BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA “NGUYỄN NGỌC GIÀ”

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đang tích cực triển khai thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm phát triển con người Việt Nam toàn diện, hướng tới “công dân toàn cầu”. Trong quá trình đó đã nhận được rất nhiều ý kiến phản biện xây dựng của các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước, một bầu không khí xã hội thật sự dân chủ, cởi mở thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người dân mong muốn đóng góp trí tuệ, tâm huyết của mình để phát triển nền giáo dục nước nhà. Tuy vậy, đi ngược lại với xu thế tích cực đó, vẫn còn những ý kiến lạc lõng thiếu thiện chí.

Trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, kẻ tự xưng Nguyễn Ngọc Già phát tán cái gọi là: “Từ tiếng Việt thảm hại đến nhân cách bại hoại”.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA “PHẠM TRẦN”

Thời gian vừa qua, trên trang Doithoaionline.com, kẻ tự xưng “Phạm Trần” đã phát tán tài liệu với tựa đề: “Quân đội CSVN “biến” đi đâu?”. Trong đó Phạm Trần đã trắng trợn xuyên tạc, “Bộ Quốc phòng Việt Nam không dám thừa nhận tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội là hành động “tự phát” của binh sĩ”; “Bộ Quốc phòng Việt Nam đổ lỗi cho tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội là do “các thế lực thù địch” và hậu quả của mặt trái kinh tế thị trường”; Y còn xuyên tạc: “Câu chuyện “chệch hướng” và “suy đồi đạo đức, lối sống trong một bộ phận Quân đội không phải là trường hợp cá biệt mà là “lối sống thường ngày” hiện nay trong đảng CSVN”.
Thực chất đây là những thủ đoạn lừa bịp, phản động; Bởi lẽ Phạm Trần dùng chiêu trò cắt xén nội dung của một số bài viết được đăng tải trên báo Quân đội nhân dân, tạp chí Quốc phòng toàn dân, để rồi gán ghép, bịa ra cái gọi là “sự suy đồi đạo đức lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội, Y tưởng tượng ra sự “chệch hướng” để rồi quy chụp cho Bộ Quốc phòng là không dám thừa nhận những thứ do Y tưởng tượng và bịa đặt ra.
Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Trên trang “Facebook: Đài Á châu tự do”, kẻ tự xưng “Thanh Trúc” phát tán tài liệu có tựa đề “Kêu gọi Mỹ gây sức ép lên Việt Nam về tự do tôn giáo trước Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN”. Thật là thiển cận và trơ trẽn, “Thanh Trúc” cố tình xuyên tạc, bóp méo tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; “Y” vu cáo Việt Nam “vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, gây khó khăn cho người dân trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, có nơi còn hiện tượng đàn áp tôn giáo”; “Thanh Trúc” lộ rõ mưu đồ kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, phá hoại mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, hy vọng Hoa Kỳ gây sức ép lên chính quyền Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo.…

Read more

“CHÍ QUANG” – VI RÚT ĐỘC HẠI

Trên trang “Bureau CTM Media – Âu Châu”, kẻ tự xưng là “Chí Quang” phát tán bài viết có tựa đề “Thực trạng pháp luật Việt Nam: có chẳng ra có, không chẳng ra không”. Trong nội dung bài viết, “Chí Quang” đã cố tình bịa đặt, xuyên tạc sự thật về hệ thống pháp luật và tình hình thực thi pháp luật ở nước ta. “Chí Quang” đã trắng trợn phủ nhận tính ưu việt của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, phủ nhận sạch trơn những nỗ lực vượt bậc của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. “Chí Quang” đã bộc lộ rõ bản chất của một tên phản động, hại dân, hại nước; “Y” cố tình hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ các cơ quan Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước, mục đích cuối cùng của “Chí Quang” là, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

“THIỆN Ý”- TÊN PHẢN ĐỘNG NGUY HIỂM

Trên trang Voatiengviet phát tán tài liệu của một tên phản động tự xưng là Thiện Ý có tựa đề: Vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ. Với luận điệu của một phần tử phản động luôn có dã tâm hại dân, hại nước, Thiện Ý đã lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền để trơ trẽn xuyên tạc, bóp méo, đơm đặt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Y còn ra sức kích động hòng chia rẽ mối quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước; bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trước những luận điệu nhảm nhí nhưng cũng rất thâm độc, xảo quyệt của một tên phản động, cơ hội chính trị như Thiện Ý, đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác, kiên quyết đấu tranh vạch trần và đập tan những luận điệu chống phá của bọn chúng, để bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ thành quả của công cuộc đổi mới và cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân ta.…

Read more

PHẠM PHÚ KHẢI – CON SÂU HẠI DÂN, HẠI NƯỚC

Trên trang Doithoaionline phát tán bài viết của Phạm Phú Khải có tựa đề: Người dân và chính quyền Việt Nam, mối quan hệ “một chiều”. Với luận điệu của một kẻ hại dân, hại nước, Phạm Phú Khải đã trơ trẽn xuyên tạc, bóp méo, đơm đặt đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Y đã ra sức kích động hòng chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân ta với Đảng và Nhà nước; bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trước những luận điệu nhảm nhí nhưng cũng rất thâm độc, xảo quyệt của một kẻ cơ hội chính trị như Phạm Phú Khải, đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác, kiên quyết đấu tranh vạch trần bộ mặt xấu xa của y, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân ta.…

Read more

“CÂM HAY NGÓNG, NGỌNG HAY NÓI”

Trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, kẻ tự xưng là Song Chi phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Thoát khỏi thời thực dân phong kiến, rồi lại bị giai cấp thống trị mới đè đầu cưỡi cổ”. Song Chi đã trắng trợn xuyên tạc lịch sử dân tộc, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta cũng như những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; cố tình bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước; kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân ta; mục đích của Song Chi không có gì khác là muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Y đúng là kẻ “Câm hay ngóng”, “ngọng hay nói”.

Người dân Việt Nam đều biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi đó là mục tiêu, động lực của cách mạng.…

Read more

Vẫn là giọng điệu xuyên tạc của Jackhammer Nguyễn

Trên trang baotiengdan phát tán bài viết của Jackhammer Nguyễn, với luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, bóp méo tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, kích động hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với hệ thống chính quyền các cấp; bôi nhọ hòng hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước những luận điệu hết sức thâm độc và xảo quyệt của Jackhammer Nguyễn, mỗi người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác – vạch trần bộ mặt bỉ ổi của bọn chúng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc đổi mới, cuộc sống bình yên của nhân dân ta.…

Read more

Cảnh giác với âm mưu thâm độc của “Phương Nguyễn”

Mới đây trên trang danlambao, phát tán bài viết của bút danh Phương Nguyễn, có tựa đề: “Cách phòng, chống dịch phù hợp với đặc thù riêng của Việt Nam xã nghĩa”. Với luận điệu của một phần tử phản động nguy hiểm, Phương Nguyễn đã trắng trợn xuyên tạc công tác phòng, chống dịch covid19 tại Việt Nam. Phương Nguyễn còn trơ trẽn công kích nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chống phá chủ trương, chính sách phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng và Nhà nước ta. Bằng giọng điệu hằn học, Phương Nguyễn ra sức kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam; xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, bóp méo sự thật, nói xấu, hòng hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Mục đích sâu xa, duy nhất, suy đến cùng của bọn phản động, cơ hội chính trị như Phương Nguyễn là nhằm: Hạ thấp uy tín của Đảng, hướng tới âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NHỮNG PHẦN TỬ CƠ HỘI CHÍNH TRỊ

Vừa qua, trên trang Danchimviet đã tán phát tài liệu của một phần tử cơ hội chính trị tự xưng là Lâm Bình Duy Nhiên, tài liệu với tựa đề: “Nạn đói, vũ khí hủy diệt của chế độ cộng sản”. Lâm Bình Duy Nhiên lợi dụng tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam để xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, xuyên tạc chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19. Với dã tâm của phần tử cơ hội chính trị Lâm Bình Duy Nhiên đã bóp méo sự thật phòng, chống dịch Covid-19 ở nước ta, hòng bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hệ thống chính quyền các cấp; Lâm Bình Duy Nhiên cố tình kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, sâu xa hơn, nguy hiểm hơn mà những phần tử cơ hội chính trị này muốn hướng đến là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more