của lão nông

Đôi lời nhắn gửi tới Vũ Mạnh Hùng: Tôi cũng như anh, đều là con cháu Lạc Hồng, đều cùng một cội, đừng vì ấm ức do một dự định không đạt được mà sinh ra bất mãn, nói xấu chế độ, nói xấu Đảng và Nhà nước, xuyên tạc sự thật. Như vậy là có tội với Tổ quốc, với nhân dân. Read more