XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ (hết)

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÀ ĐÒI HỎI TẤT YẾU TRONG THỜI KỲ MỚI

Từ ba vấn đề cơ bản mang tính khách quan nêu trên, cùng với tính chủ quan, nội tại của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay cho thấy, việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là đòi hỏi tất yếu trong thời kỳ mới. Sự thành công của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam cùng sự thất bại của những sự đơm đặt, dựng chuyện và xuyên tạc về vấn đề này là tất yếu như nhau.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng Cộng sản Việt Nam coi việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị.…

Read more

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ (tiếp)

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở MỖI QUỐC GIA

LUÔN CÓ TÍNH ĐẶC THÙ RIÊNG BIỆT

Yếu tố cơ bản, bất biến và có ý nghĩa phổ biến của một nhà nước pháp quyền là: Hiến pháp và thượng tôn hiến pháp; tính minh bạch của pháp luật và của việc thực hiện pháp luật; pháp luật phải dễ tiếp cận và được thực hiện kịp thời; phân quyền, phân công, phối hợp quyền lực nhà nước; sự độc lập của Tòa án. Tuy nhiên, một yếu tố cơ bản, đi đôi và gắn liền nữa đó là, sẽ không có và không thể xác lập và khẳng định được chế độ pháp quyền nếu ở một quốc gia có các yếu tố phổ biến và yếu tố đặc thù loại trừ, vô hiệu lẫn nhau, đối nghịch với nhau với tính cách là những giá trị xã hội. Theo đó, cùng với tính phổ biến, tính đặc thù của nhà nước pháp quyền được lịch sử và hiện tại xác nhận trên cả lý thuyết và hiện thực ở vấn đề sau:

Nhà nước pháp quyền ở mỗi nước về thực chất là sự phản ánh mối liên hệ giữa tính phổ biến với tính đặc thù của nhà nước pháp quyền.…

Read more

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ (tiếp)

MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN MÀ LIÊN HỢP QUỐC CÔNG NHẬN LÀ PHÁP QUYỀN TƯ SẢN, PHÁP QUYỀN CAO HƠN

CHỦ QUYỀN QUỐC GIA – DÂN TỘC

Liên Hợp quốc (LHQ) là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác quốc tế, làm trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế và các mục tiêu chung của toàn cầu. Nhưng cần phải thấy rằng, đa phần các nước trong Liên Hợp quốc là các nước tư sản. Thứ “pháp quyền” mà LHQ đề cao chủ yếu là pháp quyền tư sản. Ngay cả Hiến chương của LHQ và các chuẩn mực về dân chủ, nhân quyền, các hiệp định và hiệp ước của LHQ cũng dựa trên tinh thần và chịu sự chi phối bởi những tư tưởng, tiêu chí của dân chủ tư sản, tự do tư sản và luật pháp vè pháp quyền tư sản.…

Read more

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước là vấn đề tất yếu và xuyên suốt của mọi giai cấp thống trị nhà nước. Không có bất cứ nhà nước nào trong lịch sử ngay từ lúc sinh ra đã hoàn thiện về mọi mặt. Lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta chủ trương xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, để xuyên tạc về chính trị và bịa đặt về thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam là âm mưu, thủ đoạn chính trị đen tối của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội về chính trị. Những luận điệu đó cần phải được vạch trần và lên án và đấu tranh bác bỏ trên một số vấn đề chủ yếu sau:

PHÁP QUYỀN TƯ SẢN CÀNG “HOÀN THIỆN” BAO NHIÊU,

CÀNG PHỦ ĐỊNH BẢN CHẤT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

THUỘC VỀ NHÂN DÂN BẤY NHIÊU

Nhà nước pháp quyền là sản phẩm chung của nhân loại.…

Read more

“TƯ DUY ĐỘT PHÁ” CỦA ĐÁM “DÂN CHỦ CUỘI”(kỳ 3)

3. Họ lo sợ cho sự sụp đổ bởi những tư tưởng chống cộng trên thế giới và sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa

Trái ngược với nghịch cảnh, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã tiếc thương, nuối tiếc cho bao lý tưởng tốt đẹp của mình bị mất đi khi chứng kiến sự sụp đổ khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô vào những năm 80-90 của thế kỷ trước. Thì lúc đó, đám “anh em nhà Cuội” là người vui mừng nhất, và cũng luôn “tiên đoán” chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cùng lắm cũng chỉ tồn tại được vài năm, hay đến năm 2000… Ấy vậy mà ngược lại, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không chỉ đứng vững mà còn phát triển một cách đĩnh đạc, mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong suốt từ thập niên 80 của thế kỷ trước đến nay.…

Read more

“TƯ DUY ĐỘT PHÁ” CỦA ĐÁM “DÂN CHỦ CUỘI”(kỳ 2)

2. Họ mượn cớ bàn luận về nội dung Văn kiện Đại hội để gieo rắc những mộng tưởng “dân chủ” không có thực ở phương Tây

Dân chủ của “Cuội” phải là nền “chính trị đa nguyên”, phải là “bầu tổng thống trực tiếp”, phải là “dân cử, dân bầu”, chứ không thể nào là “đảng cử, đảng bầu” hay “đảng cử, dân bầu”… Đúng là “đất lề, quê thói” – Cuội sinh ra ở đâu thì vẫn giữ được “cái giống nhà Cuội” ở đó.

“Cuội” đưa ra cái lý luận ở trên Cung Trăng bàn với Chị Hằng thì được. Nhưng khi áp dụng cái lý luận đó vào trái đất này, trước hết là ở nước Mỹ thì “Cuội” bị dân Mỹ đánh cho “tan xác pháo” ngay lập tức. Bởi thực tế từ ngày có “nền chính trị đa nguyên” đến nay, tuy nước Mỹ có đến hàng trăm đảng phái được phép hoạt động theo cái gọi là “Tuyên ngôn tự do, dân chủ” của nước Mỹ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có duy nhất hai cái “Đảng Con Lừa” và “Đảng Con Voi” nó “độc quyền và độc đảng” lãnh đạo nước Mỹ mà thôi, làm gì có cái đảng nào khác ho he dám nhảy lên “vũ đài chính trị”.…

Read more

“TƯ DUY ĐỘT PHÁ” CỦA ĐÁM “DÂN CHỦ CUỘI”!(kỳ 1)

“Nói dối như Cuội” là thành ngữ phổ biến của số đông các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cứ nói đến chuyện Cuội là hầu hết mọi người biết rằng đó là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, không thể tin và phải hết sức đề phòng. Ấy vậy mà, như “đến hẹn lại lên”, cứ mỗi lần Việt Nam tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng là bấy nhiêu lần mấy “nhà dân chủ Cuội” ở trong và ngoài nước lại nhao nhao cất “lời ong tiếng ve” đưa đẩy, “thêm mắm, thêm muối”, chê bai đủ kiểu. Lần này cũng vậy, khi Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị tiến hành Đại hội XIII, họ cũng hùa nhau “bình luận” và đưa ra những “phát kiến dân chủ” cho nội dung Dự thảo Văn kiện của Đại hội.

Vậy vấn đề là, tại sao những “nhà dân chủ” lại mất nhiều công sức và thời giờ đến vậy để nêu lên và đề xuất những “phát kiến dân chủ” đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

TỎA SÁNG BẢN CHẤT TỐT ĐẸP CỦA CHẾ ĐỘ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 (Kỳ III)

  1. Lực lượng vũ trang nhân dân “đánh giặc giỏi, chống dịch cũng giỏi”

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân – thành phần chủ yếu của lực lượng vũ trang Việt Nam được Đảng lãnh đạo và tổ chức, Nhà nước quản lý, với bản chất và truyền thống “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, đã không chỉ thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác trong thời chiến, mà còn thể hiện rõ tinh thần và trách nhiệm đi đầu khi Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong thời bình.

Với bản chất và truyền thống nhân văn cao đẹp, từ cuối năm 2019, đặc biệt là từ giữa tháng 2/2020 đến nay, các lực lượng vũ trang, đi đầu là Quân đội và Công an đã chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh, chỉ thị của Đảng, Nhà nước trong tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.…

Read more

TỎA SÁNG BẢN CHẤT TỐT ĐẸP CỦA CHẾ ĐỘ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 (Kỳ II)

  1. Y tế nhân dân, bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị bệnh nhiễm Covid-19, miễn chi phí cho người cách ly tập trung, không phân biệt đối xử

Tuy nền kinh tế còn thua kém rất nhiều so với các nước trong khu vực và  trên thế giới, trang thiết bị y tế còn lạc hậu, nhưng Việt Nam lại là nước có nền y tế nhân dân, toàn dân rộng khắp. Vì mục tiêu sức khỏe của nhân dân, mạng lưới y tế toàn dân, được củng cố, nâng cấp. Đến nay, Y tế Việt Nam đã hình thành nên hệ thống rộng khắp, phát triển ngày càng lớn mạnh, cả y tế nhà nước và y tế tư nhân. Các tuyến y tế Trung ương, y tế địa phương, y tế cơ sở đến tận huyện, xã, cơ quan, trường học, nhất là hệ thống y tế dự phòng những năm qua được triển khai ngày càng mạnh mẽ, góp phần quan trọng cải thiện đáng kể các chỉ số về sức khỏe của người dân.…

Read more

TỎA SÁNG BẢN CHẤT TỐT ĐẸP CỦA CHẾ ĐỘ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 (Kỳ I)

Đại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus SARS-CoV-2 (Covid-19) đang lây lan nhanh chóng và gây tác hại nhiều mặt cho đời sống nhân loại toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Nhưng qua đây, có thể nhận rõ bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong phòng, chống đại dịch này.

  1. Chính phủ Việt Nam đặt sức khỏe của người dân lên hàng đầu

Chính phủ Việt Nam hiện nay là chính phủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lãnh đạo và tổ chức, ra đời năm 1945 trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhằm mục tiêu ĐLTD và CNXH. Với truyền thống, bản chất cách mạng phụng sự Tổ quốc và nhân dân trong suốt 75 năm qua, Chính phủ Việt Nam hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của mình đối với Tổ quốc, trước hết là đối với mỗi người dân không chỉ trong công cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung mà cả trong phòng, chống đại dịch Covid-19 hiện nay nói riêng.…

Read more