SỰ “ẢO TƯỞNG VÀ PHẢN ĐỘNG” CỦA VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

Những ngày qua, dư luận trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã rất bất bình trước bài viết của Phan Thanh Châu đăng trên Baoquocdan.org với tiêu đề: “Thông cáo báo chí và quyết nghị về đại hội Việt nam quốc dân đảng”. Toàn bộ bài viết đã thể hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, đi ngược thực tiễn cách mạng Việt Nam, lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

  1. Sự biến chất và phản động của Việt Nam Quốc dân Đảng

Việt Nam Quốc dân Đảng (gọi tắt là Việt Quốc) là chính đảng được thành lập năm 1927 tại Hà Nội. Dưới sự thống trị và đàn áp của thực dân Pháp với phong trào chống Pháp, Nguyễn Thái Học, một sinh viên trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội, cùng một số người Việt yêu nước khác đã bí mật thành lập tổ chức đấu tranh cách mạng nhằm đánh đuổi thực dân giành độc lập và tự do cho dân tộc.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng vừa thành công tốt đẹp, được dư luận quốc tế và nhân dân ủng hộ, đánh giá rất cao, nhất là những quyết định quan trọng mang tính đột phá về phát triển kinh tế – xã hội, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kinh tế tập thể cùng nhiều quyết sách khác về đất đai, về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Thế nhưng, trên trang Vietnamthoibao, Âu Dương Thệ đã cố tình bịa đặt, xuyên tạc kết quả của Hội nghị, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, hòng tạo sóng dư luận trong xã hội, mục đích để nhân dân ta hoang mang, mất niềm tin vào Đảng, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.…

Read more

LẬT TẨY ÂM MƯU XẤU ĐỘC ẨN SAU “LỜI KHUYÊN” CỦA PHẠM PHÚ KHẢI

Gần đây, Phạm Phú Khải đăng trên Voatiengviet với tựa đề: “Góp ý với lãnh đạo Việt Nam”. Núp bóng “thư ngỏ”, “góp ý” với Đảng và Nhà nước ta, Phạm Phú Khải đã có những “lời khuyên” mà thoáng qua người đọc dễ lầm tưởng là những góp ý chân thành, có tính chất xây dựng, nhưng ẩn ý đằng sau những lời góp ý ấy là cả mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta một cách rất tinh vi, xảo quyệt.

Trong bài viết Phạm Phú Khải khuyên “lãnh đạo Việt Nam cần một Hội nghị Diên hồng để thu hút nhân tài, tập hợp trí tuệ tập thể của những bộ óc ưu tú hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới, để vạch ra con đường chiến lược, hình thành nên lộ đồ hoặc thay đổi hướng đi của cách mạng Việt Nam”. Thực chất của “lời khuyên” này là nhằm kêu gọi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam.…

Read more

NGUYÊN ANH – KHÔNG BIẾT THÌ “DỰA CỘT MÀ NGHE”

Gần đây, dư luận xã hội hết sức bất bình và bức xúc về bài viết của Nguyên Anh có tiêu đề: “Tần thủy Hoàng và Đảng Cộng sản Việt Nam” được đăng trên trang. Quyenduocbiet. Nguyên Anh đã so sánh một cách hết sức khập khiễn và không thể chấp nhận giữa Tần Thủy Hoàng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên Anh cho rằng: “Tần Thủy Hoàng tàn độc nhưng còn biết xây dựng Vạn Lý Trường thành để bảo vệ dân. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn tiếp tục ra sức đàn áp các đối lập, bóp chết những tinh hoa sẽ làm cho đất nước Việt Nam trở nên văn minh và hiện đại”. Theo Nguyên Anh, những người “tinh hoa” là những người “có tiếng nói đối lập, những người đấu tranh vì dân chủ ở Việt Nam”. Đây là quan điểm hoàn tòa sai trái, xuyên tạc và bịa đặt trắng trợn về tự do dân chủ, tự ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam, nhằm kích động hận thù dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp uy tín và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ đã phải đổ mồ hôi và xương máu để giành được.…

Read more

LẬT TẨY BỘ MẶT THẬT CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Gần đây, dư luận xã hội rất búc xúc về bài viết của Nguyễn Đình Cống đăng trên trang Doithoaionline.com với tiêu đề “Đảng vận”. Với nhiều luận điệu xuyên tạc, phản động và ngụy biện, Nguyễn Đình Cống đã kêu gọi Quốc hội Việt Nam thành lập ra ban “Đảng vận”. Thực chất quan điểm này là xuyên tạc bản chất của Đảng cầm quyền; đòi đa đảng đối lập; tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) với Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam nhằm mưu đồ thực hiện “dân chủ vô chính phủ”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Nguyễn Đình Cống cho rằng, Đảng CSVN là “Đảng quyền” chứ không phải là Đảng cầm quyền. Tức là, “đảng độc quyền toàn trị”, “Đảng cao hơn Hiến pháp và pháp luật”, “Đảng vì lợi ích của mình chứ không vì lợi ích của nhân dân”….Điều…

Read more

PHẠM TRẦN ĐỪNG ĐỒNG NHẤT “TRẮNG – ĐEN”

Trong học thuyết của mình, trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn vận động của xã hội, C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng định: Nhân loại nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là điều không phải bàn cãi. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân ta, đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã chứng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Đó là một thực tiễn không thể phủ nhận.

Ấy vậy mà, trên trang Danlambao, Phạm Trần có bài viết: “Quá độ đi về đâu”.…

Read more

TÍNH TỐI THƯỢNG CỦA HIẾN PHÁP

Vừa qua, dư luận xã hội rất bất bình và bức xúc về bài viết của Đỗ Kim Thêm được đăng trên Baotiengdan với tiêu đề “Bàn về khái niệm tự do hiến định”. Bài viết đã đưa ra hàng loạt định nghĩa về tự do hiến định. Thoạt đọc bài viết, mọi người dễ lầm tưởng về Đỗ Kim Thêm là người am hiểu về kiến thức luật, có những đóng góp về mặt khoa học luật.

Tuy nhiên, cùng với việc “chép nhặt” “ăn cắp” kiến thức, Đỗ Kim Thêm đã lộ rõ bộ mặt phản động, đi ngược với thực tế ở Việt Nam. Đỗ Kim Thêm cho rằng: “Hiến pháp của Việt Nam là bản sao chép Nghi quyết của Đảng; Đảng đứng trên, đứng ngoài pháp luật; việc sửa đổi Hiến pháp không bắt nguồn từ thực tế xã hội Việt Nam mà là ý áp đặt của Đảng; nhân dân “không có tiếng nói” đối với Hiến pháp.…

Read more

VẠCH TRẦN BỘ MẶT THẬT CỦA “PHÓNG VIÊN QUYỀN ĐƯỢC BIẾT”

Thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết”, đợt dịch Covid -19 lần thứ 4 đã cơ bản được kiểm soát. Trong khi các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đang thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thế mà trên trang Quyenduocbiet, Phóng viên Quyền được biết đã có bài viết: “Đại dịch lần thứ 5 đang bùng phát tại Việt Nam”. Bài viết đã xuyên tạc, phủ nhận thành quả chống dịch của Việt Nam, vu khống cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tuyến đầu chống dịch hòng hạ thấp uy tín của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, phá vỡ khối đoàn kết dân tộc, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Read more

“ĐƠM ĐẶT, BỊA LỜI” TRONG PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID – 19 Ở VIỆT NAM

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nước ta vừa bước qua giai đoạn nhiều khó khăn, thử thách. Các cấp chính quyền, các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và mọi tầng lớp nhân dân đang nỗ lực ngày đêm để kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ thành quả đã đạt được. Thế nhưng, giữa “cuộc chiến” cần sự chung sức, đồng lòng ấy, trên trang Baotiengdan, Mai Hoa Kiếm có bài viết “Vinh quang thuộc về Đảng cộng sản, đau thương trút lên đầu dân!”. Nội dung bài viết đã cố tình xuyên tạc, bôi nhọ nhằm phá hoại những thành quả phòng, chống dịch Covid -19 của đất nước, gây ra bức xúc dư luận xã hội. Hành động của Mai Hoa Kiếm cần phải được lên án mạnh mẽ để trả lại sự công bằng và sự thật.

1. Mai Hoa Kiếm đã xuyên tạc trắng trợn, phủ nhận vai trò của Quân đội tham gia phòng, chống dịch.

Read more

PHẠM TRẦN – KẺ ĂN NÓI HÀM HỒ

Trong những ngày qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang phấn khởi, tin tưởng, tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Ấy vậy mà, bất chấp thực tiễn khách quan, trên trang Danlambao, Phạm Trần đã có bài viết: Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chúi đầu xuống cát”. Y đã không ngượng mồm cho rằng: “Chủ nghĩa Xã hội Cộng sản là của riêng ông Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp đặt và tròng vào cổ người dân thứ Chủ nghĩa ngoại lai này chứ nhân dân không lựa chọn”. Bài viết của Phạm Trần đã gây bức xúc dư luận xã hội, đi ngược với khát vọng không chỉ của nhân dân Việt Nam mà của cả nhân loại tiến bộ trên thế giới.…

Read more