SỰ HOANG TƯỞNG CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Những người thường xuyên đọc báo mạng đều biết, bút danh Đào Tăng Dực quê gốc Bình Định, nhưng đã nhập quốc tịch Australia. Do bất mãn, hằn học, gã đã viết nhiều bài đăng tải trên các trang mạng xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Đảng và những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết: “Tài liệu hướng dẫn về Liên Minh Chính Trị không cộng sản cho Việt Nam” của gã trên “quyenduocbiet” gần đây, tôi hết sức bất ngờ vì Đào Tăng Dực mắc bệnh hoang tưởng quá nặng. Không biết vì tuổi già hay vì những đồng đô la bẩn thỉu để nuôi thân nơi đất khách quê người mà làm cho Đào Tăng Dực mắc bệnh hoang tưởng, như chính gã đã thừa nhận là đã viễn tượng ra “một Liên Minh chính trị của tương lai” ở cuối bài.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 của Âu Dương Thệ

Với dã tâm của một kẻ điên cuồng chống phá cách mạng, vừa qua Âu Dương Thệ đã phát tán trên mạng xã hội bài viết: “Văn hóa Marx-Lenin độc tài và còn kìm kẹp dân tộc ta bao lâu nữa?” với luận điệu cho rằng: “Những khẩu hiệu đao to búa lớn như: dân tộc, khoa học, đại chúng trong Đề cương văn hóa chỉ là những ngôn ngữ mật ngọt chết ruồi, thủ đoạn đánh lừa để mua chuộc, chia rẽ và đàn áp dân”. Đây là luận điệu hết sức phản động hòng xuyên tạc, phủ nhận những giá trị cơ bản của Đề cương văn hóa, qua đó ngầm ý phủ nhận đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, lịch sử và thực tiễn Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu của y, bởi lẽ:

Một là, Đề cương văn hóa đã góp phần chuyển hóa sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam thành sức mạnh vật chất trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Read more

Luận điệu phản động của Nguyễn Thông

Mới đây, trên trang mạng xã hội, Nguyễn Thông lại giật tít: Thành ngữ ‘Đế quốc sài lang’. Trong bài viết, y cho rằng: dưới sự lãnh đạo của Đảng đã “kéo cả dân tộc vào cuộc sống trì trệ, lạc hậu, đói nghèo”. Đây là một luận điệu hết sức phản động, cho thấy dã tâm quyết chống phá Đảng, Nhà nước ta, chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Nguyễn Thông. Song, luận điệu phản động của y bị lịch sử và thực tiễn sống động ở Việt Nam hiện nay bác bỏ, bởi lẽ:

Thứ nhất, việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, phù hợp với quy luật của lịch sử.

Suốt thời gian dài bị chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm lược, nhân dân ta đã thấy rõ bản chất áp bức, bóc lột, bất công, tàn bạo của chủ nghĩa tư bản.…

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc của Tiến Văn

Quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề xung đột Nga – Ukraine là rất khách quan và rõ ràng. Ấy thế nhưng, vừa qua trên trang “radiolsn”, Tiến Văn lại giật tít: “Lập trường Việt Nam về cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine” với những luận điệu xuyên tạc, suy diễn quan điểm của Việt Nam về cuộc xung đột này. Y cho rằng: Việt Nam đã bày tỏ một thái độ đứng về phía Nga, ủng hộ Nga kể từ khi Nga phát động một cuộc xâm lược phi nghĩa và phi pháp vào Ukraine. Đây là một luận điệu hoàn toàn sai trái, xuyên tạc trắng trợn đường lối, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, bởi lẽ:

Một là, Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình tại Ukraine.

Đối với vấn đề xung đột Nga – Ukraine, Việt Nam đã nhiều lần nêu quan điểm chính thức của mình.…

Read more

Giải mã âm mưu xuyên tạc sự thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh của Lê Bá Vận

Xuyên tạc, bôi nhọ nhân cách, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt và bỉ ổi của các thế lực thù địch nhằm làm nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoài nghi trong nhân dân, làm giảm sút lòng tin, sự tôn trọng của nhân dân đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Mới đây, trên trang mạng “Quyenduocbiet”, Lê Bá Vận lại giật tít: “Giải mã bí ẩn thân thế bác hồ”. Nội dung xuyên suốt bài viết là những luận điệu xuyên tạc về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Y đã táng tận lương tâm, chà đạp lên đạo lý khi đưa ra rất nhiều luận điệu bịa đặt, vô đạo đức để xúc phạm trắng trợn đến Bác Hồ kính yêu, đi ngược với truyền thống yêu nước, văn hiến của dân tộc Việt Nam và thực tế cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Phạm Đình Trọng

Mới đây, trên “Baotiengdan” Phạm Đình Trọng lại giật tít: “Dân nghèo bị bỏ rơi, dân giàu được chăm bẵm, nuông chiều”. Đây là luận điệu xuyên tạc hết sức trắng trợn, hòng tạo dựng một hình ảnh Việt Nam không có “dân chủ”, mất “công bằng”, từ đó phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Song, thực tiễn bác bỏ hoàn toàn những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của y, bởi lẽ:

Một là, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu xuyên suốt, hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng đất nước.

Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta luôn coi trọng vấn đề thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước. …

Read more

Sự cuồng ngôn của Mai Luân

Gần đây, trên trang “Bbctiengviet” Mai Luân tán phát bài viết: “Việt Nam và ám ảnh an ninh ngoài xã hội, trong chính trường” với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Mai Luân cho rằng: đối ngoại Việt Nam vẫn mong “dĩ bất biến ứng vạn biến” trước trục Trung – Nga đang hình thành, đối chọi lại phương Tây văn minh… thì hậu quả sẽ khôn lường. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Sự thiếu đạo đức của VyVy

Trên trang mạng xã hội “vietstudie”, Vyvy viết bài có tựa đề: “Bàn về Đạo đức thay lời chúc mừng Giáng sinh”. Nội dung bài viết thể hiện rõ tư tưởng chống cộng điên cuồng, mù quáng, lỗi thời, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Vyvy mượn cớ lấy thông điệp của tinh thần đạo đức và tình yêu trong mùa Giáng sinh để hướng lái dư luận vào chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được sau hơn 35 năm đổi mới. Điều đáng lên án và phê phán là Vyvy nói về đạo đức nhưng y lại viết và nói như một kẻ thiếu đạo đức.

Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên.…

Read more

SỰ HÀM HỒ, CUỒNG XIÊN CỦA LÊ NGUYỄN

Mới đây, trên mạng xã hội “Danlambao” Lê Nguyễn đã giật tít: “Đừng cố nhồi nhét tư tưởng, đạo đức dân tộc vào đầu Hồ Chí Minh” với nội dung phủ nhận thành quả đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc của nhân dân ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết của Lê Nguyễn thể hiện rõ tư tưởng chống cộng điên cuồng, mù quáng, lỗi thời, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Với tư tưởng, quan điểm của một kẻ chống cộng, trong bài viết Lê Nguyễn không chỉ xúc phạm đến thân thế, sự nghiệp, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện đạo đức, thái độ ứng nhân, xử thế rất thiếu văn hóa, xa lạ và đi ngược với truyền thống yêu nước, văn hiến, đạo lý của dân tộc Việt Nam.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Hải Lê

Mới đây, trên trang “Voatiengviet. Com”, Hải Lê giật tít: “‘Lên án Nga tại Liên Hợp quốc, Việt Nam lại bỏ phiếu trắng lần thứ ba”. Bài viết là tập hợp hàng loạt luận điệu sai trái, không chính xác, hướng lái theo chiều hướng tiêu cực đường lối đối ngoại của Việt Nam. Y cho rằng: “nền ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội lợi ích quốc gia, làm nhục quốc thể”. Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; cố tình bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta, bởi lẽ:

Như chúng ta đã biết, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển của mình cũng đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại.…

Read more