Không thể phủ nhận niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cần khẳng định với Phạm Nhật Bình – tác giả bài viết “Mất niềm tin vào cách mạng” rằng:

Thứ nhất, không thể phủ nhận niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam;

Thứ hai, sự thật đó đã tồn tại gần 90 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và nắm quyền lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam đến nay, kể cả những thời khắc cách mạng Việt Nam lâm vào tình thế khó khăn, nguy hiểm nhất như khi Đảng Cộng sản Đông Dương buộc phải ra Nghị quyết về việc tuyên bố “tự giải tán” để rút vào hoạt động bí mật như những năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám thành công, chưa khi nào nhân dân Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ đảng viên của Đảng Mất niềm tin vào cách mạng;

Thứ ba, nói nhân dân Việt Nam “Mất niềm tin vào cách mạng” như tác giả Phạm Nhật Bình đã nêu trong bài viết của mình cũng có nghĩa đội ngũ đảng viên và nhân dân Việt Nam nói chung đã mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu đúng như vậy thì cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sẽ không thể phát triển như nó đã và đang phát triển để khẳng định không chỉ sức sống mãnh liệt, mà ngày càng tỏ rõ tính ưu việt của nó trong khu vực cũng như trên toàn thế giới;

Thứ tư, như là hệ quả tất yếu của điều thứ ba nêu trên, nếu nhân dân Việt Nam “Mất niềm tin vào cách mạng”, đội ngũ đảng viên mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thì thử hỏi, có tổ chức hay cá nhân nào còn tin cậy để trên cơ sở đó lựa chọn Việt Nam làm đối tác để hợp tác và phát triển trên nhiều cấp độ khác nhau, bởi trên thực tế, Việt Nam đã và đang là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ không chỉ có trình độ phát triển khác nhau mà chế độ chính trị cũng rất khác biệt nhau, trong đó có cả những đối tác vốn là thù địch của Việt Nam như thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ và một số nước chư hầu của đế quốc Mỹ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;

Thứ năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, từ đó đến nay, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam đã được thực tiễn lịch sử ghi nhận và được quy định trong Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Hoàng Dân là kẻ hồ đồ, ngộ nhận

Sau chiến thắng 30/4/1975, nhân dân Việt Nam không chỉ hoàn thành sứ mệnh lịch sử đối với chính dân tộc mình, mà còn làm tròn sứ mệnh quốc tế cao cả và thiêng liêng đối với nhân dân Đông Dương nói riêng, nhân dân yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới nói chung. Đó là sứ mệnh giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi sự xâm lược và ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân mới đứng đầu là đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước; đồng thời “đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ chĩa vào các lực lượng cách mạng.., đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam châu Á…”.… Đọc tiếp

Read more

Xuyên tạc dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam – Trò hề đầu năm của những kẻ phản động đội lốt tôn giáo

Ngày 22/01/2018, Nguyễn Công Bình – Linh mục Giáo phận Vinh (gọi tắt là Linh mục Bình) và Nguyễn Mạnh Hùng – Mục sư Sài Gòn (gọi tắt là Mục sư Hùng) đã công bố trên baotiengdan cái gọi là Nhận định và Tuyên bố về nhân quyền đầu năm 2018 ở Việt Nam. Điều cần phê phán ở bài viết này là, vẫn với cái nhìn sai lệch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, Linh mục Bình và Mục sư Hùng đã đưa ra Nhận định bừa rằng: Việt Nam vừa bước vào năm 2018 nhưng không phải với nhiều dấu chỉ hy vọng và nhiều động lực phát triển, nhưng với một bức tranh u ám cho dân chủ và nhân quyền; Quan chức cai trị coi thường ý kiến và nguyện vọng nhân dân, chỉ lo củng cố quyền lực và vơ vét quyền lợi.… Đọc tiếp

Read more

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Những ngày gần đây, lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là khi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, trên trang mạng “Baotiengdan”, Nguyễn Công Bình – Linh mục Giáo phận Vinh và Nguyễn Mạnh Hùng – Mục sư Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Linh mục Bình và Mục sư Hùng) cho rằng: “Các tôn giáo thay vì được tự do để thành nhà giáo dục lương tâm cho xã hội thì bị chế độ tìm mọi cách để bó buộc im tiếng hay biến thành công cụ”. Vậy có đúng là các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đang bị chế độ tìm mọi cách để bó buộc im tiếng hay biến thành công cụ? Phải khẳng định là không đúng như vậy.… Đọc tiếp

Read more

Thước đo để đánh giá bản chất phản động của Nguyên Thạch

Vẫn biết rằng, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam cũng ghi nhận các quyền đó của công dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Tuy nhiên, luật pháp Việt Nam cũng quy định rõ: việc thực hiện các quyền này, trong đó bao gồm cả quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí phải tuân theo quy định của pháp luật. Vậy mà, trên trang mạng Danlambao, Nguyên Thạch lại tung lên bài viết: Thời gian ba năm là thước đo để kết luận hiện tượng hay bản chất”, với những lời lẽ thô thiển, hằn học, nhằm xuyên tạc luật pháp Việt Nam, vu cáo, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là truyền thống và đạo lý của dân tộc Việt Nam

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh dân tộc Việt Nam luôn có sức mạnh đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Thực tiễn cho thấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc đã tạo nên sức mạnh phi thường để chống ngoại xâm, chiến thắng kẻ thù. Đặc biệt, lịch sử chống ngoại xâm cho thấy, nhiều thế hệ người Việt Nam đã từng thấm thía nỗi đau chia rẽ, tàn phá của chiến tranh và các chính sách chia để trị vừa nham hiểm vừa tàn bạo của các thế lực xâm lược ngoại bang cả phương Bắc lẫn phương Tây. Đặc biệt là cuộc chiến tranh tàn bạo nhất trong lịch sử chiến tranh do đế quốc Mỹ tiến hành với thủ đoạn Việt Nam hóa chiến tranh đã để lại những hậu quả rất nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần đối với nhiều gia đình Việt Nam không chỉ suốt mấy chục năm qua kể từ 30/4/1975 đến nay, mà sẽ còn kéo dài chưa biết khi nào mới kết thúc không ai có thể dự lường trước.… Đọc tiếp

Read more

Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga là không thể phủ nhận

Mỗi lần kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là cơ hội để nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hoà bình và công lý trên toàn thế giới bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với nhân dân Liên Xô vĩ đại và lãnh tụ V.I.Lênin thiên tài, mà còn là dịp để mọi người nhìn nhận đầy đủ, sâu sắc và khách quan hơn về giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười; về những thuận lợi, khó khăn và cả thời cơ, thách thức; về những bài học lịch sử từ thành công và sai lầm, thất bại của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu; về vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại trong tương lai cũng như con đường xã hội chủ nghĩa và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Cách mạng Tháng Mười Nga và những giá trị nhân văn xuyên thời đại

Nhân dịp diễn ra các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), đã có ý kiến nhận xét rằng: “Quan sát những hoạt động xảy ra trên thế giới về sự kiện này, người ta có nhiều suy nghĩ”. “Trong số những suy nghĩ ấy có suy nghĩ về một thứ tư tưởng – tư tưởng Cộng sản – mà hầu hết các nơi trên thế giới đã vứt bỏ vào sọt rác nhưng tại sao ở Việt Nam, Đảng Cộng sản cố bám giữ lấy nó như một thứ bảo bối cho riêng mình”. Để góp phần làm rõ vì sao, sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn lấy tư tưởng Cộng sản làm “bảo bối cho riêng mình” trong khi tư tưởng ấy ở “hầu hết các nơi trên thế giới đã vứt bỏ vào sọt rác”.Đọc tiếp

Read more

Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam

Trong bài viết “Không thể có hòa giải khi cái ác còn ngự trị” của tác giả mang bút danh Phạm Đình Trọng trên trang Danlambao có đoạn viết: “Đầu năm 2017, người đứng đầu hội Nhà Văn của đảng cộng sản Việt Nam đánh tiếng mời gọi các nhà văn người Việt ở nước ngoài về nước mở hội hòa giải, hòa hợp dân tộc vào ngày giỗ Vua Hùng”…, với mục đích “góp phần làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc, xứng đáng để chúng ta vượt qua mọi xa cách và trở ngại, cùng ngồi lại với nhau trong tình đồng nghiệp” (trích nội dung thư mời của Hội nhà văn Việt Nam). Nếu chỉ như vậy thì không phải bàn luận gì thêm. Nhưng vì mục đích chia rẽ đoàn kết, hòa hợp dân tộc bằng sự kích động hận thù dân tộc mà Phạm Đình Trọng đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận mục đích nhân văn, nhân đạo của Hội nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc gặp mặt này với những cáo buộc rằng: “làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc chỉ là cách nói văn vẻ, hoa mỹ và sáo rỗng, cách nói né tránh, lừa mị, giấu ý đồ thực vốn là thuộc tính của những người cộng sản”.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Đình Trọng đang gieo rắc hận thù

Khi đọc xong bài Không thể có hòa giải khi cái ác còn ngự trị của tác giả mang bút danh Phạm Đình Trọng trên trang Danlambao mà tâm trạng buồn chỉ thoáng qua trong tôi. Vì tôi đã quen khi tiếp xúc với những trang Blog kiểu như thế này và cảm thấy thương hại những kẻ đang cố tìm mọi thủ đoạn để cáo buộc một cách thô tục và trắng trợn với dụng ý gieo rắc hận thù nhằm kích động chống Đảng, Nhà nước. Phạm Đình Trọng cho rằng: Đảng cộng sản cầm quyền đã gây quá nhiều tội ác với người dân của mình… từ những công thần cộng sản đến người nông dân, từ trí thức, văn nghệ sĩ đến nhà tư sản dân tộc… Nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn đang tồn tại bằng cái ác, ứng xử với dân bằng cái ác… Cái ác man rợ đó đã liên tục diễn ra và đang tiếp diễn nối dài theo năm tháng.… Đọc tiếp

Read more
1948581total sites visits.