Bà con xã Đồng Tâm, Mỹ Đức cần tỉnh táo để không mắc mưu địch

Nhân dân ta từ trước đến nay vẫn là những người rất nhân hậu, một lòng một dạ đi theo Đảng, ủng hộ chính quyền, chúng ta phải thật sự tỉnh táo và bình tĩnh để không bị mắc mưu kẻ địch, đừng để những kẻ cơ hội chính trị, bất mãn lợi dụng lòng tốt của bà con, thực hiện mưu đồ của chúng. Pháp luật, công lý luôn đứng về nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân. Bọn cơ hội về chính trị, bọn lợi dụng nhân dân mới chính là những kẻ mà nhân dân phải chỉ rõ để trừng trị theo pháp luật.

Read more

Kẻ hèn mạo danh chống phá Đảng

Để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối, các thế lực thù địch thường đưa các thông tin giả mạo làm nhiễu loạn thông tin, vu cáo, bôi nhọ Đảng, Nhà nước gây hoài nghi, dao động làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Read more

Lương Tuyền ơi đừng lấy gậy chọc bánh xe

Tôi muốn khẳng định với ông Nguyễn Lương Tuyền và đồng bọn của ông là: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử, không có một thế lực phá hoại nào cản được bước đi của dân tộc Việt Nam, bước đi của quy luật tất yếu”

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng là tất yếu khách quan

Trong suốt chặng đường 87 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam với bản lĩnh và trí tuệ của mình, vẫn kiên định, vững vàng ở vai trò lãnh đạo đất nước của mình, vẫn sáng suốt nhìn nhận đúng vấn đề, tìm ra bước đi phù hợp, Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện sai trái, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, để thực hiện sứ mệnh lịch sử mà nhân dân giao phó.

Read more

Những kẻ hoang tưởng, ác độc, luôn hằn học, cố tình chọc tức dân ta

Các “nhà dân chủ” giả hiệu không những công khai phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc mà còn cố nuôi dã tâm kêu gọi mọi người đứng lên chống lại Đảng, gây ra “biến cố” làm mất ổn định đất nước hòng mong trong sự rối loạn đó trục lợi cho những toan tính cá nhân. Đó thực sự là hành động của những kẻ hoang tưởng và ác độc!

Read more

Căn bệnh “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của Nguyễn Quang A

Thái độ hậm hực, bực dọc và chống phá quyết liệt của ông trên diễn đàn xã hội dân sự chắc chẳng đem lại kết quả gì đâu trước bản lĩnh và trí tuệ của Đảng cũng như sự nhìn nhận của nhân dân về ông. Tôi khuyên ông, hãy làm một công dân tốt, ông hãy tự soi xét lại mình, xem những suy nghĩ và hành động của mình đã suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến mức độ nào để mà dừng lại kẻo không kịp.

Read more

Ai vì dân, ai hại dân, hại nước?

Đảng và Nhà nước ta luôn “lấy dân là gốc”, “đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết”, “tuân theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân”. Vì có nhân dân mới có đất nước, đất nước có bởi nhờ dân, đất nước là của dân, vận mệnh đất nước do dân quyết định. Dân là gốc rễ của đất nước, hợp lòng dân, ý dân thì cân bằng, giang sơn không nghiêng ngả. Nhân dân chính là chỗ dựa cho Đảng, trí tuệ của nhân dân là cái mà Đảng dựa vào.

Read more

Quyết tâm đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, trước hết là người đúng đầu cấp uỷ, chính quyền và của toàn bộ hệ thống chính trị. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xẩy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí.

Read more

Thủ đoạn “không ăn được thì đạp đổ” của bọn cơ hội trong bầu cử Quốc hội khóa XIV

Mọi người dân Việt nam hãy hăng hái đi bầu cử với trách nhiệm cao cả của mình, đồng thời chúng ta phải thực sự nâng cao cảnh giác, chủ động đối phó với sự phá hoại của các thế lực thù địch. Thực hiện đúng như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Bầu cử quốc hội đầu tiên năm 1946: “Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn… mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”.

Read more

Điệp khúc “chiêu trò chống Đảng”, phản bội Tổ quốc, chống lại Nhân dân của Bùi Tín

Tôi còn nhớ đã đọc một bài của Bùi Tín trước thềm Đại hội XII của Đảng, chính ông cũng đã cảnh báo: hãy chờ xem sau Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị tan rã??? Giờ thì ông đã sáng mắt ra chưa! Sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trí tuệ của Đảng đã được phát huy mạnh mẽ nhất ở Đại hội và Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Read more
error: Content is protected !!