Bộ mặt phản nước, hại dân của Mai Thanh Truyết

Mai Thanh Truyết lại kích động, xúi dục bạo loạn lật đổ, phá hoại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân ta, phá hoại đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân trong nước với đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài bằng luận điệu cực kỳ phản động, phản nước, hại dân.

Read more

Vạch mặt những người tự xưng “dân chủ” “yêu nước”

Chính quyền và nhân dân Việt Nam chỉ nhân đạo đối xử với những con người khi biết hối cải, biết trân trọng sự thật, trân trọng quá khứ và tương lai dân tộc, biết đem sức lực và trí tuệ để xây dựng quê hương đất nước. Nhưng sẽ không khoan nhượng với những kẻ mang ý đồ đen tối, luôn rêu rao và tuyên truyền quan điểm thù địch, kích động xã hội nhằm mục tiêu chống phá thành quả xây dựng đất nước, cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân thì không xứng đáng được sống trên mảnh đất này.

Read more

Tâm đen của Tuấn Khanh

Cần nói với Tuấn Khanh rằng nếu có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội hãy hiến kế tìm nguyên nhân và giải pháp để khắc phục những tồn tại. Đừng ngồi một chỗ mà thống kê, bình luận một cách vô trách nhiệm với ý đồ đen tối như vậy. Và cũng cảnh báo với Tuấn Khanh rằng, chính quyền và nhân dân Việt Nam luôn luôn trân trọng sự thật, trân trọng quá khứ và tương lai của dân tộc, biết đem sức lực và trí tuệ để xây dựng quê hương đất nước.

Read more

Đôi điều với Nguyên Thạch

Cần nhắc lại với với ông Nguyên Thạch rằng, chỉ có Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam mới có quyền chỉ tên, vạch mặt những ai là “Lực lượng thù địch” và “Phản động”. Bởi, Nhân dân Việt Nam là cán cân chân lý, là người đánh giá chính xác vai trò, uy tín của Đảng. Còn những kẻ theo đóm ăn tàn, bán nước cầu vinh, vụ lợi chính trị, vô lương, vô đạo, tuyên truyền bịa đặt, đổi trắng thay đen như ông Nguyên Thạch thì không đủ tư cách, nhân phẩm và trí tuệ để bàn luận ai là thù địch, ai là phản động của nhân dân Việt Nam .

Read more

Nguyên Thạch tự vạch mặt mình

Sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu chỉ thấy và chỉ nhìn vào mặt tiêu cực, mặt suy thoái, sự xuống cấp trong lĩnh vực đạo đức của xã hội nói chung và của đảng viên nói riêng, hoặc sự kém hiệu quả trong kinh tế và trong quản lý xã hội, sự mất dân chủ ở nơi này hay nơi kia, những yếu kém trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác mà người đảng viên phụ trách mắc phải, v.v. để qua đó phủ nhận hoặc hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Những người dân Việt Nam yêu nước không bao giờ tin theo những luận điệu xảo trá của Nguyên Thạch đã đưa ra.

Read more

Chiêu trò xuyên tạc, quy chụp vô căn cứ

Mọi người cần phải hết sức tỉnh táo với những luận điệu thâm độc, nguy hiểm khi chúng trích dẫn, cắt xén nội dung, bình luận, thổi phồng những yếu kém, khuyết điểm để xuyên tạc quy chụp phủ nhận những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã làm được trong thời gian qua.

Read more

Lộ nguyên hình kẻ hại dân, hại nước

Nguyễn Lộc Yên, kẻ bịa đặt bỉ ổi đã lộ rõ bản chất phản động hại nước, hại dân. Những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của y không ngoài mục đích bôi nhọ, muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Ý đồ xấu xa, bỉ ổi của y đã và sẽ bị người dân Việt Nam nhận rõ chân tướng, lên án, phản đối, nên chẳng ai tin và nghe theo những luận điệu xuyên tạc, xấu độc, lạc lõng của y.

Read more

Không thể phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Có thể khẳng định, giành được độc lập dân tộc, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa đối với nước ta là sự lựa chọn hợp quy luật phát triển của nhân loại, đồng thời cũng phù hợp với đặc điểm của dân tộc ta, nguyện vọng, ý chí của nhân dân ta. Điều đó đã được thực tiễn lịch sử chứng minh, không ai có thể phủ nhận được con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Read more

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên

Những nội dung về kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng của đảng viên trên đã khẳng định rõ quan điểm nhất quán, đồng thời bổ sung những nội dung mới, làm rõ hơn về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, là nền tảng, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ở cơ sở.

Read more

Hỡi Hữu Khuê, đừng làm “trò hề” trước Hiến pháp, pháp luật

Tôi khuyên Hữu Khuê nên học lại Tiếng Việt trước khi đọc Hiến pháp, và cố đọc cho kỹ lưỡng, hiểu cho đúng rồi hãy phát ngôn, nói ý kiến của mình chứ đừng bắt chước các phần tử phản động nói bừa, nói ẩu rồi lẩn tránh bằng cách nói là “tóm tắt ý kiến tham gia bàn thảo của các bạn đọc” thì thiếu thuyết phục quá./.

Read more
1205467total sites visits.