Phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước vô cùng hài lòng về câu chuyện xét xử mấy đại án tham nhũng gần đây. Rõ ràng, suy cho đến cùng, để xảy ra các đại án lớn về tham nhũng và cả các vụ án tham nhũng vặt, trước hết và quan trọng nhất có liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cơ quan. Ở đâu và nơi nào, nếu người đứng đầu cơ quan, đơn vị có lối sống trong sáng, thật sự là tấm gương về đạo đức, lối sống, hết lòng vì dân vì nước thì chắc chắn rằng ở cơ quan ấy, đơn vị ấy không có tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tôi tin là như vậy Thực tế đã và đang chứng minh điều đúng đắn này.

Suy ngẫm về các đợt xét xử mấy đại án lớn cho thấy, phần lớn các vụ tham nhũng đều gắn liền với những người có chức, có quyền, có vị thế trong bộ máy công quyền.Đọc tiếp

Read more

Chống tham nhũng bằng cách nào

Có trăm phương ngàn kế để chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu để giữ lại tiền của cho nhân dân, dùng tiền sạch để xây trường học, bệnh viện, phát triển kinh tế – xã hội. Dưới đây gọi là hai “kế sách” nhỏ mà người viết tâm đắc, muốn nêu ra để bàn cho kỹ, làm cho tốt.

Một là, phải thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề trên hết và trước hết, quyết định đến hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Cần tăng cường quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lối sống trong sạch, lành mạnh, có kỷ cương, kỷ luật.… Đọc tiếp

Read more

Phải dựa vào dân mới chống được tham nhũng

Muốn chống tham nhũng, giữ được tiền của cho nhân dân, phải nhìn kỹ, hiểu thấu bản chất, nguồn gốc và tác hại của tham ô, lãng phí; phải hiểu kỹ lời dạy của Bác Hồ: chống tham ô, lãng phí là cách mạng, là dân chủ vì “Tham ô, lãng phí, quan liêu là những xấu xa của xã hội cũ”, tham ô là đặc trưng, gắn liền với thực dân, phong kiến. Đấu tranh chống thực dân, phong kiến, xây dựng xã hội mới phải bao hàm cả đấu tranh chống tham ô, lãng phí. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quyền lực thuộc về nhân dân, tất cả tài sản là của nhân dân. Nhân dân đóng góp mồ hôi, xương máu, tiền của cho công cuộc kháng chiến, xây dựng đất nước.… Đọc tiếp

Read more

Tại sao tham nhũng là “giặc nội xâm”

Những năm gần đây, tình trạng tham nhũng ở nước ta diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, quan trọng; đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài, là quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta, nhằm xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững mạnh.

Với tầm nhìn sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm phát hiện và dự báo về nguy cơ, tác hại của các tệ nạn, tiêu cực xã hội gắn với Nhà nước, với người có chức, có quyền, nhất là trong điều kiện những người đó là đảng viên của một đảng cách mạng, nắm giữ quyền lực.… Đọc tiếp

Read more

Dân Đồng Tâm, Mỹ Đức không nên cản trở, giữ người trái pháp luật

Qua thông tin được lan truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội, tôi được biết người dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã bắt giữ cảnh sát cơ động khi thực thi nhiệm vụ về giải quyết việc tranh chấp đất đai ở địa bàn này và một số người dân quá khích ở địa phương đã bắt giữ một số cảnh sát cơ động đang thi hành nhiệm vụ. Phải nói ngay rằng đây là việc làm quá khích, đã biến việc “bé xé thành to”, gây rối loạn trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Cần nói thẳng ra là: Việc bắt và chống đối người thi hành công vụ là vi phạm các điều khoản mà Bộ luật Hình sự nước ta quy định.… Đọc tiếp

Read more

Ai cố tình xuyên tạc lịch sử, kẻ đó không phải người có lương tâm

Vì có quan điểm đối lập, thù địch với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, một số người đã và đang cố tình lừa dôi lương tâm, “đội mũ ni che tai”, có mắt nhìn nhưng đã bị “mù lòa” vì không nhìn thấy sự thật đã và đang diễn ra trên đất nước ta hơn 87 năm qua. Họ cho rằng chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội là không tưởng, là đi theo vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu. Thử hỏi các người, như thế nào là “đi vào vết xe đổ Liên Xô, Đông Âu”?

Phải chăng các người vì bất đồng chính kiến, đối lập với quan điểm của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhắm mắt làm ngơ, cố tình chống phá cách mạng Việt Nam; luôn rêu rao ầm ĩ rằng, nếu Việt Nam tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa xã hội thì tất yếu sẽ dẫn đến đổ vỡ như mô hình Liên Xô và Đông Âu!?… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận quy luật khách quan

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động với nhiều sự kiện diễn ra nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Thế giới ấy nhìn có thể nhìn ở nhiều góc độ, nhiều cách tiếp cận khác nhau, song mang hai nội dung chính yếu, thống nhất biện chứng trong tổng thể của sự vận động, phát triển của thế giới đương đại, mà thế kỷ XXI đã, đang và sẽ chứng kiến. Trong đó, sự quá độ của xã hội loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, mở đầu bằng Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại là nội dung chủ yếu của thời đại, đó là cái nhìn tổng quát, mang tính biện chứng, khách quan, khoa học, từ góc độ hình thái kinh tế – xã hội; và sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, kinh tế tri thức, xét từ góc độ kinh tế – kỹ thuật, sự phát triển của lực lượng sản xuất mới.… Đọc tiếp

Read more

Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được khẳng định

Không còn nghi ngờ gì nữa những thành quả tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã tạo ra sức mạnh và trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nếu không có miền Bắc xã hội chủ nghĩa – hậu phương lớn của tiền tuyến lớn, cung cấp kịp thời sức người, sức của cho chiến trường miền Nam thì đế quốc Mỹ liệu có cúi đầu, cuốn cờ về nước? Liệu lịch sử có ghi dấu mốc Hiệp định Pari tháng 1-1973 hay không?

Dù khó khăn đến mấy, nhân dân ta vẫn kiên định vững bước đi trên con đường ấy, ra sức đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với một vị thế và tư thế mới – vị thế và tư thế của những người làm chủ và biết làm chủ vận mệnh của mình, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Thực chất của những luận điệu phi lịch sử, phản động, phản khoa học

Hiện nay vẫn có những giọng điệu lạc lõng, đòi Đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn vì họ cho rằng đó là “con đường sai lầm, dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt”, đòi chúng ta phải đi theo con đường khác.

Thực tế lịch sử chứng minh rằng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn, được kiên trì, kiên định triển khai thực hiện suốt từ năm 1930 đến nay. Nhờ đó, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.… Đọc tiếp

Read more

Thái độ của chúng ta về đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Quan điểm, thái độ nhất quán, trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta tại Đại hội XII và nhất là tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII là đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta. Đó là thái độ rất kiên quyết, kiên trì, không nhân nhượng; không để cho chúng hoàn hoành, gây tội ác.

Quan điểm này không phải là bây giờ Đảng ta mới bàn. Lần đầu tiên, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã đề cập đến vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta. Trước đó, Đảng ta chỉ đề cập đến những biểu hiện yếu kém, tiêu cực của tổ chức đảng, những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.… Đọc tiếp

Read more
1947750total sites visits.