PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM “DIỄN TRÒ VỚI NGÀY PHỤ NỮ QUỐC TẾ” CỦA LÊ NGUYỄN

Ngày Quốc tế Phụ nữ, cả nhân loại đã và đang giành những lời chúc tốt đẹp nhất cho “một nửa” thế giới. Những cuộc gặp mặt, những bó hoa, gói quà… đã được trao gửi với mục đích tôn vinh những đóng góp quan trọng của người phụ nữ đối với gia đình và xã hội, đồng thời ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, ghi nhận đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình dân chủ vì sự tiến bộ của xã hội. Ấy vậy mà, trên trang mạng xã hội “Danlambao”, Lê Nguyễn có bài viết “Diễn trò với ngày phụ nữ quốc tế”, trong đó cho rằng “Các tổ chức chính trị xã hội tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ quốc tế là nhằm mưu đồ phục vụ mục tiêu chính trị của đảng cộng sản”.

Read more

Cảnh giác với chiêu trò đòi thành lập “Công đoàn độc lập” của Hồng Dân

Vừa qua, Hồng Dân, có bài viết “Vì sao Việt Nam vẫn cho rằng công đoàn độc lập” là chống phá?” trên trang mạng xã hội “Vietnamthoibao”. Trong đó y cho rằng “cần phải thành lập tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam”. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái nhằm mưu đồ chính trị thấp hèn, từng bước đi đến hình thành một tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cần khẳng định ngay đây là sự đánh tráo khái niệm, bịa đặt trắng trợn , bởi thực tế Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021). Bộ Luật Lao động có 01 chương riêng về “Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (TCĐDNLĐ)” (chương 13). Xin nhấn mạnh TCĐDNLĐ tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thống qua đối thoại, thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu hạ bệ vai trò, uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trên trang mạng xã hội “Quyenduocbiet”, Người Sài Gòn có bài viết “Lãnh đạo dân chủ & lãnh đạo độc tài”, nội dung của bài viết là những luận điệu sai trái, thiếu thiện chí, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dưới góc nhìn “phiến diện, một chiều”, Người Sài Gòn cho rằng “các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta hiếm khi thấy ra ngoài xã hội cùng người dân…, không hề quan tâm đến cuộc sống của người dân”. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phi thực tế ở Việt Nam nhằm bôi nhọ, hạ bệ uy tín của các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng và cuối cùng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

Văn hóa Việt Nam – giá trị trường tồn

Trên trang mạng xã hội “Quyenduocbiet”, Trần Công Luân có bài viết “Văn hóa Việt Nam đi về đâu?”, nội dung của bài viết là những luận điệu sai trái, thiếu thiện chí, nhằm phủ nhận giá trị tinh hoa văn hóa Việt Nam. Dưới góc nhìn “phiến diện, một chiều”, Trần Công Luân cho rằng “văn hóa giáo dục của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là nhồi sọ tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa cộng sản rỗng tuếch với loại ngôn ngữ ngu xuẩn do tầng lớp lãnh đạo độc tài nhưng lại khiếp sợ thuần phục Trung Cộng thì văn hóa Việt sẽ không thể ngóc đầu nổi”. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phi thực tế ở Việt Nam, nhằm mưu đồ chính trị thấp hèn là phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more