Cảnh giác với luận điệu sai trái của Cánh Dù lộng gió

Lợi dụng những khuyết điểm, sai lầm rồi cường điệu, thổi phồng, nhằm xuyên tạc lịch sử, hạ bệ uy tín lãnh tụ là một trong những chiêu bài của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Bài viết: “Chủ nghĩa CS sinh ra những thứ quái đản”, trên trang mạng danlambao nói về cải cách ruộng đất của Đảng và Nhà nước ta trong những năm 50 là những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, cần đấu tranh vạch trần:

Cải cách ruộng đất là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân lao động.

Nhằm huy động mọi nguồn lực cho công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng đất nước. Tháng 12/1953, Quốc hội chính thức thông qua Luật Cải cách ruộng đất với mục đích: thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp xâm lược và xoá bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ; thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân; giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và mở đường cho công thương nghiệp phát triển; cải thiện đời sống của nông dân, bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, lực lượng của kháng chiến; đẩy mạnh kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, củng cố chế độ dân chủ nhân dân, phát triển công cuộc kiến quốc.

Thực hiện chủ chương đó, chính quyền cách mạng đã lấy được từ địa chủ hơn 81 vạn hecta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 2 triệu nông cụ đem chia cho nông dân nghèo, thực hiện triệt để khẩu hiệu “Người cày có ruộng”. Qua đó, góp phần đưa nông dân trở thành người chủ ở nông thôn và cổ vũ động viên họ đóng góp nhiều công sức cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc của dân tộc. Tuy nhiên, do nhận thức và cách làm ở  một số địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, chưa đạt yêu cầu đề ra, thậm chí có nơi còn mắc sai lầm, khuyết điểm. Mặc dù vậy, những sai lầm, khuyết điểm hoàn toàn không như những gì mà Cánh Dù lộng gió đã xuyên tạc.

Đảng ta đã dũng cảm thừa nhận sai phạm, khuyết điểm và sửa sai.

Nhận thấy, việc thực hiện cải cách ruộng đất có sai lầm, khuyết điểm, vì vậy đến đầu năm 1956, cải cách ruộng đất đã bị đình chỉ. Với tinh thần dũng cảm tự phê bình và phê bình, ý thức trách nhiệm cao trước toàn thể nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiêm túc, thẳng thắn, kiểm điểm nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong việc thi hành Luật cải cách ruộng đất, đồng thời đưa ra những chính sách cụ thể để sửa chữa khắc phục. Theo đó, danh dự và tài sản đối với các trường hợp oan sai được phục hồi, những cán bộ sai phạm cũng đã được xử lý. Bởi vậy, đến cuối năm 1957, công tác sửa sai đã đưa lại kết quả tốt: Nông thôn miền Bắc dần dần ổn định, nội bộ Đảng đoàn kết nhất trí; Lòng tin của quần chúng đối với Đảng và Chính phủ được củng cố, tăng cường, sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, mọi hoạt động kinh tế trong nước đã trở lại bình thường… Nhờ đó, miền Bắc đã giảm bớt được khó khăn và bước đầu cải thiện đời sống nhân dân.

Như vậy, có thể khẳng định những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình tổ chức, thực hiện cải cách ruộng đất là có thật, song không như tác giả bài viết đã cường điệu, thổi phồng. Điều quan trọng là sai lầm, khuyết điểm đó đã kịp thời được khắc phục với thái độ nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân nhân đồng tình, ủng hộ. Việc Cánh Dù lộng gió gợi lại những điều này không có gì khác hơn là nhằm xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, hạ bệ uy tín Hồ Chí Minh để phục vụ cho mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Với lẽ đó, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, lên án, vạch trần và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc này của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Cảnh giác với luận điệu sai trái của Cánh Dù lộng gió

 • 26 Tháng Ba, 2019 at 2:28 chiều
  Permalink

  cường điệu, thổi phồng, nhằm xuyên tạc lịch sử là một trong những chiêu bài của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

  Reply
 • 27 Tháng Ba, 2019 at 7:48 sáng
  Permalink

  Mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, lên án, vạch trần và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc này của các thế lực thù địch

  Reply
 • 27 Tháng Ba, 2019 at 8:28 sáng
  Permalink

  Việc Cánh Dù lộng gió gợi lại những điều này không có gì khác hơn là nhằm xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, hạ bệ uy tín Hồ Chí Minh để phục vụ cho mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 27 Tháng Ba, 2019 at 8:43 sáng
  Permalink

  Mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, lên án, vạch trần và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc này của các thế lực thù địch

  Reply
 • 27 Tháng Ba, 2019 at 9:42 sáng
  Permalink

  Cải cách ruộng đất là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân lao động.

  Reply
 • 27 Tháng Ba, 2019 at 10:06 sáng
  Permalink

  Đây là sự xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, hạ bệ uy tín Hồ Chí Minh để phục vụ cho mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, lên án, vạch trần và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc này của các thế lực thù địch

  Reply
 • 3 Tháng Tư, 2019 at 8:31 sáng
  Permalink

  Phán xét lịch sử, suy diễn, nhìn nhận thực tại một cách phiến diện thiếu khách quan là âm mưu quen thuộc của các thế lực phản động. Luận điệu của Cánh Dù lộng gió là một ví dụ điển hình, mọi người cần hết sức cảnh giác.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.