Phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin – Mưu đồ thâm độc của Văn Biển

Mới đây, trên trang mạng “Baotiengdan”, Văn Biển đã tung lên bài viết “Bên chiếc quan tài lạ ở cõi âm”. Nội dung bài viết là một câu chuyện hư cấu do Y tưởng tượng ra nhằm phủ nhận bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận những thành quả của nhân dân lao động và nhân loại tiến bộ đã đạt được, trong đó có nhân dân ta trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Y cho rằng: “chủ nghĩa cộng sản, một sự lừa dối lớn nhất của thế kỷ… một thứ chủ nghĩa đã lỗi thời độc hại”. Đây là luận điệu sai trái, phản động và phản khoa học.

Chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời, với bản chất cách mạng và khoa học của nó đã trang bị cho giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới vũ khí tư tưởng sắc bén để đấu tranh xóa bỏ chế độ bóc lột, hướng tới thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Vũ Đông Hà kẻ “ngậm máu phun người”

Đọc bài viết “Bạo động và bất bạo động” của Vũ Đông Hà trên trang mạng Danlambao, những người dân Việt Nam chân chính đều cảm thấy rất bức xúc khi, y dám lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc để biện minh cho những hành động, việc làm sai trái, trong đó có cả những hành vi vi phạm pháp luật của một số phần tử quá khích ở Bình Thuận và một số địa phương ở nước ta trong thời gian vừa qua. Hơn thế nữa, Vũ Đông Hà còn trâng tráo, đổi trắng thay đen, “ngậm máu phun người” khi cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam chính là cái nôi, là nguồn cơn, là thủ phạm của mọi bạo động trên đất nước này”.

Thực tế, ngày 10/6/2018 vừa qua, ở Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh và một số đô thị, một bộ phận người dân đã xuống đường tụ tập phản đối Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.… Đọc tiếp

Read more

Sự nhảm nhí của Vũ Thạch

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Đây là Hội nghị đặc biệt quan trọng, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua ba Nghị quyết quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, về cải cách chính sách tiền lương, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nhân dân cả nước đều có chung một niềm phấn khởi, tin tưởng vào những quyết sách quan trọng tại Hội nghị Trung ương lần này.

Tuy nhiên, với bản chất của một tên phản động, Vũ Thạch đã tung lên trang mạng Tiếng Dân bài viết:“Hội nghị Trung ương 7: Hội nghị củng cố quyền lực không mấy thành công” nhằm hướng lái dư luận nhìn nhận sai lệch về nội dung và ý nghĩa thật sự của Hội nghị, gây hiểu nhầm trong nhân dân, để người dân có cái nhìn không thiện cảm về cuộc chiến phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện.… Đọc tiếp

Read more

Sự xuyên tạc, bóp méo lịch sử của Trần Gia Phụng

Những ngày đầu năm 2018, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 – 2018). Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhìn nhận lại một cách toàn diện và sâu sắc sự kiện lịch sử nổi bật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc; đồng thời qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song, với thái độ thù địch của kẻ phản động, Trần Gia Phụng đã tung lên trang mạng danlambao bài viết: “Chuyện sau Mậu Thân” nhằm tuyên truyền những luận điệu sai trái phủ nhận những cống hiến hy sinh của quân và dân ta để làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.… Đọc tiếp

Read more

Giang Nam mới chính là kẻ cần phải xử lý

Trên trang mạng “Việt Nam Thời báo”, Giang Nam có đăng bài “Lực lượng 47: liệu có ‘xử lý’ được mạng xã hội?”. Với lối hành văn theo kiểu lèo lá, suy diễn bừa bãi làm cho người đọc khó phân biệt rõ thực – hư, từ đó thực hiện mưu đồ đen tối xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của “lực lượng 47”,  hòng hạ thấp uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thứ nhất, Giang Nam đã không hiểu biết gì về tổ chức, biên chế lực lượng và nhiệm vụ của Quân đội Việt Nam nhưng lại dám suy diễn vô căn cứ về “lực lượng 47”. Theo Y, “lực lượng 47 trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một lực lượng dư luận viên đời mới, để tiêu tốn ngân sách và gây lãng phí nhân lực, kinh phí vô cùng”.… Đọc tiếp

Read more

Không thể chia rẽ, xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng với dân

Trên mạng xã hội “Danlambao” mới đây có bài viết “Người dân Việt Nam nước tới chân cũng chưa chịu nhảy” của bút danh “Cánh Dù lộng gió”. Ở bài viết này, bằng kinh nghiệm bồi bút và kỹ năng xào nấu món “lươn lẹo”, tác giả bài viết đã xuyên tạc nhiều nội dung sai sự thật về tình hình đất nước một cách lố bịch với mục đích bôi nhọ, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phủ nhận những thành tựu cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những luận điệu xuyên tạc kiểu này không còn xa lạ gì, ai nghe đến cũng phát chán, nhưng nhân đây cũng gửi đến “Cánh dù lộng gió” đôi điều về tình hình đất nước để Y và đồng bọn của Y đừng tiếp tục dùng ngòi bút để đổi trắng thay đen, viết những điều xuyên tạc tầm bậy để người đời oán trách.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Trần lại nói càn

Xây dựng và ban hành các luật tạo cơ sở pháp lý trong quản lý xã hội là một nội dung trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề mà các thế lực thù địch chống phá, công kích, xuyên tạc.

Với tựa đề: “Lấy an ninh để khóa miệng dân” trên Báo tiếng dân, Phạm Trần đưa ra những luận điệu xuyên tạc việc ban hành một số quy định trong Dự thảo Luật An ninh mạng ở nước ta.

Thứ nhất, Phạm Trần xuyên tạc: lý do ban hành Luật An ninh mạng .

Đối với mọi quốc gia, việc xây dựng và hoàn thiện các luật, bộ luật là điều đương nhiên để quản lý mọi mặt đời sống xã hội.… Đọc tiếp

Read more

Sự thiển cận của Nguyễn Đình Cống

Ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong đó có việc thực hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước “nhốt” quyền lực vào trong lồng cơ chế, luật pháp đang được thể hiện rõ nét qua các hành động cụ thể, thiết thực. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách chống phá, công kích, xuyên tạc.

Bài viết: “Lồng nhốt quyền lực – một ý tưởng thiển cận” đăng trên boxitvn.blogspot đã thể hiện rõ sự định kiến và nhận thức thiển cận của Nguyễn Đình Cống về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Thứ nhất, Nguyễn Đình Cống đã thiển cận khi nhìn nhận nguyên nhân của tình trạng tham nhũng ở nước ta.Đọc tiếp

Read more

Luận điệu phản động của Mẫn Nhi

Với tựa đề: “Xử hay không xử hay câu chuyện của ông Tổng” đăng trên Việt Nam thời báo, Mẫn Nhi đã xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta khi đưa ra luận điệu hết sức phản động: “một thể chế phân quyền là nhu cầu bức thiết từ phía người dân trong cuộc chiến chống tham nhũng”.

Thứ nhất, bất kỳ một thể chế phân quyền nào cũng không ngăn ngừa được tham nhũng. Vì tham nhũng là hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước. Sự quản lý kinh tế – xã hội lỏng lẻo sẽ tạo ra sơ hở cho các hành vi tiêu cực nảy sinh, trong đó có tham nhũng. Tham nhũng là vấn đề toàn cầu, là tệ nạn xảy ra với tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị – xã hội, thể chế quyền lực, hình thức nhà nước, trình độ phát triển.… Đọc tiếp

Read more

Những luận điệu thâm độc của Phạm Chí Dũng

Với tâm địa của một kẻ phản động, Phạm Chí Dũng đã phát tán bài viết: “Có Đảng là có tất cả?” nhằm tuyên truyền xuyên tạc sai lệch về quyết định khởi tố vụ án hình sự của Công an Thành phố Hà Nội về bắt giam giữ người trái pháp luật và cố ý làm hư hỏng tài sản công và cho rằng: “Đảng không hề quan tâm đến người dân Đồng Tâm”. Toàn bộ bài viết nhằm kích động một bộ phận nhân dân xã Đồng Tâm tiếp tục có hành vi chống đối lại chính quyền, gây mất ổn định tại địa phương, đồng thời làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phá hoại mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Thứ nhất, cần nhận thức rằng: khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc bắt giữ 38 người thi hành công vụ tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức) để điều tra về 2 tội danh: bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là thể hiện sự công minh của pháp luật.Đọc tiếp

Read more
1926924total sites visits.