Giọng điệu phản động của Trần Thảo

Hồ Chí Minh đã được cả dân tộc Việt Nam và thế giới ngưỡng mộ, tôn kính, đó là sự thật lịch sử không phải bàn cãi. Dù Trần Thảo có dùng trăm phương ngàn kế, nhằm xuyên tạc, bôi nhọ hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng ko thể lừa bịp được ai.

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phủ nhận truyền thống lịch sử

Chiến thắng 30/4/1975 là một mốc son chói lọi mở ra kỷ nguyên mới đối với dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là một thực tế lịch sử không ai có thể bác bỏ. Những lời lẽ xảo trá, ngụy biện, xuyên tạc lịch sử phủ nhận vai trò lãnh đạo của quân đội, kích động chia rẽ đoàn kết, hận thù dân tộc của Ngọc Ẩn là những mưu đồ phản động đen tối, cần phải kiên quyết đấu tranh phê phán.

Read more

Mai Thanh Truyết lại đào huyệt chôn mình

Mai Thanh Truyết cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và hành động đó của Truyết “phản nước, hại dân”, trái ngược với nguyện vọng, trái ngược với sự lựa chọn đúng đắn của đông đảo nhân dân Việt Nam.

Read more

Nguyễn Thị Từ Huy ngắn lưỡi, ngọng mồm

Đầu năm 2017, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện những bài viết xuyên tạc sự thật lịch sử đã và đang diễn ra ở Việt Nam, trong đó có bài viết: “nền chính trị độc tài Việt Nam còn tồn tại lâu” của Nguyễn Thị Từ Huy. Xuyên suốt bài viết là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn tình hình tham nhũng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết sự cố môi trường, phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

Read more

Bảo Giang – “lòng lang, dạ thú”, cay cú

Là người Việt Nam ai ai cũng khắc sâu trong tâm mình: để đất nước có được độc lập, tự do, hạnh phúc là sự hy sinh xương máu của biết bao những người con ưu tú đã dâng hiến cả cuộc đời và tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Xuyên tạc, phỉ báng lịch sử là có tội với lịch sử, với ông cha của mình. Bài viết của Bảo Giang lộ rõ bản chất phản động, không thể chấp nhận được.

Read more

“Côn đồ” Thạch Đạt Lang

Trong xã hội Việt Nam đang tồn tại hai loại “côn đồ” chuyên làm những việc bất nhân vô đạo. Thạch Đạt Lang – “côn đồ” của loại thứ hai – tác giả của nhiều bài viết phản động; trong thời gian gần đây, lợi dụng sự kiện các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước ta điều tra, xử lý những vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh để viết bài tung lên mạng xuyên tạc, suy diễn chủ quan, cho rằng đó là cuộc chiến giữa các phe phái.

Read more

Vẫn là những luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống

Trong khi cả dân tộc Việt Nam vui mừng chào đón 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; tự hào với những thành tựu của 71 năm xây dựng và bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thì trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết lạc lõng, suy diễn, hết sức phản động với danh nghĩa: “Góp ý cho Đảng và Nhà nước”. Trong số những luận điệu lạc lõng đó có Nguyễn Đình Cống, với bài viết “Bàn về việc góp ý, phê phán chính quyền và Đảng”

Read more

Vấn đề xây dựng, phát triển con người Việt Nam

Việc bổ sung chuẩn mực giá trị con người Việt Nam của Đảng trong Văn kiện Đại hội XII là thể hiện nhất quán mục tiêu chiến lược, phù hợp với điều kiện, khả năng của đất nước và nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn về xây dựng con người mới đang đặt ra; tạo thêm cơ sở khoa học, pháp lý để mọi tổ chức, tập thể, cá nhân vận dụng vào xây dựng chuẩn mực giá trị con người Việt Nam vừa đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện cá nhân vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Read more

Những thủ đoạn vu cáo, bịa đặt của Vũ Mạnh Hùng

Nếu Vũ Mạnh Hùng thực sự là người đang có cái tâm “trăn trở” với bầu cử – người có tấm lòng yêu nước, lương thiện, thì sẽ không có chuyện viết bài bịa đặt, xuyên tạc. Những bài viết, và video clip mà Vũ Mạnh Hùng đã tung lên trang mạng càng lộ rõ chân tướng của con người này.

Read more

Sai lầm của Thành, Quân qua luận điệu “độc tài đến thế là cùng”!

Trần Quang Thành và Lê Quốc Quân thừa hiểu về thực tế đã và đang diễn ra ở Việt Nam, song để đạt được mục đích xấu xa, vẫn cố tình tìm cách bịa đặt, tuyên truyền những thông tin sai sự thật về dân chủ trong Đảng và xã hội Việt Nam.

Read more
error: Content is protected !!