Sự cuồng ngôn của Mai Luân

Gần đây, trên trang “Bbctiengviet” Mai Luân tán phát bài viết: “Việt Nam và ám ảnh an ninh ngoài xã hội, trong chính trường” với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Mai Luân cho rằng: đối ngoại Việt Nam vẫn mong “dĩ bất biến ứng vạn biến” trước trục Trung – Nga đang hình thành, đối chọi lại phương Tây văn minh… thì hậu quả sẽ khôn lường. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Sự thiếu đạo đức của VyVy

Trên trang mạng xã hội “vietstudie”, Vyvy viết bài có tựa đề: “Bàn về Đạo đức thay lời chúc mừng Giáng sinh”. Nội dung bài viết thể hiện rõ tư tưởng chống cộng điên cuồng, mù quáng, lỗi thời, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Vyvy mượn cớ lấy thông điệp của tinh thần đạo đức và tình yêu trong mùa Giáng sinh để hướng lái dư luận vào chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được sau hơn 35 năm đổi mới. Điều đáng lên án và phê phán là Vyvy nói về đạo đức nhưng y lại viết và nói như một kẻ thiếu đạo đức.

Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên.…

Read more

SỰ HÀM HỒ, CUỒNG XIÊN CỦA LÊ NGUYỄN

Mới đây, trên mạng xã hội “Danlambao” Lê Nguyễn đã giật tít: “Đừng cố nhồi nhét tư tưởng, đạo đức dân tộc vào đầu Hồ Chí Minh” với nội dung phủ nhận thành quả đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc của nhân dân ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết của Lê Nguyễn thể hiện rõ tư tưởng chống cộng điên cuồng, mù quáng, lỗi thời, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Với tư tưởng, quan điểm của một kẻ chống cộng, trong bài viết Lê Nguyễn không chỉ xúc phạm đến thân thế, sự nghiệp, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện đạo đức, thái độ ứng nhân, xử thế rất thiếu văn hóa, xa lạ và đi ngược với truyền thống yêu nước, văn hiến, đạo lý của dân tộc Việt Nam.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Hải Lê

Mới đây, trên trang “Voatiengviet. Com”, Hải Lê giật tít: “‘Lên án Nga tại Liên Hợp quốc, Việt Nam lại bỏ phiếu trắng lần thứ ba”. Bài viết là tập hợp hàng loạt luận điệu sai trái, không chính xác, hướng lái theo chiều hướng tiêu cực đường lối đối ngoại của Việt Nam. Y cho rằng: “nền ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội lợi ích quốc gia, làm nhục quốc thể”. Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; cố tình bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta, bởi lẽ:

Như chúng ta đã biết, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển của mình cũng đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại.…

Read more

BÀI HỌC VỀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG SAU THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, thành quả là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới ra đời, đưa nước Nga đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân lao động đã có Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, một Tổ quốc thực sự của mình. Tuy nhiên, các thế lực thù địch trong nước điên cuồng chống lại nước Nga Xô viết, tìm cách để bóp chết Chính quyền Xô viết non trẻ, xóa bỏ thành quả cách mạng và giành lại “cái thiên đường” đã mất. Cùng với đó, các nước đế quốc cũng ra sức cấu kết với nhau để tiến công xâm lược hòng tiêu diệt nước Nga Xô viết, xóa bỏ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân các dân tộc ở nước Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga, đứng đầu là lãnh tụ V.I.Lênin…

Read more

Giọng điệu xuyên tạc của Hoàng Quốc Dũng

Trên trang “Voatiengviet. Com” mới đây có đăng tải bài: “Chế độ cộng sản lập hiến” của Hoàng Quốc Dũng, trong đó y hàm hồ cho rằng: “dân chủ còn là một chuyện xa vời với Việt Nam”. Phải nói ngay rằng, Hoàng Quốc Dũng càng cố tình xuyên tạc, phủ nhận sự thật để thực hiện mưu đồ đen tối thì chính y càng trở thành kẻ lố bịch. Bởi lẽ, luận điệu mà y đưa ra hoàn toàn trái ngược với những thành tựu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một là, sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập năm 1945, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, đã được hưởng quyền làm chủ thực sự và ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc phản động của Chu Mộng Long

Trong bài “Mặt nào của văn hóa – đạo đức xuống cấp?” trên Baotiengdan, Chu Mộng Long đã đưa những bình luận về văn hóa, con người Việt Nam chỉ toàn những gam mầu tối sẫm, hòng tạo ra sự hoang mang, dao động trong xã hội. Trong đó, y cho rằng: “với cách xây dựng một nền văn hóa như hiện nay sẽ còn nát bét nhiều thế hệ nữa”, đó là sự xuyên tạc, phủ nhận trắng trợn đường lối, thành tựu trong phát triển văn hóa, con người mà đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, bởi lẽ:

Một là, dưới sự lãnh đạo của Đảng văn hóa, con người Việt Nam không ngừng phát triển, góp phần tích cực, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ tính riêng sau hơn 35 năm đổi mới, nhận thức của toàn xã hội về văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn trên các lĩnh vực, các loại hình; các sản phẩm văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu mới, nhiều mặt của xã hội.…

Read more

Đánh chết cái nết không chừa

Mới đây, trên trang mạng xã hội Boxitvn.com đăng tải bài viết: “Búa liềm phải chắp vá thế nào trước kỷ nguyên trí tuệ?” của Hà Sĩ Phu. Với lối viết khoe chữ nghĩa, kiến thức kim – cổ, Đông – Tây, Hà Sĩ Phu cố tình “uốn éo”, “lươn lẹo” câu từ nhằm xuyên tạc, bóp méo các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đội ngũ trí thức, kích động chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hà Sĩ Phu lớn tiếng cho rằng: “Đối với Đảng Cộng sản, Trí thức chẳng những là khúc ruột thừa vô dụng mà đôi khi lại còn bị nhiễm trùng, sung tấy lên nguy hiểm”. Tuy nhiên lịch sử và thực tiễn hoàn toàn bác bỏ luận điệu trên của y, bởi lẽ:

Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

Read more

Bác bỏ luận điệu suy diễn, xuyên tạc của Trần Văn

Mới đây trên trang mạng Quyenduocbiet.com, Trần Văn có giật tít: “Khi quốc hội…tấu hài”, với mục đích hạ thấp vai trò của Quốc hội Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, cử tri vào hoạt động của kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV khi cho rằng, hoạt động của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV đang diễn ra khiến “đa số công dân cảm thấy vừa thấy bất bình, vừa thấy ngậm ngùi”. Nhưng chính thực tiễn đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu suy diễn, xuyên tạc của y, bởi lẽ:

  1. Kỳ họp Quốc hội lần thứ ba, khóa XV bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng, thiết thực

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, sâu rộng, hiệu quả Chương trình tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và Chương  trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.…

Read more

SỰ XUYÊN TẠC CỦA NGUYÊN ANH

Mới đây trên trang mạng xã hội Quyenduocbiet Nguyên Anh lại giật tít: “Ở cái xứ chà đạp nhân quyền mà cứ ngụy biện như là xứ tự do” với nội xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ nhằm phủ nhận việc bảo đảm quyền con người của Đảng và Nhà nước ta, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Y bịa đặt rằng: “đảng csVN xem người dân trong nước như một loài sinh vật bị trị”. Nhưng chính thực tiễn đã bác bỏ toàn bộ những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt của y, bởi vì:

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy thực hiện các quyền con người.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhất quán xem quyền con người là một mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam.…

Read more