Bác bỏ luận điệu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng của Trần Trung Đạo

Mới đây, Trần Trung Đạo đã phát tán nội dung “Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh: Luận cương các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin” trên trang mạng “baotiengdan“. Đó là những lập luận xuyên tạc, “lập lờ đánh lận con đen” hòng gây mơ hồ, mất niềm tin của nhân dân vào nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Song, dù có xuyên tạc thế nào, thì thực tiễn lịch sử cũng đã bác bỏ các luận điệu sai trái này.

1. Không phải cứ đi theo con đường ngoài Macxit (theo chủ nghĩa tư bản) thì đất nước mới được độc lập, phát triển và giàu mạnh

Để cùng phụ họa với các luận điệu thù địch, công kích, bài bác con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản, Trần Trung Đạo đã rêu rao rằng: “Nếu không có Hồ Chí Minh và luận cương của Lênin, Việt Nam đã là một quốc gia thống nhất, hiện đại hàng đầu châu Á”. Thực tế có phải như vậy không? Có phải chủ nghĩa tư bản, kể cả những nước tư bản chủ nghĩa già đời hiện nay vẫn đang phát triển tốt đẹp không?

Nhân loại đã chứng kiến trong thế kỷ XIX – XX, chủ nghĩa tư bản đã tỏa vòi đi khắp các châu lục để vừa “hút máu” nhân dân lao động ở chính quốc, vừa hút máu nhân dân lao động ở các nước thuộc địa. Nhân dân Việt Nam đã trải qua những khổ đau, cơ cực dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc nên thấy hết bản chất của chủ nghĩa tư bản. Ngày nay, chủ nghĩa tư bản hiện đại bước sang giai đoạn mới là chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa. Song, chủ nghĩa tư bản vẫn không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó. Các cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục diễn ra. Và hôm nay, chúng ta lại chứng kiến cuộc khủng hoảng nhiều mặt, cả về y tế, xã hội, chính trị, kinh tế đang diễn ra dưới tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hơn nữa, thực tế chỉ ra rằng, phần lớn các quốc gia trên thế giới hiện đang đi theo con đường tư bản chủ nghĩa dưới những hình thức khác nhau, nhưng có điểm chung là sự phát triển không đều. Không phải cứ quốc gia nào đi theo chủ nghĩa tư bản thì đều phát triển và ngược lại ở các nước tư bản cũng đầy rẫy những khổ đau, đói nghèo và bất công. Chính chủ nghĩa tư bản đang tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc, đời sống của đa số dân cư lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng. Thế giới đang chứng kiến một châu Phi đói, một châu Á nghèo, một châu Mỹ nợ nần chồng chất và một châu Âu chia rẽ, khủng hoảng kinh tế và bất ổn an ninh, chính trị, xung đột vũ trang… Đó chẳng phải là bản chất của chủ nghĩa tư bản hay sao. Một nhà hoạt động xã hội người Mỹ Bill Fletcher Jr. nhận định rất chuẩn xác rằng: “Bất công là hậu quả của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản là một hệ thống độc hại đến nỗi không biết rõ rằng nó có cho phép con người bước ra thế kỷ 21 dưới bất kỳ hình thức văn minh nào. Vì vậy, chắc chắn phải là chủ nghĩa xã hội”. Chỉ những kẻ bị lóa mắt bởi những bộ cánh sặc sỡ của chủ nghĩa tư bản như Trần Trung Đạo mới lầm tưởng và đưa ra luận điệu xuyên tạc, thiển cận như vậy.

2. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng ở Việt Nam

Đằng sau nhận định thiếu khách quan là âm mưu thâm độc, cố tình xuyên tạc, phủ nhận con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn của Trần Trọng Đạo. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy lựa chọn con đường phát triển là quyền của mọi quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, sự lựa chọn con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử và của thời đại. 77 năm giành, giữ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt qua 36 năm đổi mới với hệ giá trị đó, Đảng đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đưa nước ta vững bước đi lên. Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 với quan điểm tính mạng và sức khỏe của nhân dân là trên hết; với phương châm chống dịch như chống giặc, Nhà nước, chính phủ đã chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ đã mang lại hiệu quả thiết thực, kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo đầy bản lĩnh của một Đảng giàu kinh nghiệm cả trong chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới, sự điều hành quyết liệt của chính phủ và sự đồng thuận quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài đến nay, mọi hoạt động kinh tế – xã hội đã trở lại trạng thái bình thường mới. Điều đó, đã thể hiện rõ bản chất ưu việt của chế độ, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, cộng đồng quốc tế, Tổ chức Y tế thế giới và các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đó là bằng chứng của sự vươn lên, là minh chứng không thể phủ nhận, khẳng định quá trình phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Thế giới đã chứng kiến bao cảnh đau thương của nhiều dân tộc ở châu Phi, ở Trung Đông, dù đã giành được độc lập nhưng đất nước bị hoang tàn bởi các xung đột chia rẽ nội bộ và sự can thiệp từ bên ngoài. Ngay một số nước, dù có độc lập dân tộc nhưng việc tranh giành giữa các lực lượng chính trị trong nước luôn làm cho tình hình nóng bỏng, cuộc sống của nhân dân không được bình yên. Vậy nên, dù thời cuộc biến đổi xoay vần ra sao thì hệ giá trị độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vẫn là sự lựa chọn duy nhất đúng của Việt Nam. Do đó, Trần Trung Đạo có dùng bao chiêu trò “đổi trắng thay đen”, đưa các thông tin đúng – sai, thật giả lẫn lộn; dù thủ đoạn có tinh vi, xảo quyệt, nhào nặn, bóp méo, xuyên tạc đến đâu, thì cũng không thể phủ nhận được sự thật này.

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng trong chèo lái con đường cách mạng Việt Nam vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Kiên định chủ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là câu trả lời rõ ràng, đanh thép của chúng ta, đó là vũ khí sắc bén để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.