VẠCH TRẦN BẢN CHẤT LỢI DỤNG DÂN CHỦ ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, đưa giang sơn thu về một mối. Vậy mà, các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc, truyền bá những tư tưởng hận thù, chống phá cách mạng Việt Nam. Điển hình như: trang Facebook: những người cầm bút can đảm, tác giả Vũ Hoàng Anh đăng tải bài viết “nhìn lại cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam”. Nội dung bài viết kêu gọi tập hợp lực lượng đòi Việt Nam phải thực thi thứ “dân chủ” của họ đặt ra. Nhằm cổ súy các phần tử cơ hội, bất mãn, các đối tượng chống đối chế độ lợi dụng dân chủ để tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động phát tán bài viết: “Khi dân chủ hoá trở thành một lựa chọn của thực tế” của Viễn Dương, bài viết cho rằng: “Đảng Cộng sản thất bại hoàn toàn trong lý luận thực tiễn”… viện dẫn hết sức phiến diện, bôi đen thực tiễn sống động nhiều thành tựu phát triển của đất nước hiện nay khi cho rằng “mù quáng tin vào một niềm tin rằng chế độ cộng sản sẽ tồn tại”,… từ những quy chụp này, chúng truyền bá tư tưởng chính trị đối lập nhằm lồng ghép vào đó các quan điểm sai trái, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đây là luận điệu phi lý, phiến diện, thiếu khách quan cần đấu tranh, bác bỏ.

Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.…

Read more

Kiên Quyết Đấu Tranh Phản Bác Luận Điệu “Người Cộng Sản Việt Nam Thường Xuyên Vi Hiến”

Gần đây, trên diễn đàn phản động đã đăng tải, phát tán bài viết “Vi hiến là gì và tại sao người CSVN thường xuyên vi hiến” của Đào Tăng Dực với luận điệu: Đảng viên thiếu hiểu biết về hiến pháp và luật pháp vì chưa bao giờ sinh hoạt trong môi trường pháp trịnhân dân rất ngu si và không hiểu gì về hiến pháp và luật pháp”. Phải khẳng định, những luận điệu này là sai trái nhằm xuyên tạc, phủ nhận vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp phá hoại, vô hiệu hóa cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta “Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý, điều hành xã hội – Nhân dân làm chủ”; gây tâm lý hoài nghi, dao động, làm tổn hại đến mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân; làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.…

Read more

Luận điệu vô căn cứ, trái sự thật của Nguyễn Đình Cống

Mới đây, “Baotiengdan” lại đăng tải bài viết của Nguyễn Đình Cống với tựa đề: “Luận bàn về độc lập tự do”. Bài viết đã đưa ra nhiều luận điệu vô căn cứ, trái sự thật hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo sự mơ hồ, hoài nghi về con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

Nguyễn Đình Cống đưa ra luận điệu cho rằng: Độc lập không phải là mục đích tối cao của dân tộc mà chỉ là mục tiêu ngắn hạn của cộng sản để thiết lập chính quyền cho họ. Đây là luận điệu cố tình xuyên tạc trắng trợn mục tiêu, lý tưởng và sứ mệnh vẻ vang của Đảng ta, bởi lẽ. Từ cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, nhân dân Việt Nam với truyền thống yêu nước nồng nàn đã liên tiếp đứng lên quyết giành cho được tự do, độc lập song đều bị thất bại vì không có một đường lối đúng đắn.…

Read more

Đấu tranh vạch trần thủ đoạn lợi dụng tệ tham nhũng để chống phá cách mạng Việt Nam

Trang “Thoibao” có đăng tải bài viết: Đảng đang “mục rữa, Tổng phát hoảng vì sợ nó rã. Ông đã làm gì? của tác giả Ý Nhi. Bài viết cho rằng: Chiến dịch đốt lò để chữa những ung nhọt của chế độ thì tham nhũng càng bùng; người cộng sản ở thời đại này chẳng ai liêm khiết”… Có thể khẳng định rằng đây là những giọng điệu rất nguy hiểm hòng phủ nhận thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Cần nhất quán rằng, tham nhũng là hiện tượng mang tính xã hội, là tệ nạn nhức nhối của tất cả các quốc gia, thể chế chính trị, trong đó có Việt Nam. Về nguồn gốc và bản chất, tham nhũng chính là sự lạm dụng quyền lực, tha hóa quyền lực để mưu đồ lợi ích cá nhân của một người hoặc một nhóm người (lợi ích nhóm) làm phương hại đến lợi ích của cá nhân khác, của tổ chức và xã hội.…

Read more

SỰ LỆCH LẠC CỦA CÂU CHUYỆN NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Vừa qua, trên mạng Internet, nhiều diễn đàn phản động phát tán bài viết: Hậu quả của kiểu “ngoại giao đổi chác” của Đài Châu Á Tự do RFA vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền. Bài viết cho rằng, “nhân quyền của Việt Nam năm 2023 tiếp tục tồi tệ đi” bởi “quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp, đi lại và tôn giáo” bị đàn áp một cách có hệ thống. Đây là nhận định sai lệch, nhằm mục đích hạ uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam trước cộng đồng thế giới. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, đề cao tinh thần cảnh giác, nhận diện đúng bản chất của những luận điệu này, để không bị mắc mưu của các thế lực thù địch.

Thứ nhất, tại điều 25, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.…

Read more

Tầm nhìn thiển cận của Dương Quốc Chính

Trên trang “Baotiengdan, Dương Quốc Chính viết bài có tựa đề: “Đạo đức xã hội xuống cấp do đâu?”. Nội dung bài viết mượn vụ học sinh bắt nạt cô giáo, để xuyên tạc về đạo đức xã hội hiện nay. Với cách nghĩ, cách nhìn phiến diện, cực đoan, không có bất cứ một ý nghĩ nào góp ý xây dựng cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà mà toàn những luận điệu hằn học, phi lý, thể hiện rõ bản chất của một kẻ lưu manh chính trị, thù địch đối với Đảng, Nhà nước, thù địch đối với chế độ chính trị, xã hội của Việt Nam. Thủ đoạn này đã cho thấy dã tâm nham hiểm của Dương Quốc Chính nên cần được vạch trần và bác bỏ.

1. Dương Quốc Chính lộ rõ ý đồ thâm độc

Lợi dụng triệt để những vụ việc học sinh đánh nhau, bắt nạt học đường và tồn tại, hạn chế của một số cơ sở, địa phương trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, nền giáo dục Việt Nam.…

Read more

Vạch trần thủ đoạn của Nguyễn Đình Cống qua bài “Vì đâu dân trí thấp?”

Bài viết “Vì đâu dân trí thấp?” đăng trên “Baotiengdan”, Nguyễn Đình Cống xuyên tạc rằng: Ở Việt Nam, dưới thể chế hiện tại, không phải chỉ dân trí chính trị thấp mà “quan trí” càng thấp!…; Dân trí thấp thì làm sao quan trí cao được, vì dân ấy sinh ra quan ấy.… y cho rằng, dân trí bị làm cho lệch lạc bằng nền giáo dục phụ họa chính quyền, xa rời tính nhân bản, khai phóng, bằng việc tuyên truyền một chiều, bằng ngăn cấm tự do ngôn luận, đàn áp các xu hướng khác biệt, ngăn cấm các phản biện và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự… Luận điệu của Nguyễn Đình Cống càng khẳng định “Y” là kẻ thoái hóa, bất mãn, đồng hành với các thế lực thù địch, phản động, phản bội lại đất nước. Thủ đoạn này đã cho thấy dã tâm nham hiểm của Nguyễn Đình Cống nên cần được vạch trần và đấu tranh, ngăn chặn.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc đường lối ngoại giao của Việt Nam

Trang Facebook “Việt Nam thời báo”, bút danh Đông Đô đăng bài: Cây tre “cô đơn” là biểu tượng của ngoại giao định hướng XHCN của Việt Nam. Nội dung bài viết với những suy luận phản động, xuyên tạc, bôi nhọ và chống phá đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước Việt Nam, bởi vì:

Thứ nhất, cây tre luôn gắn bó với con người, làng quê, dân tộc Việt Nam, tạo nên cốt cách riêng của nền văn hóa, con người Việt Nam. Tre phục vụ đất nước, phục vụ người dân, gắn chặt với cuộc sống của người dân Việt Nam: Là nguyên liệu tạo nên công cụ lao động, để làm nhà, làm rào chắn, làm vũ khí… Ngoại giao cũng như vậy, phục vụ đất nước từ những điều nhỏ bé đến mục tiêu lớn lao, trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Cũng như tre dựa vào thổ nhưỡng, ngoại giao dựa vào thế và lực của đất nước, luôn góp phần bảo vệ và làm gia tăng vị thế và uy tín của đất nước.…

Read more

Đối tác chiến lược toàn diện là phù hợp với xu thế phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập Quan hệ Đối tác toàn diện và là sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện”. Cho thấy hai bên đều rất coi trọng nhau trong chính sách đối ngoại của mình và trong chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Lợi dụng sự kiện đó trang “Thongluan-rdp. org tác giả Trần Hùng có bài viết “Sau chuyến thăm của Biden, một vận hội mới với phong trào dân chủ”. Nội dung bài viết đưa ra những luận điệu hết sức nhảm nhí rằng: Việt Nam “vội vàng nâng cấp với Mỹ lên thẳng cấp độ “đối tác chiến lược toàn diện… Đây là luận điệu xuyên tạc vô căn cứ nhằm phá hoại mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước nói riêng và đường lối đối ngoại của Nhà nước Việt Nam nói chung.…

Read more