CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU ĐEN TỐI CỦA HOÀI NGUYỄN

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước triệt để lợi dụng việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021 – 2026) chưa thông qua dự thảo Luật Biểu tình và Luật Về hội. Lợi dụng vấn đề này, ngày 24/6/2024 trên trang “Vietnamthoibao” đăng bài viết với tựa đề “Bao giờ tái khởi động dự luật về quyền lập hội?” của tác giả Hoài Nguyễn. Bài viết đã đưa ra một số nhận định nhằm kích động, lôi kéo các phần tử cơ hội, phản động tiếp tục đấu tranh làm mất ổn định chính trị – xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đòi Đảng, Nhà nước Việt Nam sửa đổi Điều 25, Hiến pháp năm 2013, cụ thể:

  1. “Bình đẳng hội, đoàn là điều bất khả thi với Hà Nội”.
Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN NỖ LỰC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

Ngày 29/5 vừa qua, Liên minh Châu Âu (EU) đã công bố báo cáo thường niên về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm 2023. Trong bản báo cáo này, EU đã đưa ra một số nhận định, đánh giá không đúng về việc bảo đảm thực thi quyền con người ở Việt Nam. Lợi dụng sự kiện này, trên trang “Rfatiengviet”, RFA đã đăng tải bài viết “Báo cáo nhân quyền 2023 của EU: Việt Nam có ít tiến bộ nhưng thừa đàn áp”. Mục đích của RFA là thổi phồng, xuyên tạc, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam. Vu khống, hạ thấp vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vấn đề nhân quyền hiện nay.

1. Báo cáo nhân quyền của EU nhận định “Việt Nam có rất ít tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền”.

Read more

CẢNH GIÁC VỚI “BẪY TRUYỀN THÔNG” CỦA RFA

Xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam (chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của các thế lực thù địch. Mới đây, trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do (RFA) đã đăng bài viết với tiêu đề: “Vận dụng tư tưởng Lênin, hay nhìn đâu cũng thấy thù địch có còn phù hợp. Nội dung của bài viết nhằm xuyên tạc bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. RFA cho rằng “vận dụng tư tưởng Mác – Lênin trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù định của Việt nam hiện nay không còn phù hợp.

Đây là nhận định phản động, phản khoa học, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN “ ĐẠO TRÍCH ” CỦA PHẠM TRẦN

Mới đây, trên trang “Doithoaionline” đăng tải bài viết với tựa đề “Hiện tượng chống Đảng từ bên trong”. Đây là bài viết có rất nhiều thông tin sai trái, phản động, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây chia rẽ nội bộ, tạo sự hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thềm Đại hội XIV của Đảng.

1. Phạm Trần đã lợi dụng báo Nhân dân để cắt xén xuyên tạc, phản ánh sai sự thật về đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trước hết, chúng ta khẳng định, đây là cách làm rất ấu trĩ của Phạm Trần khi sử dụng chiêu trò “đạo trích” nội dung bài viết đăng trên báo Nhân dân số ra ngày 19/3/2024 để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi cắt xén, gán ghép sai lệch dưới góc nhìn phiến diện méo mó, to vẽ với mục đích xấu xa, đê hèn phá hoại Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

RFA LẠI LỢI DỤNG VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 94 năm qua, văn hóa Việt Nam đã trở thành động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hòng phủ nhận thực tế đó, mới đây RFA đã đăng bài viết “Văn hóa do Đảng lãnh đạo có là nhu cầu văn hóa của dân?”. Nội dung bài viết truyền bá, kích động phần tử cực đoan, phản động lưu vong tiếp tục đấu tranh hòng xóa bỏ đi những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trong bài viết, RFA đã trích dẫn một số nhận định của Nguyễn Ngọc Già, đối tượng bị Tòa Án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước”.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc của Trần Đông A

Mới đây, các diễn đàn phản động đã phát tán bài viết “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín có tiêu diệt được tham nhũng?” của Trần Đông A. Bài viết có nội dung vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Trong bài viết, Trần Đông A đã đưa ra một số nhận định, lý giải một cách thô thiển về 4 chữ “Nhân” trong bài phát biểu của Tông Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời phủ nhận những thành quả mà Đảng, Nhà nước ta đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đây thực sự là những nhận định xuyên tạc, vô căn cứ cần phải được nhận diện và đấu tranh bác bỏ.

Thứ nhất, Trần Đông A đã viết rằng “cách các ông ‘nhân ái, nhân tình’ với thế lực tham nhũng là các ông đang nuôi dưỡng chúng”.

Read more

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Văn hóa trong chính trị là hệ giá trị văn hóa được con người lựa chọn tiếp nhận và biểu hiện ra trong quá trình hoạt động chính trị và là giá trị cốt lõi của mỗi hệ thống chính trị. Nó thể hiện nhận thức về chính trị, lý tưởng, niềm tin vào chính trị và cách thức tham gia vào đời sống chính trị của các chủ thể theo những chuẩn mực phù hợp với mục tiêu chung của xã hội. Thế nhưng, trên trang “Danchimviet”, Đinh Lâm Thanh lại đăng tải bài “Tương quan giữa văn hóa và chính trị”. Nội dung bài viết thể hiện rõ bản chất phản động, cực đoan, vu khống, bôi nhọ vai trò lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngay đầu bài viết, Đinh Lâm Thanh đã nhận định rằng “Một đất nước cai trị bởi cộng sản và dân tộc bị phân hóa làm hai với hai nền văn hóa chống đối nhau thì vấn đề tách rời chính trị ra khỏi văn hóa là không thể xảy ra”.

Read more

Hãy cảnh giác với nhận định “Ngớ ngẩn” của Thùy My

Thời gian qua, một số phần tử cơ hội, phản động lợi dụng việc xử lý các vụ án tham nhũng để tung lên mạng xã hội những bài viết xuyên tạc bản chất của sự việc. Mới đây, trên trang “Rfi”, lợi dụng vụ án Vạn Thịnh Phát, Thùy My đã đăng tải bài “Chống tham nhũng kiểu phong kiến”. Mục đích bài viết hòng gây nhiễu loạn thông tin, hạ thấp uy tín của các cơ quan chức năng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Trong bài viết của mình, Thùy My đã đưa ra những nhận định và so sánh một cách “ngớ ngẩn” về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay với các triều đại phong kiến trước đây.

Tham nhũng là một “căn bệnh của quyền lực” xuất hiện từ khá sớm trong xã hội loài người, từ khi xã hội phân chia quyền lực, hình thành giai cấp và nhà nước.…

Read more

Cảnh giác với câu hỏi “ngô nghê” của Phạm Trần

Mới đây, trên trang mạng xã hội “Vietbao”, Phạm Trần đã đăng bài viết “Báo chí hay báo cáo viên nhà nước?”. Mục đích của Y nhằm công kích, xuyên tạc, vu khống vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam. Bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, uy tín của nhà báo, kích động, lôi kéo, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam.

1. Phạm Trần đã quy chụp “Thông tin báo chí ở Việt Nam là loại thông tin một chiều và người làm báo là cán bộ nhà nước, là đảng viên phải nói và viết theo chỉ thị. Như vậy, rõ ràng không có tự do báo chí ở Việt Nam”

Đây là luận điệu vô căn cứ, xuyên tạc, bóp méo sự thật về tự do báo trí ở Việt Nam của Phạm Trần.…

Read more

Cảnh giác với thủ đoạn “nhai lại” của Đào Tăng Dực

Bằng hình thức “nhai lại” điệp khúc “Muốn đất nước hùng cường phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp”. Gần đây, trên trang “Doithoaionline. com” Đào Tăng Dực lại đăng bài viết với tựa đề “Nguồn gốc Quốc xã của điều 4 Hiến Pháp 2013”. Mục đích của Y lợi dụng mạng internet, mạng xã hội tác động hòng làm thay đổi Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.

1. Với những lời lẽ ngông cuồng, Đào Tăng Dực khẳng định “Điều 4 Hiến pháp được cho là vô cùng tai hại cho dân tộc Việt vì củng cố tính độc tài toàn trị của đảng CSVN”.

Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam; kích động đòi đa nguyên, đa đảng tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội.…

Read more