Những nội dung cơ bản của luật An ninh mạng

Ngày 28/6/2018, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua, trong đó có Luật An ninh mạng. Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, đáng chú ý một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong Luật An ninh mạng.… Đọc tiếp

Read more

Thủ đoạn bỉ ổi của Lê Nguyễn

Dù rằng Quốc Hội đã thông qua Luật An ninh mạng và quyết định lùi việc thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật Đặc khu), nhưng trên các trang mạng xã hội vẫn xuất hiện không ít những bài viết với nội dung mang tính xuyên tạc, kích động, thậm chí là xúc phạm đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội.

Chắc hẳn chúng ta đều biết, việc xây dựng Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng, vừa tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa bảo đảm an ninh, an toàn thông tin quốc gia, là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng.… Đọc tiếp

Read more

Chiêu trò xuyên tạc, kích động nhằm hạ uy tín quân đội

Xuyên tạc, kích động, hạ uy tín Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện nhằm “phi chính trị hóa” quân đội và thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Bài viết của “Cánh Dù lộng gió” trên trang mạng Danlambao là một trong những bài viết như vậy.

Mặc dù, ngay đầu bài viết “Cánh Dù lộng gió” đã thừa nhận rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam với bản chất và truyền thống “trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, “đã từng đánh đuổi 3 đế quốc sừng sỏ là Pháp, Nhật, Mỹ”. Và “Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng”.… Đọc tiếp

Read more

Cảnh giác với việc lợi dụng lòng yêu nước gây hại lợi ích quốc gia, dân tộc

Trong khi Quốc hội thảo luận và đã quyết định việc lui thời hạn thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc theo hướng không quy định trường hợp đặc biệt thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu có thể được kéo dài không quá 99 năm. Điều này, đã tạo được sự đồng thuận của đông đảo các nhà nghiên cứu và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, một số phần tử cơ hội, chống đối đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, lôi kéo, kích động người dân biểu tình và có những hành động quá khích, gây mất an ninh trật tự và an toàn xã hội, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của đông đảo người dân.… Đọc tiếp

Read more

Âm mưu xuyên tạc, phủ nhận Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ của Phạm Trần

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX họp Hội nghị lần thứ 7 để bàn bạc, quyết nghị các vấn đề về: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đây, là những vấn đề rất quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước cũng như đời sống của cán bộ, công chức và người lao động, thu hút sự quan tâm và sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bài viết của Phạm Trần “Hội nghị Trung ương 7 – Suy thoái, xuống cấp dài dài”, đăng trên blog Tiếng dân lại “phản ánh” không đúng với thực tế về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Đằng sau sự “bênh vực” đối với Nguyễn Văn Đài và các đồng phạm

Ngày 5-4-2018, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Lê Thu Hà. Có 6 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ tháng 3-2013 đến tháng 7-2017, các bị cáo đã lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền”, “xã hội dân sự” để che giấu mục đích hoạt chính trị đen tối của “Hội anh em dân chủ”; liên kết với các tổ chức bất hợp pháp trong và ngoài nước, tìm sự hậu thuẫn, tài trợ về tài chính từ nước ngoài, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước ta, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân.… Đọc tiếp

Read more

Âm mưu phủ nhận tầm vóc, giá trị lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga của Nguyễn Văn Trần

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đi vào lịch sử nhân loại như là một sự kiện vĩ đại có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và giai cấp tư sản ở nước Nga, đưa giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lên nắm chính quyền. Biến mơ ước, nguyện vọng hàng ngàn năm của quần chúng lao động về một chế độ xã hội không còn bóc lột, áp bức, bất công và người lao động là chủ nhân của xã hội trở thành hiện thực. Mở ra thời đại mới – thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.… Đọc tiếp

Read more

Sự nhìn nhận phiến diện, lệch lạc về cán bộ và công tác cán bộ của Phạm Trần

Trước thông tin, đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” sẽ được trình Bộ Chính trị vào cuối tháng 3/2018 và trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (vào đầu tháng 5/2018). Lợi dụng vấn đề này, Phạm Trần tung lên trang mạng “baotiengdan” bài viết với tựa đề: “Càng xây càng vỡ” với mục đích phủ nhận công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước ta.

Dựa vào những hạn chế, khuyết điểm về công tác cán bộ mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 Khóa VIII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII của Đảng đã chỉ ra, Phạm Trần xuyên tạc rằng: “Công tác cán bộ vẫn là khúc xương khó nuốt của Đảng Cộng sản Việt Nam”; cải cách hành chính “thực tế chỉ để hành dân” và “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là “Kế hoạch “Xây dựng Đảng” không có lối thoát”; “không Tổng Bí thư nào có khả năng thay đổi” v.v… Những luận điệu này không chỉ thể hiện cái nhìn phiến diện của Phạm Trần mà còn biểu hiện bản chất chống đối của kẻ can tâm làm bồi bút, tay sai cho các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước.… Đọc tiếp

Read more

Bùi Tín đừng hòng che đậy những mưu đồ đen tối, phản động

Trước những sự kiện lớn, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, trên một số trang mạng xã hội lại xuất hiện những bài viết với nội dung xuyên tạc, phủ nhận và kích động, đi ngược lại lợi ích của nhân dân và dân tộc. Gần đây, Bùi Tín đã tung lên trang mạng “Baotiengdan.com” bài viết với tựa đề: “Tổng Bí thư, Quân ủy Trung ương tuyên chiến với toàn dân”, nhân sự kiện Bộ Quốc phòng tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (ngày 08/01/2018). Đây là một trong những bài viết phản động, thể hiện rõ mưu đồ đen tối.

Trước hết, chúng ta đều biết, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là với làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự phát triển của Internet trên tất cả các lĩnh vực, không gian mạng đã và đang trở thành vùng “lãnh thổ” mới có vai trò quan trọng của mỗi quốc gia.… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với đất nước tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một trong những “mũi nhọn” mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng và bài viết của Hương Khê trên blog Danlambao cũng không ngoài mục đích đó.

Hương Khê đã rất hằn học khi dẫn ra một số vấn đề như: tiêu chuẩn đối với người được kết nạp vào Đảng là phải có hai người giới thiệu và phải trải qua thời gian dự bị 1 năm trước khi trở thành đảng viên chính thức, để nói rằng “đường lối của đảng là kiểm soát cả tư tưởng và hành động của con người”; việc sinh hoạt, học tập của đảng viên là “đảng bắt buộc họ phải họp chi bộ, đảng bộ”; thực hiện tư phê bình, phê bình là “xưng tội” và “bới lông tìm vết”; nêu danh một số người “xin ra khỏi đảng” để đưa ra kết luận “phong trào từ bỏ đảng phát triển rầm rộ khắp nơi”.… Đọc tiếp

Read more
1926921total sites visits.