Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp hiện nay

Nhằm mục đích phá hoại công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang ra sức thực hiện nhiều hoạt động chống phá quyết liệt. Do đó, để nhận biết, vạch trần và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của thế lực thù địch, cơ hội chính trị, mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên một mặt cần nhận thức đúng về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Mặt khác, cần thấy rõ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Một là, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang diễn ra hiện nay là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt sự kiện này là yếu tố, tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt nội dung báo cáo chính trị, nhất là công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp. Bởi vì, việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không những là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội, mà còn đảm bảo việc triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội.

Đề cập vấn đề này, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cũng xác định và nhấn mạnh, công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp cần thực hiện phương châm bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch nguồn cán bộ và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chuẩn bị từ các nhiệm kỳ trước. Đó là, căn cứ kế hoạch tổng thể, những cán bộ trong diện quy hoạch được Trung ương và các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện cho đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển công tác để rèn luyện, thử thách qua thực tiễn với nhiều cương vị công tác từ thấp đến cao. Đây thật sự là bước chuẩn bị chu đáo, chủ động từ sớm, từ xa của Trung ương, của các cấp ủy và hệ thống chính trị trong tiến hành công tác nhân sự khóa mới.

Như vậy, có thể khẳng định, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng đã và đang được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chuẩn bị chu đáo, công phu, bài bản; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đánh giá cao; qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng; tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trước thềm đại hội đảng bộ các cấp.

Hai là, mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận biết rõ, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trên internet, mạng xã hội và một số “diễn đàn”.

Chúng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”. Việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ là nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ… Một số đối tượng bất mãn tung đơn thư nặc danh, mạo danh trên các trang mạng xã hội, lan truyền những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc, kích động chia rẽ nội bộ; bôi nhọ danh dự, nhân phẩm những cán bộ liên quan đến công tác nhân sự đại hội và những người trong nguồn quy hoạch, khiến dư luận hoài nghi, thắc mắc, không hiểu đúng sai thế nào.

Chúng còn đưa ra những thông tin bình phẩm sai lệch về trình độ, năng lực của người này, người kia rồi đặt lên bàn cân so sánh. Khi cần hạ bệ người nào, chúng tập trung khoét sâu những hạn chế, khuyết điểm ở những ngành, những lĩnh vực mà cán bộ đó phụ trách, rồi quy kết thành bản chất của chế độ, thậm chí chúng rắng trợn dựng chuyện, bịa đặt, đổi trắng thay đen, bóp méo, làm thay đổi bản chất của các vụ việc liên quan đến một số cán bộ, nhất là những đồng chí nằm trong quy hoạch nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Chúng còn dựng chuyện và “quy chụp” rằng, “việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội, xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”…

Những luận điệu xuyên tạc về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp hiện nay của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị là hết sức thâm hiểm, xảo quyệt. Vì vậy, mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn phải đề cao cảnh giác, nhận diện được thông tin đúng, sai, không lo lắng, hoài nghi, không ủng hộ, phát tán, chia sẻ thông tin sai trái, bịa đặt; vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị; góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp hiện nay

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.