Luận điệu xuyên tạc phản động của Chu Mộng Long

Trong bài “Mặt nào của văn hóa – đạo đức xuống cấp?” trên Baotiengdan, Chu Mộng Long đã đưa những bình luận về văn hóa, con người Việt Nam chỉ toàn những gam mầu tối sẫm, hòng tạo ra sự hoang mang, dao động trong xã hội. Trong đó, y cho rằng: “với cách xây dựng một nền văn hóa như hiện nay sẽ còn nát bét nhiều thế hệ nữa”, đó là sự xuyên tạc, phủ nhận trắng trợn đường lối, thành tựu trong phát triển văn hóa, con người mà đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, bởi lẽ:

Một là, dưới sự lãnh đạo của Đảng văn hóa, con người Việt Nam không ngừng phát triển, góp phần tích cực, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ tính riêng sau hơn 35 năm đổi mới, nhận thức của toàn xã hội về văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn trên các lĩnh vực, các loại hình; các sản phẩm văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu mới, nhiều mặt của xã hội.…

Read more

Đánh chết cái nết không chừa

Mới đây, trên trang mạng xã hội Boxitvn.com đăng tải bài viết: “Búa liềm phải chắp vá thế nào trước kỷ nguyên trí tuệ?” của Hà Sĩ Phu. Với lối viết khoe chữ nghĩa, kiến thức kim – cổ, Đông – Tây, Hà Sĩ Phu cố tình “uốn éo”, “lươn lẹo” câu từ nhằm xuyên tạc, bóp méo các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đội ngũ trí thức, kích động chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hà Sĩ Phu lớn tiếng cho rằng: “Đối với Đảng Cộng sản, Trí thức chẳng những là khúc ruột thừa vô dụng mà đôi khi lại còn bị nhiễm trùng, sung tấy lên nguy hiểm”. Tuy nhiên lịch sử và thực tiễn hoàn toàn bác bỏ luận điệu trên của y, bởi lẽ:

Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

Read more

Bác bỏ luận điệu suy diễn, xuyên tạc của Trần Văn

Mới đây trên trang mạng Quyenduocbiet.com, Trần Văn có giật tít: “Khi quốc hội…tấu hài”, với mục đích hạ thấp vai trò của Quốc hội Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, cử tri vào hoạt động của kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV khi cho rằng, hoạt động của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV đang diễn ra khiến “đa số công dân cảm thấy vừa thấy bất bình, vừa thấy ngậm ngùi”. Nhưng chính thực tiễn đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu suy diễn, xuyên tạc của y, bởi lẽ:

  1. Kỳ họp Quốc hội lần thứ ba, khóa XV bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng, thiết thực

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, sâu rộng, hiệu quả Chương trình tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và Chương  trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.…

Read more

SỰ XUYÊN TẠC CỦA NGUYÊN ANH

Mới đây trên trang mạng xã hội Quyenduocbiet Nguyên Anh lại giật tít: “Ở cái xứ chà đạp nhân quyền mà cứ ngụy biện như là xứ tự do” với nội xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ nhằm phủ nhận việc bảo đảm quyền con người của Đảng và Nhà nước ta, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Y bịa đặt rằng: “đảng csVN xem người dân trong nước như một loài sinh vật bị trị”. Nhưng chính thực tiễn đã bác bỏ toàn bộ những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt của y, bởi vì:

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy thực hiện các quyền con người.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhất quán xem quyền con người là một mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHI LÝ CỦA ĐỖ NGÀ VỀ GIÁO DỤC VIỆT NAM

Mới đây trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu, Đỗ Ngà có giật tít: “Câu chuyện “trồng người” của nền giáo dục XHCN”. Nội dung bài viết nhìn nhận tiêu cực về nền giáo dục nước nhà, cho rằng giáo dục Việt Nam hiện nay là “phá người”, phá tương lai đất nước. Viết về giáo dục nhưng thái độ của của Đỗ Ngà lại rất thiếu giáo dục. Cách nghĩ, cách nhìn của y cũng rất phiến diện, cực đoan, không có bất cứ một góp ý xây dựng nào cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà mà toàn những luận điệu hằn học, phi lý, thể hiện rõ bản chất của một kẻ thù địch đối với Đảng, Nhà nước, và chế độ chính trị, xã hội của Việt Nam.

Đỗ Ngà lượm lặt một số hiện tượng vi phạm đạo đức trong trường học được đăng tải trên các trang mạng gần đây cùng với việc vi phạm pháp luật của một số doanh nhân để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc bản chất của nền giáo dục nước nhà, bản chất của chế độ xã hội, và bôi nhọ một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc của Hoàng Trường

Mới đây, trên trang Brueau CTM Media- Á Châu đã đăng tải bài viết của Hoàng Trường với tiêu đề: “Ngoại giao phản dân’ làm nhục cả dân tộc lẫn quốc thể”. Trong đó, Y cho rằng, nền ngoại giao của Việt Nam với đường lối bị động, lại cục bộ, “chọn phe” nên “rơi vào thế kẹt của một nền ngoại giao làm nhục cả dân tộc lẫn quốc thể”. Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; cố tình bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta, bởi lẽ:

Như chúng ta đã biết, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển của mình cũng đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại.…

Read more

Vạch trần luận điệu suy diễn phản động của Tiến Văn

Mới đây trên trang mạng Doithoaionline.com, Tiến Văn giật tít: “Nói với người CS: Ý nghĩa cuộc tập kích Đồng Tâm tháng 9/2020”. Với giọng điệu hằn học của kẻ phản động, y đã cố tình suy diễn xuyên tạc để hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Song, thực tiễn hoàn toàn bác bỏ luận điệu của Tiến Văn, bởi lẽ:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.…

Read more

Luận điệu “góp ý” suy diễn phản động của Mạc Văn Trang

Mới đây trên trang mạng Baotiengdan, Mạc Văn Trang giật tít: “Trông người lại nghĩ đến ta – Nhìn Ukraina ngẫm ra nước mình”. Trong bài viết, y viện dẫn cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraina đang diễn ra để xuyên tạc tình hình đất nước, suy diễn, bôi đen hình ảnh Quân đội. Song, thực tiễn hoàn toàn bác bỏ luận điệu của Mạc Văn Trang, bởi lẽ:

Thứ nhất, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản, Việt Nam giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, bước vào quá trình xây dựng và tái thiết đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, đất nước ta đã và đang đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Việt Nam đã vươn lên từ một quốc gia nghèo đói, kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người 100 đô la/người/năm trở thành quốc gia đang phát triển, đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới.…

Read more

Luận điệu phản động của Yên Khắc Chính

Vừa qua, trên trang mạng xã hội Luatkhoa.org, Yên Khắc Chính đã giật tít: “Bốn lý do khiến Việt Nam là thiên đường của tin đồn” nhằm xuyên tạc về quyền tự do tiếp cận thông tin ở Việt Nam cũng như những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam nhằm bảo vệ quyền tự do thông tin của nhân dân. Song, sự thật đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu của Yên Khắc Chính.

Thứ nhất, ở Việt Nam mọi công dân đều có quyền tự do tiếp cận thông tin.

Quyền tự do tiếp cận thông tin của công dân được quy định rõ tại điều 25, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Theo đó: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.…

Read more

Giọng điệu lạc lõng của Nguyễn Lương Tuyền

Vừa qua, trên trang mạng xã hội Quyenduocbiet, Nguyễn Lương Tuyền đã giật tít: “Võ Nguyên Giáp: Thiên tài khốn nạn của quê hương” nhằm phủ nhận công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với dân tộc Việt Nam. Song, sự thật đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu của Nguyễn Lương Tuyền.

1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam

Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước, Võ Nguyên Giáp đã sớm tham gia vào các hoạt động cách mạng khi còn là thiếu niên. Ngày 22.12.1944, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau đó, Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy Đội lập chiến công đầu tiên là tập kích diệt gọn hai đồn Phai Khắt và Nà Ngần.…

Read more