Thùng rỗng kêu to

Chẳng hơi đâu mà đi lần độ thật, giả từng thông tin mà Phạm Trần thống kê trong bài viết nhưng điều dễ nhận ra ngay rằng những đoạn trích theo kiểu nhặt nhạnh, chắp nối một cách có chủ định chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam thì được phơi bày quá lộ liễu

Read more

“Nước mắt” của ông Tô Hải

Tôi muốn nói với ông Tô Hải rằng, nếu xương máu của những người dân đất Việt ngã xuống vì sự nghiệp chung của dân tộc – những anh hùng, liệt sĩ vô danh – chỉ là cái cớ để ông trút lên đó tâm trạng bức xúc mang tính cá nhân thấp hèn, phê phán một cách vô căn cứ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phê phán cả những người mà ông cho là không thể làm “nhân chứng” lịch sử của sự kiện ông đề cập ngoại trừ ông ra thì ông đã lầm to, đi sai đường rồi đấy.

Read more

Trần Văn Chánh là tên “đạo tặc” bỉ ổi

Thiết nghĩ thái độ đúng đắn của các bậc hiền tài cũng như mọi dân chúng nói chung là phải đặt quyền lợi quốc gia – dân tộc lên trên hết để góp phần cùng toàn dân giữ cho đất nước được độc lập, trường tồn, nhân dân được yên bình xây dựng đất nước, mưu cầu hạnh phúc. Đó là bổn phận của những ai thực sự là người con đất Việt.

Read more

Trần Gia Phụng – nói sai không biết ngượng mồm

Các thế lực thù địch và cơ hội chính trị như Trần Gia Phụng càng mạnh tay đào bới, phỉ báng lịch sử của dân tộc Việt Nam thì tội ác của họ càng ngày càng chất chồng như núi. Mọi sự ngụy biện, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của ông ta có thể đánh lừa được một số người nhẹ dạ, cả tin hoặc lôi kéo được một số phần tử bất mãn nào đó nhưng không thể đánh lừa được cả một dân tộc mà nhân dân vốn có đạo hiếu sâu sắc với tổ tiên, biết uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.

Read more

Thủ đoạn bóp méo, phủ nhận thành quả cách mạng

Ngẫm rằng, Luân Lê và những kẻ cùng thuyền đang gồng hết sức lực, dùng chiêu “mớm lời”, “rắc thính”, kích động một bộ phận nhân dân nổi lên làm rối loạn xã hội để dễ bề “đục nước béo cò” thực hiện cuồng vọng được có chân trong “vạt áo chính trị” của chính thể do họ dựng lên. Nhưng sự đời đâu có dễ dàng đến vậy.

Read more

Vấn đề xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam

Quan điểm của Đại hội XII về chuẩn mực con người Việt Nam vừa phản ánh sự kế thừa cốt cách con người Việt Nam truyền thống, bước đầu bổ sung, định hình, phát triển một số giá trị theo yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, và vừa là mục tiêu vươn tới, phải không ngừng hoàn thiện, khẳng định sự phát triển bền vững của văn hoá, con người Việt Nam. Chỉ có như thế thì văn hoá, con người Việt Nam mới thực sự trở thành động lực nội sinh quan trọng, mới thực sự trở thành “nền tảng tinh thần” để phát triển toàn diện đất nước, sớm hiện thực hoá mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Read more

Lê Hải Lăng – kẻ thiểu năng, mất trí

Lê Hải Lăng hãy hiểu rằng càng lớn tiếng vu cáo, xuyên tạc sự thật, phủ nhận sạch trơn, đảo ngược trắng đen hòng vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước thì gã và đồng bọn càng tự vạch rõ mưu đồ, mục đích đen tối đáng ghê tởm của gã và đồng bọn mà thôi.

Read more

Hãy biết mình là ai trước khi tuôn ra những lời mê sảng

Bùi Tín ơi, hãy đừng mê sảng nữa, hãy giữ lấy tý chút nhân phẩm, dù chỉ là trong tâm tưởng. Già rồi, nên sống sao cho tâm can yên ổn, cùng con, cháu, chắt, đồng bạn vui vầy. Ông đừng chọc gậy bánh xe làm gì để ôm hận mãi vào thân bởi những gì ông sắp xếp quả là quá viễn vông, không bao giờ theo được ý mình đâu ông ạ. Chúc ông bình tâm!

Read more

Tiếng kêu của “ếch đáy giếng” hay là tiếng rên rỉ của quỷ rừng xanh?

“Nếu có một ngày tôi được làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam”, Tân Ngọc Già đã ước muốn như thế, nhưng rồi cũng chỉ gom nhặt những điều “rác rưởi” mà một số kẻ cùng hội cùng thuyền đã nhiều lần lải nhải trên một số phương tiện truyền thông ở ngoài và trong nước để nhận của bố thí của các thế lực thù địch.

Read more

Sự hằn học của những kẻ lực bất tòng tâm

Thanh Nhàn
Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 85 năm qua luôn là một Đảng phất cao cương lĩnh chính trị vì nước vì dân. Đó là điều mà trong mọi thời kỳ của cách mạng Việt Nam Đảng luôn nhất quán thực thi. Những luận điệu vu vơ, xằng bậy của một số kẻ nào đó dù có điên cuồng, chứa đầy tính hằn học, tức tối đến mấy nhưng lướt qua đã biết “lực bất tòng tâm” nên chỉ là sự tốn công, vô ích, không thể làm nên trò trống gì đâu.

Read more
759815total sites visits.