Một bài viết phản động, xuyên tạc sự thật

Gần đây, trên trang mạng “Danlambao”, bút danh Ng. Dân đăng bài viết “Muốn độc lập tự do, muốn được ấm no hạnh phúc, phải giải trừ CSVN”. Nội dung bài viết là một sự nhận thức sai trái, phản động, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành tựu phát triển kinh tế của đất nước.

Ng. Dân cho rằng: “Đến bây giờ đảng đưa dân tộc tiếp nối với những giai đoạn, chặng đường lầm than cơ cực…. kinh tế lụi tàn, nợ nần chồng chất, cả dân tộc rách rưới, lang thang, đói nghèo…Người dân không có quyền tự do, quyền con người…..”. Đây là nhận định hết sức phản động, xuyên tạc sự thật lịch sử với động cơ kích động, gây chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân với Đảng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Vạch mặt những kẻ giả danh quân đội

Ngày 10/6/2018, các lực lượng chức năng đã phát hiện hai kẻ giả danh Trung úy quân đội và Học viên đào tạo sĩ quan trà trộn vào đám đông nhằm lôi kéo, kích động mọi người thực hiện các hành vi quá khích, chống đối chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là âm mưu hết sức thâm độc, liều lĩnh của các thế lực thù địch, phản động nhằm hạ thấp uy tín của quân đội, chia rẽ quân đội với Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân, lợi dụng uy tín của quân đội để thực hiện ý đồ chính trị đen tối là gây rối, chống phá, bạo loạn lật, đổ chính quyền, bôi nhọ hình ảnh, truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cũng như sự ấu trĩ, hèn hạ của những kẻ giả danh đã bán rẻ lương tâm, danh dự để  những kẻ phản động lợi dụng, lôi kéo mua chuộc.… Đọc tiếp

Read more

Bộ mặt phản động của Nguyên Thạch

Ngày 28/5/2018, trên trang mạng Danlambao có bài viết “Đảng hèn, nhà nước hạ, dân cúi mặt” của Nguyên Thạch. Nội dung bài viết, nhằm xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng; kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết Việt Nam và Trung Quốc; phủ nhận thành tựu xây dựng, phát triển đất nước; gây hoang mang, chia rẽ, kích động bạo loạn, lật đổ chính quyền, chống phá Đảng và Nhà nước.

Trong bài viết của mình Nguyên Thạch cho rằng “Thế là xong, tất cả đều đứng nhìn một giai đoạn lịch sử nô tàu…. Chưa bao giờ đất nước lại lâm vào cảnh đen tối như hôm nay…..”. Đây là nhận định hết sức phản động, với động cơ kích động, chia rẽ, phá hoại mối quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng và những thành tựu xây dựng, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Vạch trần luận điệu phản động của Mai Thanh Truyết

Ngày 2/5/2018, trên trang mạng Danlambao có bài viết “Từ ba dòng thác cách mạng đến ba nhóm lợi ích” của Mai Thanh Truyết. Nội dung bài viết nhằm mục đích xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, phủ nhận những thành tựu về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, chia rẽ, kích động gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong bài viết của mình Mai Thanh Truyết cho rằng “CSVN vẫn còn bế tắc trong thời kỳ quá độ…Vẫn chưa định hình được phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…Vì vậy đất nước vẫn còn lầm than….” đây là những nhận định hết sức vô lý, mơ hồ, xuyên tạc sự thật, với mục đích chia rẽ nội bộ Đảng, phủ nhận thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong 30 năm đổi mới.… Đọc tiếp

Read more

Vấn đề “then chốt” của Nguyễn Đình Cống

Gần đây, Nguyễn Đình Cống đã tung lên trang mạng xã hội “Tiếng dân” bài viết với tiêu đề “Bàn về then chốt của then chốt”. Nội dung bài viết, cho thấy sự nhận thức sai trái, lệch lạc, cố tình xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua.

Thứ nhất, Nguyễn Đình Cống cho rằng: “Chất lượng cán bộ ngày càng giảm sút…, Đảng quá đề cao lòng trung thành…, không cần có tiêu chuẩn cán bộ trong thời bình…, tiêu chuẩn chức danh trong quy định 90 chỉ là đồ dởm hoặc hư ảo, tạo sơ hở cho bọn cơ hội lợi dụng chui sâu, leo cao, việc lựa chọn cán bộ không có dân chủ từ trong Đảng….”. Đây là những nhận định hết sức phản động, xuyên tạc sự thật, nhằm kích động, gây chia rẽ, làm mất niềm tin của quần chúng, phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Luận điệu phản động của Nguyễn Tường Thụy

Gần đây, trên trang báo Bauxite Việt Nam có đăng bài viết “Nhìn lại nhân quyền Việt Nam 2017” của bút danh Nguyễn Tường Thụy. Nội dung bài viết cho thấy sự nhận thức ấu trĩ, lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu về nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2017.

Nguyễn Tường Thụy xuyên tạc rằng, ở Việt Nam hiện nay ‘Người dân bị tước đi từng phần quyền con người…vẫn là phận con sâu cái kiến mà không biết kêu ai…việc đàn áp tôn giáo đang đi tới mức nguy hiểm”. Đây là luận điệu xuyên tạc, thiếu cơ sở với động cơ kích động hận thù dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Luận điệu xuyên tạc, phản động của Thiện Tùng

Trên trang báo Bauxite Việt Nam, ngày 4 tháng 12 năm 2017 có đăng bài viết “Không có gì quí hơn độc lập tự do” của tác giả Thiện Tùng. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta.

1. Thiện Tùng cho rằng: “Từ khi Đảng CSVN cầm quyền đến nay, qua nhiều lần thay đổi tên gọi, tính ra đã 72 năm (1945- 2017), trải qua 30 năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ (1945- 1975), 42 năm xây dựng đất nước trong hòa bình, nhưng đất nước và dân tộc Việt Nam vẫn chưa bao giờ độc lập, tự do thật sự”.… Đọc tiếp

Read more

Lại thêm một bài viết phản động, xuyên tạc lịch sử

Trên Bán nguyệt san Tự do ngôn luận số 277 ngày 15- 10- 2017 có bài Xã luận “Bộ phim của những kẻ chống tự vệ ”. Bài viết thể hiện cái nhìn phiến diện, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc tình hình phát triển kinh tế của nước ta thời gian qua, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bênh vực cho những kẻ phản động trong chính quyền ngụy Sài Gòn thông qua phê phán bộ phim “Chiến tranh Việt Nam” của  hai đạo diễn người Mỹ Ken Buns và Lynn Novick.

1. Cái gọi là “Xã luận” Tự do ngôn luận viết “Nhà cầm quyền Việt cộng đang hoảng loạn bởi túng quẫn tài chính….công khố ngày càng rỗng tuếch…núi nợ công ngày càng đùn cao…..”.Đọc tiếp

Read more

Luận điệu phản động, xuyên tạc lịch sử của Bùi Tín

Trên trang Blog Đài tiếng nói Hoa Kỳ có bài viết “72 năm, một chuỗi dài bội ước” của tác giả Bùi Tín. Bài viết thể hiện cái nhìn phiến diện, thiếu khách quan,  cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1. Bùi Tín cho rằng: “72 năm chuyên chính, đảng cộng sản cần tự chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm, thành khẩn sửa mình, tạ tội với dân tộc và toàn dân…. bù đắp lại những trì trệ, thất bại và lạc hậu không đáng có trong suốt 72 năm qua”. Đây là nhận định hết sức phản động, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử với động cơ chia rẽ, phá hoại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân ta.… Đọc tiếp

Read more

Luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam – Trung Quốc của Phạm Trần

Trên trang danlambaovn.blogspot.com có bài viết “Há miệng mắc quai” của tác giả Phạm Trần. Bài viết thể hiện cái nhìn phiến diện, thiếu khách quan, toàn diện cố tình xuyên tạc sự thật về mối quan hệ Việt Nam- Trung Quốc, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

1. Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã có những bước phát triển mới, là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đã có bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2008, hai nước thiết lập quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”.… Đọc tiếp

Read more
1947757total sites visits.