Cảnh giác với luận điệu vu khống, dựng chuyện của Hiếu Chân

Tiếp nối những bài viết lợi dụng tình hình tham nhũng, mới đây trên trang “Thongluan-rdp”, Hiếu Chân đã tung ra bài viết với tựa đề: Đốt lò: Chống tham nhũng hay thanh chừng nội bộ? Với những lý lẽ, lập luận xảo ngôn, ngụy biện, Hiếu Chân đã đưa ra một số nhận định, đánh giá phiến diện, lệch lạc, mang tính chất bịa đặt, không đúng sự thật về công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam nào là những vụ đổi ngôi trên thượng tầng chính trị gần đây, ai cũng thấy công cuộc đốt lò đã biến thành một cuộc thanh trừng nội bộ, tranh chức, tranh quyền, xa rời mục tiêu chống tham nhũng; công việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được trao cho các phó ban, chủ yếu là cho Bộ trưởng Công an; thẩm quyền điều tra, truy tố và bắt giam là đặc quyền của Bộ Công an; hoạt động của Bộ Công an bao chùm lên mọi mặt của đời sống xã hội, dòm ngó tới từng người dân; không chỉ Ban Chỉ đạo mà cả Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đều có thể trở thành “con tin” trong bàn tay thao túng của Bộ Công an.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở VIỆT NAM

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của nhân dân và cả hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta đã trở thành quyết tâm chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Thế nhưng mới đây Nguyễn Quốc Khải (NQK) đã đăng bài viết trên “Vietbao với chủ đề “Kết quả 13 năm đốt lò: Tham nhũng ở Việt Nam bộc phát trở lại, trong bài viết đó NQK đã lượm nhặt, sao chép để nhào nặn thành bài viết của mình với từng câu, từng chữ đều chứa đựng ý đồ thâm hiểm là phá hoại công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, đả kích, nói xấu Đảng, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; kích động, hướng lái tạo dư luận tiêu cực trong xã hội hoài nghi về công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, từ đó NQK hô hào, cổ súy cho cái gọi là “đổi mới thể chế” thay đổi thiết chế chính quyền, rằng Việt Nam cần một chế độ pháp quyền để chống tham nhũng.…

Read more

LẬT TẨY CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo với nhiều loại hình khác nhau và có sự phát triển nhanh cả về tổ chức, số lượng tín đồ, cơ sở thờ tự. Đa số các hoạt động tôn giáo được diễn ra bình thường và tuân thủ pháp luật của Nhà nước; tín đồ và chức sắc các tôn giáo yên tâm, tin tưởng và hăng hái thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch tiếp tục triệt để lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, gây rối làm mất ổn định chính trị, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, chia rẽ Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.…

Read more

TƯ DUY LỆCH LẠC CỦA KẺ XẢO NGÔN

Mới đây Nguyễn Hữu Đổng (NHĐ) đã đăng bài viết có chủ đề: Bảo vệ chủ quyền quốc gia: cần tư duy “thật” của nhà cầm quyền trên “Baotiengdan. com”, bài viết khá dài với hơn 8 trang a4 và chắc hẳn NHĐ đã lao tâm, khổ tứ vào việc sưu tầm, cóp nhặt, sao chép, cắt ghép để nhào nặn thành bài viết với từng câu, từng chữ đều toát lên ý đồ thâm hiểm là phá hoại dân chủ, nhân quyền, đả kích, nói xấu Đảng, bôi nhọ chế độ XHCN ở Việt Nam; hướng lái Việt Nam từ bỏ mục tiêu XHCN sang mục tiêu xã hội phát triển, xã hội dân sự; thay đổi thiết chế chính quyền do Đảng lãnh đạo sang thiết chế chính quyền “dân sự”.

HNĐ đưa ra một loạt câu hỏi: Chủ quyền quốc gia là gì? Tư duy thật về chủ quyền quốc gia là gì?

Read more

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA HOÀNG MAI

Mới đây, trên trang “Bureau CTM media- Âu Châu” đăng tải bài viết với tiêu đề “Pháp trị của Tổng Bí thư” của Hoàng Mai, trong đó đã xuyên tạc, bóp méo đánh đồng lẫn lộn giữa pháp trị và pháp luật trong nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của luận điệu sai trái này là công kích vào bản chất, vai trò của nhà nước pháp quyền XHCN là một trong những mũi nhọn mà các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tập trung chống phá trong suốt quá trình cách mạng, xây dựng, hoàn thiện nhà nước XHCN Việt Nam. Hoàng Mai đã đưa ra quan điểm phiến diện, sai lầm, lệch lạc, không đúng sự thật, nào là Tổng bí thư đang muốn tìm hướng đi khác trong cách hiểu pháp trị trong nhà nước pháp quyền; sự thiếu nhất quán, lung túng trong điều hành chính sách của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; luật pháp không phải là chuyện củi tươi hay khô; đảng viên đông số lượng nhưng phẩm chất phần lớn là củi.v.v.

Read more

CHIÊU TRÒ NHAM HIỂM CHIA RẼ QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN CỦA NGUYỄN HỒNG LĨNH

Nhận thức rõ mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân đã tạo nên sức mạnh to lớn, vô địch của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị luôn tìm mọi phương cách tung ra các chiêu trò vô cùng nham hiểm để phá hoại, công kích hòng chia rẽ, ly gián giữa Đảng với nhân dân; lôi kéo, kích động, tách nhân dân ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho dân xa Đảng, thậm chí đối lập với Đảng.

Mới đây trên Facebook Hoa Mai Nguyễn, Nguyễn Hồng Lĩnh có bài viết “Đảng CSVN có thực sự phát huy vai trò của nhân dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng?”, trong đó chứa đựng quan điểm, tư tưởng, nhận thức phiến diện, sai lầm, lệch lạc, không đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu về “Dân quyền”

Mới đây trên trang “Doithoaionline” tán phát bài viết với tiêu đề “Dân quyền, khởi đầu và đích đến!” của Trần Dzạ Dũng (TDzD), trong đó đưa ra những quan điểm phiến diện, nhận thức sai lầm, lệch lạc về quyền dân chủ, quyền công dân. TDzD đã copy, cắt xén, lắp ghép thông tin lấy từ văn kiện Đảng, từ bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các vấn đề quyền lực, tham ô, tham nhũng; suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số cán bộ lãnh đạo, chính quyền các cấp…. Điều hết sức nguy hiểm ở chỗ TDzD đã triệt để lợi dụng những điều đó để lồng ghép ý kiến nhận xét, quan điểm của cá nhân cổ súy cho cái gọi là “dân quyền” do TDzD tự phịa ra hoặc theo đuôi các nhà “dân chủ cuội” hòng xuyên tạc, bôi đen việc thực thi quyền dân chủ, quyền công dân ở Việt Nam.…

Read more

ĐÀO TĂNG DỰC LẠI BÀY TRÒ LỪA ĐẢO

Mặc dù bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp đúng như kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thế nhưng mới đây các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong đó có Đào Tăng Dực (ĐTD) lại tiếp tục đăng đàn cho “chiến dịch bẩn” hòng phá hoại, xuyên tạc, bóp méo sự thật trước, trong và sau bầu cử ở nước ta vừa qua. ĐTD cho rằng: Đảng đã sử dụng một thể chế chính trị dân chủ là quốc hội chế như một công cụ để thực thi độc tài đảng trị; sử dụng quốc hội chế cưỡng bách bầu cử định kỳ tạo ra nhãn hiệu chính danh cho chế độ; nắm chắc và thao túng được đa số quốc hội, thì danh chính ngôn thuận bầu ra chủ tịch nước, thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng và kiểm soát tuyệt đối hệ thống tòa án.…

Read more

SỰ XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN LÂN THẮNG

Với bản chất không hề thay đổi, mới đây Nguyễn Lân Thắng lại tiếp tục đăng đàn với bài viết “Thế lực thù địch” với giọng điệu rất khác thường so với các bài viết trước đây của Y. Bởi vì, mỗi lần Y phát ngôn, đăng đàn thì ôi thôi sặc mùi ngạo mạn với thái độ hung hăng, chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam. Trong rất nhiều lần, Thắng đã phỉ báng quốc kỳ của Tổ quốc, cũng như lãnh tụ của dân tộc. Nếu kể ra đây về những tội lỗi của Thắng thì nhiều vô số mà trong một bài viết không thể đếm hết được.

Chính sự táo tợn và cuồng nô của Nguyễn Lân Thắng đã thu hút được chú ý của tổ chức phản động Việt Tân và Thắng chính thức gia nhập VOICE – tổ chức ngoại vi của Việt Tân ở Philippines.…

Read more

KẺ ĂN NÓI QUÀNG XIÊN LÀ CHÂU XUÂN NGUYỄN

Chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động tinh vi, xảo quyệt để chống phá bầu cử các cấp. Điển hình như Châu Xuân Nguyễn mới đây đã tung bài viết “Bầu cử ở Việt Nam, nghệ thuật siêu hư cấu”. Bài viết đã cố tình bóp méo, xuyên tạc thông tin, đưa ra những bình luận, nhận xét, đánh giá không khách quan trung thực, phiến diện, một chiều, quy chụp để tung tin, đồn thổi dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử ở Việt Nam.…

Read more