ÂM MƯU PHÁ HOẠI, XUYÊN TẠC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV CỦA NGUYỄN NGỌC CHU

Chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV, các thế lực phản động, thù địch, những kẻ cơ hội chính trị đã tìm mọi cách chống phá bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn khác nhau. Trên Bureau CTM Media – Âu Châu, Nguyễn Ngọc Chu có bài viết “Tại sao bầu cử quốc hội khóa I không có hiệp thương”, nhằm thực hiện âm mưu phá hoại, xuyên tạc về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước ta, làm mất ổn định tình hình chính trị – xã hội, lái dư luận theo mưu đồ đen tối, phản động

Thứ nhất, Nguyễn Ngọc Chu rêu rao cho rằng, bầu cử Quốc hội không cần hiệp thương “Việc áp dụng hiệp thương không chỉ làm cho bầu cử trở thành hình thức mà còn dẫn đến hậu quả tai hại khác”, hay “ Hiệp thương mâu thuẫn với bầu cử”, đây thực chất là luận điệu xảo trá của Nguyễn Ngọc Chu, lợi dụng ngôn từ, học thuật, hoặc một vài hiện tượng cụ thể như việc ông Phạm Phú Quốc, bà Châu Thị Thu Nga là Đại biểu quốc hội có vi phạm khuyết điểm để quy chụp cho bản chất của việc bầu cử, nhằm để che đậy, ngụy biện cho âm mưu phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV của y.…

Read more

ĐẬP TAN ÂM MƯU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực phản động, thù địch, những kẻ cơ hội chính trị đã tìm mọi cách chống phá bằng nhiều thủ đoạn, hình thức khác nhau. Đặc biệt, trên Bureau CTM Media – Âu Châu, Đỗ Ngà có bài viết “Những vở kịch tốn kém” xuyên tạc về công tác nhân sự và bầu cử của Đại hội XIII, nhằm phá hoại uy tín của Đảng và gây mất ổn định chính trị – xã hội.

Thứ nhất, Đỗ Ngà cho rằng: “ĐCS xây dựng lực lượng lãnh đạo tương lai bằng hình thức ươm mầm những hạt hạt giống đỏ, những hạt giống ấy CS gọi là “cán bộ nguồn”. Sau khi có hạt, CS gieo nó vào những vị trí đã sắp đặt sẵn, và họ gọi nó là “cơ cấu”. Cách xây dựng đội ngũ cán bộ như thế về bản chất nó là sự sắp đặt”.

Read more

ÂM MƯU CỔ SÚY CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ BẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGHIỆP ĐOÀN TỰ DO TẠI VIỆT NAM

Trong những năm qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước không từ bỏ bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào để chống phá nước ta, hòng làm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Chúng đã và đang đưa ra nhiều chiêu bài chống phá. Một trong những chiêu bài chúng thường sử dụng là kêu gọi, lôi kéo thành lập nhiều tổ chức nhân danh người lao động dưới hình thức công đoàn độc lập, nghiệp đoàn độc lập. Mới đây, trên Baotiengdan có bài viết của Jackhammer Nguyễn, với tựa đề “Nghiệp đoàn tự do là con đường dân chủ hóa sắp tới ?” là minh chứng cụ thể cho những mưu đồ đen tối đó.…

Read more

SỰ THẬT KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VÀ XUYÊN TẠC

Mới đây trên trang mạng xã hội, Đỗ Ngà viết bài “Khi xã hội thiếu vắng lòng trung thực”, với thủ đoạn nham hiểm, lợi dụng truyền thông trên không gian mạng để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, nói xấu chế độ, Bác Hồ và truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn đã khẳng định và chứng minh, những thành quả cách mạng và truyền thống quý báu của dân tộc ta là sự thật không thể phủ nhận và xuyên tạc.

1. Trong bài viết Đỗ Ngà cho rằng “Vì sao con người Việt Nam không đoàn kết? Vì họ thiếu tính trung thực”. Xin thưa với Đỗ Ngà rằng, lịch sử luôn khách quan, là hiện thực sống động nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc. Dân tộc Việt Nam có tinh thần đoàn kết, gắn bó và lòng yêu nước nồng nàn, bất khuất từ ngàn đời nay, điều đó đã được chứng minh qua công cuộc dựng nước và giữ nước, chinh phục thiên nhiên, đánh đuổi kẻ thù xâm lược trước đây và tiếp tục được khẳng định trong thời đại Hồ Chí Minh.…

Read more