Đa nguyên chính trị – bánh vẽ dân chủ, con đường thủ tiêu cách mạng

Gần đây, các thế lực thù địch lại tiếp tục kích động, kêu gọi việc thực hiện “đa nguyên chính trị” ở Việt Nam. Chúng ngụy tạo, quy kết một cách hàm hồ rằng: “Đảng Cộng sản dẫn dắt với danh nghĩa độc lập và giải phóng dân tộc…nhưng cuối cùng, tự do đi lại, cư trú, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do ý kiến, tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do chính trị, tự do đoàn thể, tự do hội họp, mọi thứ tự do đều bị tước đoạt, cấm đoán”. Từ đó chúng kêu gọi: “Cuộc hành trình mà chúng ta đang dấn bước là hành trình tiến tới thiết lập một chế độ dân chủ đa nguyên”.… Đọc tiếp

Read more

Sự lãnh đạo của Đảng – nhân tố quyết định bảo đảm dân chủ ở Việt Nam

Trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các thế lực thù địch tìm trăm phương nghìn kế, với nhiều chiêu trò, mưu toan làm thất bại cuộc bầu cử trên của chúng ta, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mũi tiến công trọng yếu của các thế lực thù địch là tận dụng triệt để các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các trang mạng xã hội để đả kích, bôi nhọ, phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, xây dựng nền dân chủ ở nước ta nói chung, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 – một quyền cơ bản của công dân, một hình thức sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.… Đọc tiếp

Read more

Càng chống phá Đảng, bọn cơ hội càng khùng dại, hóa điên

Thời gian gần đây, trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; quán triệt, chấp hành và đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo kiện toàn một bước nhân sự của bộ máy nhà nước, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhất trí, tin tưởng và các nước trên thế giới đồng tình, đánh giá cao, song trên một số trang mạng xã hội các thế lực thù địch đã tán phát các bài viết với những luận điệu cực kỳ phản động rằng: “Cộng sản khinh dân…Đảng cộng sản đã mạo nhận là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Ngụy tạo – xảo thuật chống phá bầu cử Quốc hội

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với nước ta; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, ngày hội của toàn dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Cho nên các thế lực thù địch và bọn phản động đã triệt để lợi dụng cơ hội này để điên cuồng chống phá, mưu toan làm thất bại sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Dựa vào kết quả bầu cử Quốc hội Việt Nam trước đây đã được công bố, các đại biểu quốc hội được nhân dân lựa chọn, bầu vào quốc hội với đa số phiếu bầu từ 95-97%, có người từ 98-99%, tỉ lệ người dân đi bầu trong độ tuổi bầu cử là từ 90-95%; từ đó các thế lực thù địch ngụy tạo, suy diễn, quy kết hồ đồ rằng: “Người dân ai cũng hiểu, tỷ lệ đó hầu như không có ý nghĩa trong cơ chế đảng cử dân bầu, đảng quyết định tất cả…dù biết tỷ lệ cử tri đi bầu, tỷ lệ trúng cử là con số hoàn toàn ảo, vô nghĩa…Việc lựa chọn người do đảng cộng sản chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện từ đầu tới cuối.… Đọc tiếp

Read more

Điệp khúc “chế độ Dân chủ đa nguyên …”

Chống phá điên cuồng cách mạng Việt Nam là âm mưu nhất quán, xuyên suốt của các thế lực thù địch. Hằn học với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, nhất là thắng lợi của 30 năm đổi mới và thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (trong đó có việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tái cử giữ chức Tổng Bí thư) đánh dấu một mốc son trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các thế lực thù địch bịa đặt, vu khống, xuyên tạc một cách trắng trợn rằng: “Trong 5 năm cầm đầu chế độ toàn trị Nguyễn Phú Trọng đã thất bại trong kinh tế, ngoại giao, an ninh quốc phòng và tư tưởng văn hóa; đưa đất nước càng tụt hậu, tham nhũng càng bành trướng, văn hóa giáo dục càng thêm suy đồi, độc lập và chủ quyền đang bị đe dọa nghiêm trọng!… Đọc tiếp

Read more

Mãi mãi đồng hành cùng dân tộc

Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi chào mừng, với niềm tin tưởng sâu sắc rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, thì các thế lực thù địch và bọn cơ hội phản động lại đang thực hiện nhiều chiêu trò mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, điên cuồng chống phá Đại hội, mưu toan phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, đối với dân tộc.

Chúng rêu rao rằng: “Bản dự thảo Báo cáo Chính trị đã được “sửa đổi bổ sung” về thực chất không khác gì bản dự thảo ban đầu. Bao nhiêu ý kiến đóng góp của đông đảo nhân sĩ, trí thức, đảng viên…đều bị coi là vô giá trị…phần lớn những nhà trí thức tự do, những nhà dân chủ đối kháng, những nhà báo độc lập và hầu hết nhân dân…đều có thái độ dửng dưng trước Đại hội Đảng…Đó chỉ là cuộc tranh giành quyền lực và miếng ăn trong nội bộ của một thiểu số người xem thường đất nước và dân tộc…Sự tồi tệ của đất nước ngày nay trên mọi phương diện…là hậu quả của sự lãnh đạo vừa bất tài vừa bất nhân, vừa tàn bạo vừa gian dối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong một thời gian dài từ năm 1945 đến nay”.… Đọc tiếp

Read more

Mãi mãi trọn niềm tin theo Đảng

Đại hội XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Lợi dụng cơ hội này, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã tán phát trên các trang mạng xã hội những bài viết núp dưới danh nghĩa “những ý kiến tâm huyết với Đảng, vì dân, vì nước” nhằm chống phá quan điểm, đường lối của Đảng, phủ nhận những thành tựu to lớn của cách mạng, đặc biệt là công cuộc đổi mới đất nước, làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, kêu gọi đảng viên chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Điển hình là bài:“Tâm thư kính gửi hơn 3 triệu đảng viên Cộng sản” của Bùi Tín – một kẻ phản bội Đảng, Tổ quốc đang sống lưu vong ở nước ngoài.… Đọc tiếp

Read more

“Công thức giữ Đảng” của Phạm Đình Trọng – Sự tuyệt vọng của kẻ chống Đảng

Phạm Đình Trọng tự xưng là một người vì dân vì nước, trong bài “Công thức giữ Đảng” đăng trên trang mạng xã hội danlambao ngày 22/11/2015 đã quy kết: “Công thức giữ Đảng” của Đảng “Còng Công an + Súng Quân đội + Mật vụ Tàu Cộng+ Dòng Máu Đảng Cha Truyền Con Nối”. Có thể nhận thấy ngay, lời lẽ của Phạm Đình Trọng là cực kỳ sặc mùi chống cộng, Trọng là quỷ dữ đội lốt người, thâm thù cách mạng đến tận xương tủy.

Ai cũng biết, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ có “Công thức giữ Đảng” như Phạm Đình Trọng nói. Đó chỉ là sự vu khống, bịa đặt của gã để đả kích, bôi nhọ, nói xấu mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội mà thôi.… Đọc tiếp

Read more

Xuyên tạc, nói sai sự thật – Nguyễn Hưng Quốc thuộc hạng người nào?

Gần đây, trên trang mạng xã hội tiếp tục xuất hiện những bài viết phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, phủ nhận thành quả cách mạng đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nguyễn Hưng Quốc là một trong những người “to mồm” nhất, ông này không chỉ xuyên tạc mà còn vu cáo rằng: “Chính chế độ cộng sản Việt Nam mới làm cho Việt Nam mất biển đảo vào tay Trung Quốc”…

Cần khẳng định ngay rằng, giọng điệu của Nguyễn Hưng Quốc thật hàm hồ, trơ trẽn. Thủ đoạn cũ rích của ông ta chỉ có thể lòe bịp được những người nông nổi, nhẹ dạ, cả tin mà thôi.

Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại ổn định trong xã hội và sự độc lập của đất nước.Đọc tiếp

Read more

Âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn

Văn Kiệt

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện các bài viết của các thế lực thù địch với âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn để xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mưu toan hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, phủ nhận việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang thực hiện.

  1. Hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh là âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch

Kiếm cớ từ việc Nhà nước ta kiên quyết xử lý tòa nhà cao tầng đang xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng ở số 8B phố Lê Trực, thuộc khu trung tâm chính trị Ba Đình, Hà Nội, gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số người đã vội quy kết hồ đồ rằng, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như “đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh” là một cái “Trần” không thể vượt qua; rằng: “các phong trào “Học tập và làm theo” vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cố tình lấy đó làm “một mức trần” mà cả đất nước này chỉ có nhìn theo đó mà học tập, mà làm theo là đủ.… Đọc tiếp

Read more
1941369total sites visits.