Những điều “hiển nhiên” vô căn cứ của Vũ Thạch

Trên trang “Doithoaionline” Vũ Thạch đã đăng tải bài viết “Độc tài nào cũng tan hoang đất nước”. Trong bài viết của mình, Vũ Thạch khẳng định “Độc tài, toàn trị hay chuyên chính đều làm tan hoang đất nước, dù được bọc trong lá cờ Phát – xít, Cộng sản, hay giải phóng”. Mục đích của Vũ Thạch là phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Vũ Thạch cho rằng“Chế độ độc tài không tận dụng được sức lực và trí tuệ của toàn dân”.

Trước hết chúng ta có thể khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Đảng “tiếm quyền”, “độc quyền” mà ngược lại, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo và phát huy được sức lực và trí tuệ của toàn dân trong quá trình xây dựng đất nước.…

Read more

Cảnh giác với sự xuyên tạc của Đỗ Ngà

Trên trang “Doithoaionline”, Đỗ Ngà  lại tung ra một bài viết với tựa đề: Hai cuốn sách, hai góc nhìn và một kết quả. Xuyên suốt nội dung bài viết vẫn là một luận điệu cũ, thể hiện rõ bản chất không thay đổi của Đỗ Ngà là sự thù địch, chống phá đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trước hết, Đỗ Ngà lấy cuốn sách “Tại sao các quốc gia thất bại” để bôi nhọ, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta.

Trong bài viết Đỗ Ngà cho rằng cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là một loại thể chế kinh tế lai căng”. Mục đích của Đỗ Ngà là Phủ nhận tính ưu việt, tính đặc thù của nền kinh thế thị trượng định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đó là điều trái với quy luật khách quan, không thể chấp nhận được.…

Read more

LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ CỦA PHẠM TRẦN

Trên nhiều diễn đàn phản động, Phạm Trần được biết đến là “phần tử” tích cực với nhiều chiêu trò, luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc. Mới đây, y đã “trình làng” bài viết Cuộc chiến tư tưởng gian nan của CSVN với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ tình hình đất nước, phủ nhận những thành tựu mà Đảng ta, nhân dân ta đã đạt được trong thời kỳ đổi mới.

Để thực hiện ý đồ bôi nhọ, chống phá của mình, Phạm Trần đã liệt kê một cách vô căn cứ 10 vấn đề đang gây khó khăn cho nhà cầm quyền CSVN; từ đó kết luận một cách hồ đồ rằng những vấn đề đó phản ánh trái ngược với khẳng định của Đảng ta, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt tán phát bài viết Đảng cộng sản Việt Nam phải ngừng ủng hộ Putin của Việt Hoàng. Lợi dụng cuộc xung đột Nga – Ukraine, Việt Hoàng đã tung ra nhiều luận điệu nhằm xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, gây rối loạn dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến môi trường hòa bình để phát triển của Việt Nam.

Ngay khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra, tại phiên họp khẩn cấp lần thứ XI của Đại hội đồng Liên hiệp quốc thảo luận về tình hình Ukraine, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc – Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã nhấn mạnh, với trải nghiệm của chính mình, Việt Nam thấu hiểu rằng, chiến tranh và xung đột khi nổ ra chỉ gây ra đau khổ sâu sắc cho người dân và hậu quả nghiêm trọng đối với nhiều khía cạnh trong đời sống của các quốc gia có liên quan trực tiếp cũng như của các quốc gia khác.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Gần đây, bài viết “Tổng bí thư cần cúi đầu nhận lỗi trước quốc dân” của Nguyễn Nam đang được tán phát rộng rãi trên nhiều diễn đàn phản động. Dưới lời lẽ không nhằm đả kích chính khách, mà chỉ cảnh báo, Nguyễn Nam đã có góc nhìn sai lệch về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Để minh chứng cho những luận điệu phủ nhận, hạ thấp giá trị cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Nam đã viện dẫn một số vấn đề kinh tế, xã hội nổi cộm trong xã hội thời gian gần đây.…

Read more

Thứ lý thuyết viển vông của Nhiên Hòa Đoàn Viết Hoạt

Gần đây, trên các diễn đàn “dân chủ”, “chống Cộng” xuất hiện bài viết Việt Nam mới của Nhiên Hòa Đoàn Viết Hoạt nhằm tuyên truyền cho một thứ lý thuyết được gọi là Thắng Nghĩa Lý Đông A. Theo người viết, thứ lý thuyết này là sáng tạo tư tưởng cần thiết để Việt tộc có vũ khí tinh thần giúp vượt qua được tình trạng chậm tiến, mở đường tiến vào thời đại văn minh mới toàn cầu toàn nhân loại hiện nay và sắp tới. Tuy nhiên, thực chất đây là thứ lý thuyết nhảm nhí, vô bổ, không có giá trị gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  1. Những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Để viện dẫn cho thứ lý thuyết viển vông, Nhiên Hòa Đoàn Viết Hoạt đã “phân chia” lịch sử hiện đại Việt Nam thành các giai đoạn tiếp cận với Tây Phương.

Read more

MỘT SỰ SO SÁNH VÔ CĂN CỨ

Mới đây, trên trang Doithoaionline.com Đào Tăng Dực đã đăng tải bài viết với tiêu đề “ Vì sao độc tài chậm tiến bộ hơn dân chủ”. Trong đó, y xuyên tạc “Chế độ một đảng cầm quyền là cản trở sự phát triển của đất nước thua kém mô hình dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên”, nhằm kêu gọi, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng, hạ thấp vai trò, uy tín  của Đảng Cộng sản. Thực chất là Đào Tăng Dực phủ nhận vai trò duy nhất lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

  1. Với luận điệu phản động, Đào Tăng Dực cho rằng mô hình nhà nước độc tài thua kém mô hình dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên trên phương diện quản trị phúc lợi cho nhân dân

Lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX đã chứng minh, nhờ có sự  lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng CSVN, nhân dân ta đã giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Luận điệu phản nhân văn của Đỗ Ngà

Đã từ lâu, được sự tiếp tay, tiếp sức của các thế lực thù địch, các tổ chức phản quốc lưu vong, Đỗ Ngà từ ngộ nhận, ảo tưởng đến ngông cuồng, điên loạn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Mới đây, trên trang Hung-viet.org đã đăng tải bài viết “Lenin và di sản tàn phá mà ông ta để lại” của Đỗ Ngà với nội dung xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng mà Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa đã mang lại cho nhân dân Liên Xô và hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc trên thế giới.

  1. Đỗ Ngà phủ nhận giá trị nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa

Trong những ngày tháng năm lịch sử, khi tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đang hân hoan chào mừng ngày Chiến thắng phát xít, tri ân những thành quả cách mạng mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô mang lại cho nhân loại thì Đỗ Ngà lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận những giá trị tốt đẹp đó.…

Read more