Luận điệu phản động của Mẫn Nhi

Luận điệu: “một thể chế phân quyền là nhu cầu bức thiết từ phía người dân trong cuộc chiến chống tham nhũng” của Mẫn Nhi không phải vì mục tiêu phòng, chống tham nhũng. Trái lại, thực chất của luận điệu này là nhân danh chống tham nhũng, lợi dụng đấu tranh chống tham nhũng để kích động đòi thay đổi thể chế chính trị ở nước ta, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Âm mưu, thủ đoạn đen tối đó của Mẫn Nhi chắc chắn không thể đánh lạc hướng được dư luận, tình thần cảnh giác và sự tỉnh táo về chính trị của nhân dân ta./.

Read more

Những luận điệu thâm độc của Phạm Chí Dũng

Với tâm địa của một kẻ phản động, Phạm Chí Dũng đã tuyên truyền xuyên tạc sai lệch về quyết định khởi tố vụ án hình sự của Công an Thành phố Hà Nội về bắt giam giữ người trái pháp luật và cố ý làm hư hỏng tài sản công, nhằm kích động một bộ phận nhân dân xã Đồng Tâm tiếp tục có hành vi chống đối lại chính quyền, gây mất ổn định tại địa phương, đồng thời làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phá hoại mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Read more

Bùi Tín lại phán bừa

Luận điệu “khuyến khích kinh tế tư nhân chỉ là khẩu hiệu” mị dân” của Bùi Tín là một sự phủ nhận, xuyên tạc trắng trợn đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về khuyến khích, phát triển kinh tế tư nhân. Những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của Bùi Tín đưa ra nhằm làm cho nhân dân mất niềm tin vào đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, chúng ta phải cảnh giác, tỉnh táo để nhận diện và đấu tranh kiên quyết bác bỏ. Read more

Đừng để lại mất bản thân mình một lần nữa

Cũng như nhiều bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước trước đây, những lời lẽ xuyên tạc nhằm kích động giáo dân chống đối chính quyền trong bài viết của Nguyễn Hữu Vinh sẽ chẳng đánh lừa được ai. Thiết nghĩ, nếu còn có lương tri, Hữu Vinh hãy tỉnh ngộ, chấm dứt các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Nếu không, y nhất định sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Read more

Bịa đặt – Nguyễn Vũ Bình tự vạch mặt mình

Những luận điệu bịa đặt của Nguyễn Vũ Bình chẳng những không đánh lừa được ai mà còn làm cho mọi người nhận rõ bản chất cơ hội, phản động của hắn. Chúng ta cần lên án, đấu tranh kiên quyết với những luận điệu sai trái nêu trên. Read more

Giả dối – sản phẩm đen tối của bộ óc Trần Gia Phụng

Những luận điệu của Trần Gia Phụng là sự xuyên tạc trắng trợn lịch sử và thực tiễn Việt Nam, thể hiện rõ bản chất chống phá của y đối với nước ta. Cái đầu y đen tối, tâm địa y xấu xa thì sự giả dối, bịa đặt, vu khống của y nhằm bôi đen chế độ, chống Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không có gì là lạ. Chúng ta cần lên án, đấu tranh kiên quyết với những luận điệu sai trái của y. Read more

Nguyễn Đăng Quang đã đầu hàng theo địch

Với tâm địa xấu xa, Nguyễn Đăng Quang đã tự “vẽ” ra những “nghịch lý” của Việt Nam trên một số lĩnh vực làm cho những ai nhẹ dạ cả tin phân tâm tư tưởng, hoài nghi, dao động, giảm sút niềm tin đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi người hãy cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với những luận điệu xuyên tạc sai trái trên. Read more

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về giải quyết mối quan hệ “vừa hợp tác vừa đấu tranh” trong hội nhập quốc tế hiện nay

Quan điểm “vừa hợp tác vừa đấu tranh” trong quá trình hội nhập quốc tế mà Đại hội XII đưa ra cần phải được nghiên cứu, quán triệt một cách sâu sắc, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Read more

Tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 băm vằm tên Nguyễn Lương Tuyền phản quốc

Là người Việt Nam, ai ai cũng đều ghi nhớ sâu sắc trong tâm mình: để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất như ngày hôm nay thì đã có hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta đã ngã xuống mới giành lại được. Xuyên tạc lịch sử là có tội với tổ tiên, với cha anh của chính mình. Read more

Lại một luận điệu xuyên tạc trắng trợn và phản động

Song Chi đừng ảo tưởng về một cuộc cách mạng bất bạo động chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những luận điệu vu cáo, xuyên tạc của Song Chi không đánh lừa được ai mà chỉ làm cho mọi người càng hiểu rõ thêm bản chất phản động, chống Đảng, chống Nhà nước của tác giả mà thôi. Read more
2193818total sites visits.