PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa quyết định đối với việc ký kết Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương; cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 70 năm đã trôi qua, sự thật lịch sử vẫn luôn được nhân dân ta trân trọng, gìn giữ và được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, những ngày qua trên internet và một số trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết của các đối tượng thù địch, chống phá, chúng rêu rao rằng: Chiến thắng Điện Biên Phủ chỉ là sự “tung hô của truyền thông cộng sản”, “không có gì đáng bàn về nghệ thuật quân sự”… Đây là những luận điệu không mới về thủ đoạn, nhưng hết sức thâm độc với mục đích gieo rắc sự hoài nghi, nhằm làm giảm uy tín, vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của Quân đội.…

Read more

THÀNH TỰU CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Với đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước, phát huy thế và lực mới của đất nước, công tác đối ngoại của Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế, uy tín đất nước. Thế nhưng với mưu đồ xấu, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, các thế lực thù địch, phản động vẫn ra sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại. Bài viết: “Khi rõ ràng, sòng phẳng… sợ gì là chủ trương đối ngoại của chế độ” của Đăng Đình Mạnh đang được phát tán trên nhiều diễn đàn phản động là một ví dụ. Y cho rằng: “Thành tựu đối ngoại của chính quyền cộng sản là tự tán dương; Đảng Cộng sản không có công trạng gì (!)”

Read more

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN – THỰC TẾ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Hơn 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa đất nước tiến lên, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Trong suốt chặng đường đó, Đảng ta luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Ấy vậy mà, gần đây trên các diễn đàn phản động đã phát tán bài viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam có mang lại hạnh phúc cho dân như họ tuyên truyền?” của Diễm Thi xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đây là luận điệu phi lý, phiến diện, thiếu khách quan cần nhận diện, đấu tranh, bác bỏ.

Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu, động lực phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân” và “một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.…

Read more

Vạch trần thủ đoạn “bất tuân dân sự” chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

Gần đây, để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường sử dụng một thủ đoạn mới mang tên “bất tuân dân sự”. “Bất tuân dân sự” thể hiện tư tưởng cực đoan, “vô chính phủ”, đang được lợi dụng gắn với cái gọi là “xã hội dân sự” để chống phá Đảng, Nhà nước, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Một thủ đoạn nguy hiểm núp bóng “dân sự”  

Thuật ngữ “bất tuân dân sự” bắt nguồn lần đầu tiên trong tập tiểu luận của tác giả người Mỹ Henry David Thoreau với tiêu đề “dân sự bất hợp tác” viết vào tháng 5/1849. Thực chất đây là quan điểm cực đoan, “vô chính phủ” của một kẻ vốn là phạm nhân (H.D. Thoreau viết tập tiểu luận này nhằm biện minh cho việc ông ta phải ngồi tù ở bang Massachusetts vì tội không đóng thuế).…

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên

Như thành thông lệ, cứ đến mùa tuyển quân, các thế lực thù địch lại dùng mọi thủ đoạn xuyên tạc việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, chúng rêu rao rằng: “Thanh niên hiện nay đang tìm mọi cách trốn nghĩa vụ quân sự”, “đi bộ đội không phải bảo vệ Tổ quốc”, “không có tương lai”(!) Đây là những luận điệu phản động, phiến diện, thâm độc của bọn chúng hòng làm cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự nói riêng dao động tư tưởng, hoài nghi dẫn đến phai nhạt lý tưởng cách mạng. Không những thế, những người thiếu bản lĩnh khi tiếp nhận thông tin trên sẽ hiểu sai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân đội về thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên.…

Read more

Không thể xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội

Đúng vào dịp cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2023), các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tăng cường đăng các tin, bài xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Mới đây nhất, trên trang Thoibao.de có đăng tải bài viết “Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam Cộng hòa”, của Nguyễn Đức Hạo Nhiên, y ngỏ ý “khuyên” xây dựng quân đội Việt Nam “trung lập về chính trị” không nên lệ thuộc Đảng Cộng sản… Có thể thấy, mục đích của y là từng bước làm cho quân đội xa rời phương hướng chính trị, mục tiêu chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, mất sức chiến đấu, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước.…

Read more

Thành quả xây dựng pháp luật ở Việt Nam là điều không thể phủ nhận

Tại Việt Nam, các thế lực thù địch áp dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hoạt động lập pháp cũng là một trong những mục tiêu mà các đối tượng này hướng tới nhằm phá hoại, phủ nhận thành quả xây dựng pháp luật ở Việt Nam. Mới đây nhất, trang “Luatkhoa” đã đăng tải bài viết “Phản biện ngày Pháp luật Việt Nam”, của Nguyễn Đình Cống – y rêu rao rằng: “Quốc hội làm sai quy trình xây dựng luật”, chỉ là “luật rừng”… Đây là những luận điệu phiến diện, không phản ánh đúng quá trình xây dựng pháp luật ở Việt Nam, cần nhận diện, đấu tranh bác bỏ kịp thời.

Cần phải nhận thức rõ rằng, lập hiến và lập pháp là một trong những hoạt động quan trọng và đặc trưng nhất của Quốc hội Việt Nam.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ NHÂN VĂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Giải phóng con người khỏi mọi sự khổ đau, đem lại cho con người một cuộc sống tự do, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của nhân loại và Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra, giành thắng lợi đã minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn đó. Thế nhưng, đi ngược lại giá trị đó vẫn có những kẻ như N.H.Mai và đồng bọn của y, chúng rêu rao rằng: Đây là cuộc cách mạng “lừa dối”, công nhân, nông dân vẫn chỉ là “nô lệ”,  những “con rối và là con mồi của những tham vọng mới…”. Đây rõ ràng là những luận điệu cố tình xuyên tạc, phủ nhận giá trị tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại, cần lên án, đấu tranh bác bỏ kịp thời.

Thứ nhất, xóa bỏ giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội. 

Read more

Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp

Cố tình xuyên tạc, bịa đặt chủ trương, chính sách về quốc phòng của Việt Nam, một số kẻ xấu vẫn đang tìm mọi cách hướng lái dư luận, cổ xúy Việt Nam “chọn phe”, “liên thủ” hoặc “liên minh” quân sự với nước khác để “gia tăng sức mạnh bảo toàn chủ quyền lãnh thổ”… và kêu gọi bỏ chính sách “bốn không”. Mục đích của chúng nhằm phá vỡ nguyên tắc nền quốc phòng tự chủ của một quốc gia độc lập, dẫn đến sự lệ thuộc vào các lực lượng quân sự khác, gây nên những hệ lụy to lớn ảnh hưởng tới sức mạnh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Thực tế cho thấy, chính sách quốc phòng của Việt Nam hiện nay là sự nhất quán về đường lối, chủ trương và luật pháp về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước Việt Nam; là tư tưởng quốc phòng đúng đắn, được lựa chọn và xác lập phù hợp với bối cảnh quốc tế, thực tiễn đất nước.…

Read more

Thành quả trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, qua hơn 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, sức mạnh quốc gia và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Thế nhưng, với âm mưu đen tối, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tìm trăm phương ngàn kế để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta. Mới đây, trên “baotiengdan. com”, Nguyễn Thông rêu rao rằng: “Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu”. Đây là luận điệu phiến diện, không phản ánh đúng thực tế ở Việt Nam, mục đích của y và đồng bọn nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và những thành quả mà chủ nghĩa xã hội mang lại cho nhân dân Việt Nam.…

Read more