KHÍ TIẾT CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN MÃI MÃI LÀ NIỀM TIN, NIỀM TỰ HÀO, LÀ GƯƠNG SOI CHO BAO THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM

(1)Khí tiết của người cộng sản Việt Nam mãi mãi là niềm tin, niềm tự hào của các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau, không một ai có quyền được xúc phạm.

Mới đây, Nguyễn Hữu Vinh tiếp tục có bài đăng trên trang Rfavietnam.com với tựa đề: “Khí tiết của người cộng sản: Những thực tế trái ngược”. Qua bài viết này, người đọc càng thấy rõ hơn âm mưu và dã tâm đen tối của Nguyễn Hữu Vĩnh, chẳng qua cũng vẫn là những chiêu trò cũ rích, hòng “trở cờ”, “lật sử” và bôi xấu thanh danh, khí tiết của những người cộng sản – những cán bộ, đảng viên chân chính của Đảng.

Mở đầu bài viết, với lối so sánh, ví von khập khiễng về cái gọi là “cuộc chiến Bắc – Nam” đã cho thấy Nguyễn Hữu Vinh muốn đánh đồng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Đảng ta, dân tộc ta với “cuộc nội chiến giữa 2 miền Nam – Bắc”.…

Read more

QUÁCH HẠO NHIÊN – KẺ LỘNG NGÔN ĐIÊN CUỒNG CẦN LÊN ÁN

(1). Quách Hạo Nhiên – Kẻ lộng ngôn, điên cuồng ném đá vào đại hội Đảng các cấp, bộc lộ rõ dã tâm thâm độc, xảo quyệt của kẻ cơ hội, phản động đang ráo riết chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Mới đây, Quách Hạo Nhiên đăng tải trên trang mạng Baotiengdan.com bài “Tổng kết cuối năm: Việt Nam nhìn từ bên trong”. Tôi cũng không biết rõ Quách Hạo Nhiên tên thật là gì? hiện đang sống ở đâu? ở Việt Nam hay đang làm bồi bút cho bọn phản động để kiếm sống qua ngày? Nếu Y là người Việt Nam sống ở trong nước thì đúng là kẻ đui mù không biết nhân tình, thế thái của nhân dân Việt Nam mà lại cả gan dám tham gia luận bàn thế sự “Tổng kết cuối năm: Việt Nam nhìn từ bên trong”.…

Read more

HOÀNH HOÀNG SƠ – MỘT CÁCH NHÌN U ÁM, THIỂN CẬN VỀ NỀN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CỦA VIỆT NAM

Vừa qua, Hoàng Hoành Sơn lại tiếp tục đăng tải trên trang mạng xã hội bài “Một thể chế mua quan bán tước”. Tôi cũng không biết rõ Hoàng Hoành Sơn tên thật là ai? hiện đang sống ở đâu? ở Việt Nam hay đang làm bồi bút để kiếm sống? chỉ biết Y qua các bài đăng trên mạng xã hội của nước ngoài, nhưng cũng đủ thấy rằng Y là kẻ mang đậm dã tâm cơ hội phản động, với dụng ý xấu xa, đang điên cuồng chống phá Đảng, chống phá chế độ ở Việt Nam.

(1) Với cách nhìn u ám, thiển cận của kẻ cơ hội, phản động, Hoàng Hoành Sơn đem cái cá biệt để phủ định sạch trơn tất cả thành tựu phát triển của nền giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Bước sang thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đã đặc biệt coi trọng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả nền giáo dục, đào tạo nước nhà.…

Read more

NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ BẤT KHẢ XÂM PHẠM

  1. Dẫu biết rằng âm mưu chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là cái đã ngấm sâu vào tâm can, gan ruột của các thế lực cơ hội, thù địch, phản động, nhưng thực tiễn cũng đã chứng minh bất luận một lực lượng nào cũng không có thể xuyên tạc, kích động làm thay đổi được niềm tin vững chắc của nhân dân Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vậy mà, mới đây, lợi dụng tình hình thiên tai bão, lũ và công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai bão, lũ của Đảng và Chính phủ Việt Nam, Hoàng Hoành Sơn lại có bài: “Nghị định, thông tư và danh dự nhà nước” đăng trên mạng xã hội, âm mưu xuyên tạc, kích động hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân Việt Nam đối với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Read more

CÔNG LAO CỦA ĐẢNG, TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC, CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM LÀ ĐIỀU THIÊNG LIÊNG CAO CẢ, KHÔNG AI CÓ QUYỀN XUYÊN TẠC, LĂNG MẠ

Âm mưu chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là cái đã thấm sâu vào gan ruột, xương tủy, là một âm mưu, thủ đoạn vô cùng thâm độc, xảo quyệt chưa lúc nào ngưng nghỉ của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động. Đặc biệt, mới đây Phạm Văn lại tiếp tục có bài đăng trên trang mạng xã hội cố tình xuyên tạc lịch sửa dân tộc, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một thủ đoạn vô cùng thô tục, bỉ ổi đáng phải lên án.

Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, dẫn dắt toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam đứng lên làm cách mạng giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và tự giải phóng cho mình thoát khỏi kiếp nô lệ, lầm than vươn lên làm chủ đất nước, làm chủ chính bản thân mình là điều hiển nhiên đã được lịch sử ghi nhận không ai có quyền xuyên tạc.

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC VỤ ÁN ĐỒNG TÂM CỦA BỌN CƠ HỘI, PHẢN DỘNG

Dẫu biết rằng, chiêu trò lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một âm mưu, thủ đoạn chưa lúc nào ngưng nghỉ của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, nhưng mới đây khi Tòa án xét xử sơ thẩm vụ án Đồng Tâm, các thế lực cơ hội, phản động lại ra sức lợi dụng, xuyên tạc hòng chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là một thủ đoạn vô cùng bỉ ổi đáng phải lên án. Mới đây, Nguyenngocgia lại có bài “Vụ án Đồng Tâm – Gốc rễ ĐCSVN đang rữa nát” đăng trên mạng xã hội gần đây là một điển hình cho những âm mưu thủ đoạn bỉ ổi của các phần tử thù địch, cơ hội, phản động.…

Read more

NGUYỄN BÁ LỘC – KẺ DIỄN LẠI CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG NHÂN QUYỀN ĐỂ CHỐNG ĐẢNG, CHỐNG CHẾ ĐỘ

Lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống Đảng, chống đối chế độ là chiêu trò không mới, là một âm mưu, thủ đoạn chưa khi nào ngưng nghỉ của các thế lực cơ hội, phản động, thù địch, chống cộng. Mới đây, Nguyễn Bá Lộc tiếp tục có bài đăng trên trang báo tiengdan, với tiêu đề “Quyền công nhân tại Việt Nam”, thoạt đọc tiêu đề bài viết và mấy lời mở đầu có thể có người lầm tưởng rằng Y là người có tiếng nói chân chính để bảo vệ cho quyền và lợi ích của giai cấp công nhân Việt Nam, nhưng đọc toàn bộ nội dung bài viết mới thấy rõ dã tâm thâm độc, xảo quyệt của Nguyễn Bá Lộc, Y chẳng qua cũng chỉ là nhai lại chiêu trò lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta không hơn, không kém.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN BÔI ĐEN LỊCH SỬ, KÍCH ĐỘNG ĐÒI LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN, XÓA BỎ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Dẫu biết rằng các thế lực thù địch, chống cộng không khi nào từ bỏ dã tâm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá cách mạng Việt Nam, nhưng mới đây Thuận Đạo sử dụng thủ đoạn vô cùng bỉ ổi. Đọc bài “Liệu lịch sử cách mạng có lặp lại chăng” của Y đăng tải trên trang Báo tiengdan chúng ta mới thấy hết dã tâm đen tối, xảo quyệt, vô liêm sỉ và ấu trĩ đến ngớ ngẩn của Y.

Vì tất cả những gì đã thuộc về lịch sử thì sao “có thể lặp lại”, không ai có quyền bôi đen, xuyên tạc lịch sử dân tộc.

Nếu nói theo quy luật biện chứng thì mọi sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng đều có thể diễn ra theo hình xoáy ốc, nhưng ở bước sau, chu kỳ sau đều diễn ra với trình độ cao hơn, quy mô rộng lớn hơn, nhịp độ dồn dập hơn; cả về chất và lượng cũng đều có sự thay đổi, điều đó đã được lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định, vậy nên hiện tượng lịch sử diễn ra qua các giai đoạn cũng không thể không có sự lặp lại như nó đã từng diễn ra.…

Read more

HÃY CẢNH GIÁC, KHÔNG MẮC MƯU CỦA NGUYỆT QUỲNH

1.Bản chất pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nghiêm minh, nhưng nhân đạo, Nguyệt Quỳnh không thể lợi dụng những vụ án oan sai để làm phân rã niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Dẫu biết rằng các thế lực phản động, thù địch không khi nào, không bao giờ từ bỏ âm mưu, dã tâm phá hoại Đảng, phá hoại chế độ tốt đẹp mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức dựng xây, khi mà công cuộc đổi mới, dựng xây đất nước ta càng gặt hái được nhiều thành tựu thì các thế lực thù địch lại càng tức tối, hằn học, điên cuồng dùng mợi thủ đoạn xảo quyệt để chống phá. Mới đây, trên trang mạng xã hội, Nguyệt Quỳnh đã đăng tải bài “Bà ơi, sao mồm bà to thế? Sao răng bà nhọn thế”, đọc toàn bộ bài đăng chúng ta càng thấy rõ dã tâm thâm độc, xảo quyệt của Nguyệt Quỳnh với âm mưu lợi dụng một số vụ án oan sai để làm phân rã niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, hòng kích động dân chúng biểu tình, gây mất ổn định nhưng sẽ chẳng ai tin.…

Read more

LÊ PHÚ KHẢI – KHÔNG THỂ DỰA VÀO MẤY VỤ ÁN OAN SAI MÀ PHÊ PHÁN ĐẢNG, PHÊ PHÁN CHẾ ĐỘ

  1. Lê Phú Khải kẻ mượn gió bẻ măng, viện cớ mấy vụ án oan sai của tòa án Việt Nam để xuyên tạc, kích động đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi thay đổi bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mới đây, Lê Phú Khải mệnh danh là phóng viên thường trú một thời ở Đồng bằng sông Cửu Long lại có bài đăng tải trên trang Boxit VN với tiêu đề “Nền tư pháp hoang dại ở Việt Nam còn tồn tại đến bao giờ”. Đọc tiêu đề bài báo đã thấy, rõ tâm địa xấu xa, đen tối của Lê Phú Khải. Theo lời quảng bá của Phú Khải thì trước đây Y là một phóng viên, nhưng không rõ phóng viên của tờ báo nào, nhưng nếu đã một thời làm phóng viên báo “cách mạng” của Việt Nam mà nay lại tung ra những lời hằn học đó chứng tỏ Y là một kẻ “trở cờ” quay lưng lại với cách mạng, cố tình xuyên tạc chống phá Đảng, chống phá chế độ, chúng ta cần cảnh giác.…

Read more