PHẠM PHÚ KHẢI – CON SÂU HẠI DÂN, HẠI NƯỚC

Trên trang Doithoaionline phát tán bài viết của Phạm Phú Khải có tựa đề: Người dân và chính quyền Việt Nam, mối quan hệ “một chiều”. Với luận điệu của một kẻ hại dân, hại nước, Phạm Phú Khải đã trơ trẽn xuyên tạc, bóp méo, đơm đặt đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Y đã ra sức kích động hòng chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân ta với Đảng và Nhà nước; bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trước những luận điệu nhảm nhí nhưng cũng rất thâm độc, xảo quyệt của một kẻ cơ hội chính trị như Phạm Phú Khải, đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác, kiên quyết đấu tranh vạch trần bộ mặt xấu xa của y, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân ta.…

Read more

“CÂM HAY NGÓNG, NGỌNG HAY NÓI”

Trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, kẻ tự xưng là Song Chi phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Thoát khỏi thời thực dân phong kiến, rồi lại bị giai cấp thống trị mới đè đầu cưỡi cổ”. Song Chi đã trắng trợn xuyên tạc lịch sử dân tộc, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta cũng như những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; cố tình bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước; kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân ta; mục đích của Song Chi không có gì khác là muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Y đúng là kẻ “Câm hay ngóng”, “ngọng hay nói”.

Người dân Việt Nam đều biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi đó là mục tiêu, động lực của cách mạng.…

Read more

Vẫn là giọng điệu xuyên tạc của Jackhammer Nguyễn

Trên trang baotiengdan phát tán bài viết của Jackhammer Nguyễn, với luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, bóp méo tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, kích động hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với hệ thống chính quyền các cấp; bôi nhọ hòng hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước những luận điệu hết sức thâm độc và xảo quyệt của Jackhammer Nguyễn, mỗi người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác – vạch trần bộ mặt bỉ ổi của bọn chúng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc đổi mới, cuộc sống bình yên của nhân dân ta.…

Read more

Cảnh giác với âm mưu thâm độc của “Phương Nguyễn”

Mới đây trên trang danlambao, phát tán bài viết của bút danh Phương Nguyễn, có tựa đề: “Cách phòng, chống dịch phù hợp với đặc thù riêng của Việt Nam xã nghĩa”. Với luận điệu của một phần tử phản động nguy hiểm, Phương Nguyễn đã trắng trợn xuyên tạc công tác phòng, chống dịch covid19 tại Việt Nam. Phương Nguyễn còn trơ trẽn công kích nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chống phá chủ trương, chính sách phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng và Nhà nước ta. Bằng giọng điệu hằn học, Phương Nguyễn ra sức kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam; xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, bóp méo sự thật, nói xấu, hòng hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Mục đích sâu xa, duy nhất, suy đến cùng của bọn phản động, cơ hội chính trị như Phương Nguyễn là nhằm: Hạ thấp uy tín của Đảng, hướng tới âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NHỮNG PHẦN TỬ CƠ HỘI CHÍNH TRỊ

Vừa qua, trên trang Danchimviet đã tán phát tài liệu của một phần tử cơ hội chính trị tự xưng là Lâm Bình Duy Nhiên, tài liệu với tựa đề: “Nạn đói, vũ khí hủy diệt của chế độ cộng sản”. Lâm Bình Duy Nhiên lợi dụng tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam để xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, xuyên tạc chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19. Với dã tâm của phần tử cơ hội chính trị Lâm Bình Duy Nhiên đã bóp méo sự thật phòng, chống dịch Covid-19 ở nước ta, hòng bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hệ thống chính quyền các cấp; Lâm Bình Duy Nhiên cố tình kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, sâu xa hơn, nguy hiểm hơn mà những phần tử cơ hội chính trị này muốn hướng đến là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

VI RÚT “ĐỖ NGÀ” VÀ VI RÚT “CORONA”

Trên trang “Bureau CTM Media – Âu Châu”, kẻ tự xưng là “Đỗ Ngà” phát tán bài viết có tựa đề “Vaccine Sinopharm và những trò lừa dân rất tai hại của CS”. Trong đó, “Đỗ Ngà” đã cố tình tung tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự thật về Vaccine Sinopharm, xuyên tạc đường lối, quan điểm, chính sách và những nỗ lực phòng, chống dịch covid-19 của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Với những thủ đoạn thâm độc của một kẻ lòng lang, dạ sói “Đỗ Ngà” còn đơm đặt, phủ nhận công sức, kết quả rất đáng trân trọng, cảm phục về cuộc chiến đấu kiên cường chống lại đại dịch covid-19 của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Với giọng điệu xảo trá, tâm địa đen tối, “Đỗ Ngà” cố tình hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, phá hoại mối quan hệ tốt đẹp đoàn kết chống lại đại dịch covid-19 của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.…

Read more

“Diễm Thi – Người Buôn Gió” – Kẻ chuyên đặt điều hại dân, hại nước

Trên trang Thongluan-rdp kẻ tự xưng là “Diễm Thi-Người Buôn Gió” bịa đặt ra cái gọi là “Chế độ cộng sản Việt Nam lo sợ bị phê bình và chỉ trích”. “Diễm Thi-Người Buôn Gió” đã trắng trợn xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. “Y” còn xuyên tạc, đơm đặt những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Mục đích đen tối, nham hiểm của “Diễm Thi-Người Buôn Gió” là: Hướng lái dư luận nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng và cuối cùng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước những luận điệu xuyên tạc dù là đã cũ rích, được nhai đi nhai lại nhiều lần của những tên phản động, luôn tìm mọi cách cản trở sự phát triển đi lên của đất nước ta như “Diễm Thi-Người Buôn Gió”, mỗi người dân Việt Nam cần đề cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, phản động của những kẻ chuyên đặt điều hại dân, hại nước như “Diễm Thi-Người Buôn Gió”.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHẢN ĐỘNG CỦA “PHẠM ĐÌNH TRỌNG”

Vừa qua, trên trang Boxitvn, kẻ tự xưng “Phạm Đình Trọng” phát tán bài viết: “Hội chứng đám đông”. Qua bài viết đã toát lên chân dung của một tên phản động, phá đám chuyên nghiệp, thiển cận, bất chấp sự thật, chà đạp truyền thống tốt đẹp của dân tộc; xúc phạm người dân, xúc phạm Đảng và Nhà nước; kích động, hướng lái dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước; nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước với mục đích nhằm hạ thấp uy tín, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với bản chất của một kẻ lừa đảo, hèn hạ, bỉ ổi, “Phạm Đình Trọng” đã hàm hồ cho rằng: “Nhà nước xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản cai trị người dân đã đưa quan hệ giữa con người với con người thời công nghiệp trở về thời phong kiến trung cổ, chỉ người có quyền lực mới có cá nhân, còn dân chúng chỉ là đám đông vô danh, chỉ là bầy đàn, công cụ, phải chịu sự chăn dắt, sử dụng của quyền lực”.

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG

Một sự thật là, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ các thế lực thù địch, phản động từ bỏ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam; đất nước ta càng phát triển, sự nghiệp đổi mới càng thành công, thì các thế lực thù địch, phản động càng bất chấp thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước quyết liệt, trắng trợn hơn. Gần đây, trên trang Baoquocdan, kẻ tự xưng là Gió Bấc phát tán bài viết có tựa đề “Bắn dân: Tội ác Đồng Tâm tàn độc gấp nhiều lần Myanmar”. Trong bài viết này, Gió Bấc đã bộc lộ rõ tâm địa xấu xa, bỉ ổi; xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn, thô thiển sự việc xảy ra tại Đồng Tâm; vu khống, quy kết cho chính quyền “đàn áp dân”.

          Bản chất vụ việc tại xã Đồng Tâm đến nay ai cũng biết rất rõ: Năm 2012, Lê Đình Kình và Bùi Viết Hiểu lập nên “Nhóm Đồng thuận” gồm một số người trước đây đã bị kỷ luật và một số người cùng dòng họ.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA SONG CHI

Chúng ta đều biết, những ngày vừa qua trên một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đăng tải rất nhiều bài viết xuyên tạc, bịa đặt nhằm phá hoại Đại hội XIII của Đảng. Vừa qua trên trang Quyenduocbiet kẻ tự xưng là Song Chi phát tán nội dung cực kỳ phản động có tựa đề: “Khi người dân không mặn mà với chuyện nước, đó là một bất hạnh”. Song Chi bộc lộ sự kém hiểu biết khi lấy sự kiện bầu cử Tổng thống của nước Mỹ để so sánh với sự kiện Đại hội XIII của Đảng ta, rồi cho rằng người Việt trong và ngoài nước quan tâm đến sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ nhiều hơn sự kiện Đại hội XIII của Đảng, để bịa ra chuyện “người dân không mặn mà với chuyện nước”.

Song Chi cần phải hiểu rằng:

          Thứ nhất, bầu cử Tổng thống Mỹ là công việc nội bộ của nước Mỹ.…

Read more