Những kẻ theo đóm ăn tàn

Các thế lực thù địch luôn cố tình “moi móc” lợi dụng một số hạn chế, bất cập trong tổ chức những sự kiện mà quần chúng quan tâm; tìm mọi cách, sử dụng mọi luận điệu xuyên tạc để kích động mọi người thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, từ đó, dần phá vỡ niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước để hướng tới thực hiện mục đích chính trị thấp hèn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận, xóa bỏ chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa để lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Read more

Nguyễn Vũ Bình – kẻ lưu manh, phá Đảng

Thiết nghĩ, Nguyễn Vũ Bình đừng vì mục đích thấp hèn, đen tối mà phải đánh đổi lương tâm, tự bôi nhọ, hạ uy tín của chính bản thân mình, can tâm đi theo sự xúi dục của kẻ khác, cố tình tự đưa ra những luận điệu xuyên tạc bản chất tốt đẹp của Đảng cộng sản, cũng như của chủ nghĩa xã hội – Chế độ tốt đẹp mà toàn thể nhân loại đang phấn đấu thực hiện.

Read more

Xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là bất nhân, bất nghĩa

Thiết nghĩ, luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Nguyễn Đan Thanh là hành vi bất nhân, bất nghĩa, vô ơn với lịch sử, với bậc tiền bối mà mọi người dân Việt Nam đều tôn kính gọi là “vị cha già dân tộc”. Những luận điệu mang tính chất và vì mục đích thấp hèn như thế không bao giờ đánh lừa được người dân đất Việt. Vì vậy, Nguyễn Đan Thanh là con Lạc cháu Hồng, hãy sống cho tử tế, biết tôn trọng sự thật, có trí tuệ, đừng vì mục đích thấp hèn mà bán rẻ lương tâm để làm theo sự xúi giục của kẻ khác mà hại nước hại dân

Read more

Điệp khúc của LeNguyen – tuyên truyền “dân chủ, nhân quyền” để chống phá chế độ

Thiết nghĩ, LeNguyen là kẻ chuyên mượn danh nghĩa dân chủ, nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam. Chắc chắn, những lời lẽ ngụy biện, xuyên tạc và phản động của LeNguyen sẽ chẳng bao giờ đánh lừa được người dân Việt Nam. Cho nên, quay đầu lại là bờ, LeNguyen hãy từ bỏ ngay hành động, việc làm chống phá Đảng, Nhà nước; nếu không, sẽ bị người dân Việt Nam lên án và pháp luật sẽ trừng trị thích đáng.

Read more
1383855total sites visits.